Postne stevilke v Sloveniji

postna stevilkaposta kraj
1000Ljubljana
1001Ljubljana - postni predali
1002Ljubljana, Posta Slovenije, PE PLC, PLC Ljubljana
1101Ljubljana
1102Ljubljana
1104Ljubljana
1106Ljubljana
1107Ljubljana
1108Ljubljana
1109Ljubljana
1110Ljubljana
1111Ljubljana
1112Ljubljana
1113Ljubljana
1114Ljubljana
1115Ljubljana
1116Ljubljana
1117Ljubljana
1118Ljubljana
1119Ljubljana
1120Ljubljana
1122Ljubljana
1124Ljubljana
1125Ljubljana
1129Ljubljana
1130Ljubljana
1131Ljubljana
1132Ljubljana
1133Ljubljana
1210Ljubljana - Sentvid
1211Ljubljana - Smartno
1215Medvode
1216Smlednik
1217Vodice
1218Komenda
1219Laze v Tuhinju
1221Motnik
1222Trojane
1223Blagovica
1225Lukovica
1230Domzale
1231Ljubljana - crnuce
1232Domzale
1233Dob
1234Menges
1235Radomlje
1236Trzin
1240Kamnik
1241Kamnik
1242Stahovica
1251Moravce
1252Vace
1260Ljubljana - Polje
1261Ljubljana - Dobrunje
1262Dol pri Ljubljani
1270Litija
1272Polsnik
1273Dole pri Litiji
1274Gabrovka
1275Smartno pri Litiji
1276Primskovo
1281Kresnice
1282Sava
1290Grosuplje
1291Skofljica
1292Ig
1293Smarje - Sap
1294Visnja Gora
1295Ivancna Gorica
1296Sentvid pri Sticni
1301Krka
1303Zagradec
1310Ribnica
1311Turjak
1312Videm - Dobrepolje
1313Struge
1314Rob
1315Velike Lasce
1316Ortnek
1317Sodrazica
1318Loski Potok
1319Draga
1330Kocevje
1331Dolenja vas
1332Stara Cerkev
1336Kostel
1337Osilnica
1338Kocevska Reka
1351Brezovica pri Ljubljani
1352Preserje
1353Borovnica
1354Horjul
1355Polhov Gradec
1356Dobrova
1357Notranje Gorice
1358Log pri Brezovici
1360Vrhnika
1370Logatec
1371Logatec
1372Hotedrsica
1373Rovte
1380Cerknica
1381Rakek
1382Begunje pri Cerknici
1384Grahovo
1385Nova vas
1386Stari trg pri Lozu
1410Zagorje ob Savi
1411Izlake
1412Kisovec
1413cemsenik
1414Podkum
1420Trbovlje
1421Trbovlje izpostavljeno okence
1422Trbovlje
1423Dobovec
1430Hrastnik
1431Dol pri Hrastniku
1432Zidani Most
1433Radece
1434Loka pri Zidanem Mostu
1501Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve
1502Ljubljana, Ministrstvo za finance
1503Ljubljana, Okrozno sodisce v Ljubljani
1504Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije
1505Ljubljana, Banka Slovenije
1506Ljubljana, Slovenske zeleznice
1507Ljubljana, ZZZS, Zavod za zdrav. zav. Slov.
1509Ljubljana, Delo
1510Ljubljana, Dnevnik
1511Ljubljana, Slovenijales
1512Ljubljana, Cankarjeva zalozba
1513Ljubljana, SKB banka
1514Ljubljana, Kompas
1516Ljubljana, Elektro Ljubljana
1517Ljubljana, Abanka Vipa
1518Ljubljana, ZPIZ, Zavod za pokoj. in inval. zav. Slov.
