Delniška knjiga - VPVR - VEPLAS velenjska plastika, d.d.


ISINOznaka VPSt vseh VPSt imet nikovDelez tujihDatum podatka
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-26
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-25
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-24
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-21
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-20
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-19
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-18
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-17
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-14
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-13
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-12
SI0031117748VPVR25000320,00 %2021-01-11
Stevilo zapisov: 12
Vir: KDD