Samozadostnost z elektricno energijo v Sloveniji po dnevih v MW