1519Ljubljana, SPL Ljubljana
1520Ljubljana, Nova Ljubljanska banka
1521Ljubljana, Iskra Invest
1522Ljubljana, Chemo
1523Ljubljana, Carinska uprava Republike Slovenije
1524Ljubljana, Carinarnica Ljubljana
1525Ljubljana, Klinicni center Ljubljana
1526Ljubljana, Lek
1527Ljubljana, Petrol
1528Ljubljana, Emona
1529Ljubljana, Zito
1532Ljubljana, Salamonov oglasnik
1533Ljubljana, BTC
1534Ljubljana, Okrajno sodisce v Ljubljani
1535Ljubljana, Ministrstvo za promet
1536Ljubljana, Mladinska knjiga Zalozba
1537Ljubljana, Mobitel
1538Ljubljana DZS
1540Ljubljana, EPPS - Elektronsko pismo Poste Slovenije
1542Ljubljana, KDD - Centralna klirinsko depotna druzba
1543Ljubljana, Sportna loterija
1544Ljubljana, Droga Kolinska
1545Ljubljana, Kanal A
1546Ljubljana, Telekom Slovenije
1547Ljubljana, Telekom Slovenije, PE Ljubljana
1550Ljubljana, RTV Slovenija
1600Ljubljana, Posta Slovenije, PE Ljubljana
2000Maribor
2001Maribor - postni predali
2002Maribor, Posta Slovenije, PE PLC, PLC Maribor
2101Maribor
2102Maribor
2103Maribor
2104Maribor
2105Maribor
2106Maribor
2107Maribor
2109Maribor
2111Maribor
2113Maribor
2114Maribor
2115Maribor
2116Maribor
2117Maribor
2201Zgornja Kungota
2204Miklavz na Dravskem polju
2205Starse
2206Marjeta na Dravskem polju
2208Pohorje
2211Pesnica pri Mariboru
2212Sentilj v Slovenskih goricah
2213Zgornja Velka
2214Sladki Vrh
2215Cersak
2221Jarenina
2222Jakobski Dol
2223Jurovski Dol
2229Malecnik
2230Lenart v Slovenskih goricah
2231Pernica
2232Volicina
2233Sveta Ana v Slovenskih goricah
2234Benedikt
2235Sveta Trojica v Slovenskih goricah
2236Cerkvenjak
2241Spodnji Duplek
2242Zgornja Korena
2249Ptuj
2250Ptuj
2251Ptuj
2252Dornava
2253Destrnik
2254Trnovska vas
2255Vitomarci
2256Jursinci
2257Polensak
2258Sveti Tomaz
2259Ivanjkovci
2270Ormoz
2272Gorisnica
2273Podgorci
2274Velika Nedelja
2275Miklavz pri Ormozu
2276Kog
2277Sredisce ob Dravi
2281Markovci
2282Cirkulane
2283Zavrc
2284Videm pri Ptuju
2285Zgornji Leskovec
2286Podlehnik
2287Zetale
2288Hajdina
2289Stoperce
2310Slovenska Bistrica
2311Hoce
2312Orehova vas
2313Fram
2314Zgornja Polskava
2315Smartno na Pohorju
2316Zgornja Loznica
2317Oplotnica
2318Laporje
2319Poljcane
2321Makole
2322Majsperk
2323Ptujska Gora
2324Lovrenc na Dravskem polju
2325Kidricevo
2326Cirkovce
2327Race
2331Pragersko
2341Limbus
2342Ruse
2343Fala
2344Lovrenc na Pohorju
2345Bistrica ob Dravi
2351Kamnica
2352Selnica ob Dravi
2353Sveti Duh na Ostrem Vrhu
2354Bresternica
2360Radlje ob Dravi
2361Ozbalt
2362Kapla
2363Podvelka
2364Ribnica na Pohorju
2365Vuhred
2366Muta
2367Vuzenica
2370Dravograd
2371Trbonje
2372Libelice
2373Sentjanz pri Dravogradu
2380Slovenj Gradec
2381Podgorje pri Slovenj Gradcu
2382Mislinja
2383Smartno pri Slovenj Gradcu
2390Ravne na Koroskem
2391Prevalje
2392Mezica
2393crna na Koroskem
2394Kotlje
2500Maribor, Posta Slovenije, uprava
2501Maribor, Upravna enota Maribor
2502Maribor, FURS, Financni urad Maribor
