ISINOznaka VPSt vseh VPSt imet nikovDelez tujihDatum podatka
SI0021110919PBZ000,00 %2021-01-06
SI0021110919PBZ000,00 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 2
Vir: KDD