ISINOznaka VPSt vseh VPSt imet nikovDelez tujihDatum podatka
SI0031116666UMCR2250020,00 %2021-01-06
SI0031116666UMCR2250020,00 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 2
Vir: KDD