2503Maribor, Okrozno sodisce v Mariboru
2504Maribor, Vecer
2505Maribor, Nova Kreditna banka Maribor
2506Maribor, Henkel Slovenija
2507Maribor, Zavarovalnica Maribor
2508Maribor, Okrajno sodisce v Mariboru
2509Maribor, Elektro Maribor
2600Maribor, Posta Slovenije, PE Maribor
2601Sentjanz pri Dravogradu
2607Maribor, Posta Slovenije, Center za digitalizacijo
2609Maribor Posta Slovenije, PE PLC Maribor, Skladiscna logistika
2610Maribor, Posta Slovenije, Centralna RA pisarna
3000Celje
3001Celje - postni predali
3101Celje
3102Celje
3103Celje
3104Celje
3105Celje
3106Celje
3201Smartno v Rozni dolini
3202Ljubecna
3203Nova Cerkev
3204Dobrna
3205Vitanje
3206Stranice
3210Slovenske Konjice
3211Skofja vas
3212Vojnik
3213Frankolovo
3214Zrece
3215Loce
3220Store
3221Teharje
3222Dramlje
3223Loka pri Zusmu
3224Dobje pri Planini
3225Planina pri Sevnici
3230Sentjur
3231Grobelno
3232Ponikva
3233Kalobje
3240Smarje pri Jelsah
3241Podplat
3250Rogaska Slatina
3252Rogatec
3253Pristava pri Mestinju
3254Podcetrtek
3255Buce
3256Bistrica ob Sotli
3257Podsreda
3260Kozje
3261Lesicno
3262Prevorje
3263Gorica pri Slivnici
3264Sveti Stefan
3270Lasko
3271Sentrupert
3272Rimske Toplice
3273Jurkloster
3301Petrovce
3302Grize
3303Gomilsko
3304Tabor
3305Vransko
3310Zalec
3311Sempeter v Savinjski dolini
3312Prebold
3313Polzela
3314Braslovce
3320Velenje
3322Velenje - postni predali
3323Velenje
3325Sostanj
3326Topolsica
3327Smartno ob Paki
3330Mozirje
3331Nazarje
3332Recica ob Savinji
3333Ljubno ob Savinji
3334Luce
3335Solcava
3341Smartno ob Dreti
3342Gornji Grad
3503Velenje, Gorenje
3504Velenje, ERA
3505Celje Merkur
3600Celje, Posta Slovenije, PE Celje
4000Kranj
4001Kranj - postni predali
4101Kranj
4102Kranj
4103Kranj
4104Kranj
4105Kranj
4106Kranj
4200Kranj, Posta Slovenije, PPP Sencur
4201Zgornja Besnica
4202Naklo
4203Duplje
4204Golnik
4205Preddvor
4206Zgornje Jezersko
4207Cerklje na Gorenjskem
4208Sencur
4209Zabnica
4210Brnik - aerodrom
4211Mavcice
4212Visoko
4220Skofja Loka
4221Skofja Loka
4223Poljane nad Skofjo Loko
4224Gorenja vas
4225Sovodenj
4226Ziri
4227Selca
4228Zelezniki
4229Sorica
4240Radovljica
4243Brezje
4244Podnart
4245Kropa
4246Kamna Gorica
4247Zgornje Gorje
4248Lesce
4260Bled
4263Bohinjska Bela
4264Bohinjska Bistrica
4265Bohinjsko jezero
4267Srednja vas v Bohinju
4270Jesenice
4271Jesenice
4273Blejska Dobrava
4274Zirovnica
4275Begunje na Gorenjskem
4276Hrusica
4280Kranjska Gora
4281Mojstrana
4282Gozd Martuljek
4283Ratece-Planica
4290Trzic
4291Trzic-Bistrica pri Trzicu
4294Krize
4501Naklo, Merkur
4502Kranj, Sava
5000Nova Gorica
5001Nova Gorica - postni predali
5101Nova Gorica
5102Nova Gorica
5210Deskle
5211Kojsko
5212Dobrovo v Brdih
5213Kanal
5214Kal nad Kanalom
5215Rocinj
5216Most na Soci
5220Tolmin
5222Kobarid
5223Breginj
5224Srpenica
5230Bovec
5231Log pod Mangartom
5232Soca
5242Grahovo ob Baci
5243Podbrdo
5250Solkan
5251Grgar
5252Trnovo pri Gorici
