ISINOznaka VPSt vseh VPSt imet nikovDelez tujihDatum podatka
SI0031110016UDOG000,00 %2021-01-06
SI0031110016UDOG000,00 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 2
Vir: KDD