5253cepovan
5261Sempas
5262crnice
5263Dobravlje
5270Ajdovscina
5271Vipava
5272Podnanos
5273Col
5274crni Vrh nad Idrijo
5275Godovic
5280Idrija
5281Spodnja Idrija
5282Cerkno
5283Slap ob Idrijci
5290Sempeter pri Gorici
5291Miren
5292Rence
5293Volcja Draga
5294Dornberk
5295Branik
5296Kostanjevica na Krasu
5297Prvacina
6000Koper/Capodistria
6001Koper/Capodistria - postni predali
6101Koper/Capodistria
6103Koper/Capodistria
6104Koper/Capodistria
6105Koper/Capodistria
6200Koper, Posta Slovenije, PPP Koper
6210Sezana
6211Sezana
6215Divaca
6216Podgorje
6217Vremski Britof
6219Lokev
6221Dutovlje
6222Stanjel
6223Komen
6224Senozece
6225Hrusevje
6230Postojna
6232Planina
6240Kozina
6242Materija
6243Obrov
6244Podgrad
6250Ilirska Bistrica
6251Ilirska Bistrica - Trnovo
6253Knezak
6254Jelsane
6255Prem
6256Kosana
6257Pivka
6258Prestranek
6271Dekani
6272Gracisce
6273Marezige
6274Smarje
6275crni Kal
6276Pobegi
6280Ankaran/Ancarano
6281Skofije
6310Izola/Isola
6311Izola/Isola
6320Portoroz/Portorose
6322Portoroz/Portorose
6330Piran/Pirano
6333Secovlje/Sicciole
6501Koper, Luka Koper
6502Koper, Banka Koper
6503Koper, Adriatic Slovenica, Zavarovalna druzba
6504Koper, Intereuropa
6600Koper Posta Slovenije, PE Koper
8000Novo mesto
8001Novo mesto - postni predali
8101Novo mesto
8102Novo mesto
8104Novo mesto
8105Novo mesto
8210Trebnje
8211Dobrnic
8212Velika Loka
8213Veliki Gaber
8216Mirna Pec
8220Smarjeske Toplice
8222Otocec
8230Mokronog
8231Trebelno
8232Sentrupert
8233Mirna
8250Brezice
8251catez ob Savi
8253Artice
8254Globoko
8255Pisece
8256Sromlje
8257Dobova
8258Kapele
8259Bizeljsko
8261Jesenice na Dolenjskem
8262Krska vas
8263Cerklje ob Krki
8270Krsko
8271Krsko
8272Zdole
8273Leskovec pri Krskem
8274Raka
8275Skocjan
8276Bucka
8280Brestanica
8281Senovo
8282Koprivnica
8283Blanca
8290Sevnica
8292Zabukovje
8293Studenec
8294Bostanj
8295Trzisce
8296Krmelj
8297Sentjanz
8310Sentjernej
8311Kostanjevica na Krki
8312Podbocje
8321Brusnice
8322Stopice
8323Ursna sela
8330Metlika
8331Suhor
8332Gradac
8333Semic
8340crnomelj
8341Adlesici
8342Stari trg ob Kolpi
8343Dragatus
8344Vinica
8350Dolenjske Toplice
8351Straza
8360Zuzemberk
8361Dvor
8362Hinje
8501Novo mesto, Krka
9000Murska Sobota
9001Murska Sobota - postni predali
9101Murska Sobota
9102Murska Sobota
9103Murska Sobota
9201Puconci
9202Mackovci
9203Petrovci
9204Salovci
9205Hodos/Hodos
9206Krizevci
9207Prosenjakovci/Partosfalva
9208Fokovci
9220Lendava/Lendva
9221Martjanci
9222Bogojina
9223Dobrovnik/Dobronak
9224Turnisce
9225Velika Polana
9226Moravske Toplice
9227Kobilje
9231Beltinci
9232crensovci
9233Odranci
9240Ljutomer
9241Verzej
9242Krizevci pri Ljutomeru
9243Mala Nedelja
9244Sveti Jurij ob Scavnici
9245Spodnji Ivanjci
9246Razkrizje
9250Gornja Radgona
9251Tisina
9252Radenci
9253Apace
9261Cankova
9262Rogasovci
9263Kuzma
9264Grad
9265Bodonci
9501Murska Sobota, Mura
9502Radenci, Radenska d.d.
Stevilo zapisov: 633