Novi VP po datumu padajoce
Prvi dan VPISINOznaka VPIzdajateljStevilo vseh VP
2021-04-14SI0031117789TSIGTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.250.528
2021-04-14SI0033200054TSIRS1TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.0
2021-04-14SI0033200062TSIRS2TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.0
2021-04-13BGCROEX03189EXPHRExpat Asset Management EAD12.000
2021-04-13BGSLOBI02187EXPSIExpat Asset Management EAD12.000
2021-04-08SI0002103909OZ13REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-04-06SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.951.129
2021-04-04SI0032502864TDV03T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.1.700
2021-04-01BG9000011163EXPBGExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGCROEX03189EXPHRExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGMACMB06181EXPMKExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGSRBBE05183EXPRSExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGSLOBI02187EXPSIExpat Asset Management EAD2.000
2021-03-31SI0032502724VAL14VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2021-03-24BG9000011163EXPBGExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGCROEX03189EXPHRExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGMACMB06181EXPMKExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGSRBBE05183EXPRSExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGSLOBI02187EXPSIExpat Asset Management EAD0
2021-03-22SI0021110638AAPRAKTIVA AVANT, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-22SI0031113473AMSRAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021110935ATPRCG INVEST, investiranje in upravljanje nalozb, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021116858BCESBANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-22SI0031116583BERRBERNARDIN ARKADE, prirejanje iger na sre?o d.d.50.000
2021-03-22SI0031108846CABRCASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na sre?o41.142
2021-03-22SI0021112188CAKRCASINO KOBARID, igre na sre?o in gostinstvo d.d.0
2021-03-22SI0031104605CALRCASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na sre?o ste?aju0
2021-03-22SI0031113879CANRCASINO MARIBOR igre na sre?o d.d.v ste?aju0
2021-03-22SI0031104621CAPRCASINO PORTOROZ, d.d., prirejanje posebnih iger na sre?o746.279
2021-03-22SI0031114661CLPNCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-22SI0031200395CLPPCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-22SI0031109430CLPRCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-22SI0031115049CSERGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sre?o d.d.0
2021-03-22SI0031116757EIPREMONA FARMA IHAN druzba pooblas?enka, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031114695GBSRG Skupina, finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031103649GLEGGIDGRAD druzba za gradbenistvo, instalacije, inzeniring in druge poslovne storitve d.d. V STE?AJU0
2021-03-22SI0021100746HBRHIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STE?AJU0
2021-03-22SI0031102393IDLGINDOS INDUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLI?NIH STROJEV, D.D., LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA C.3 V STE?AJU0
2021-03-22SI0031103144INLGMP INSTALACIJA LJUBLJANA d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031101569KIVGKIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031101379KKAGHelios Kemostik, tovarna lepil in kemi?nih izdelkov, d.o.o.0
2021-03-22SI0021105877KM0NPID KME?KA DRUZBA POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D.0
2021-03-22SI0021105885KS4NKS SKLAD 4 POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0031109786LSGGLESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031103482MANGNIKOLA PLUS odkup zeleza d.o.o. v ste?aju0
2021-03-22SI0002100467MLJOMESTNA OB?INA LJUBLJANA0
2021-03-22SI0021111537MPIRMAKSIMA INVEST, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031104126NGPGNGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021106032NK1NCERTIUS INVEST, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-22SI0002100475OLSOOB?INA LASKO0
2021-03-22SI0002100509OPOOB?INA POSTOJNA0
2021-03-22SI0021110919PBZPOMURSKA BANKA D.D. MURSKA SOBOTA BAN?NA SKUPINA NLB0
2021-03-22SI0021106057PD0NPLOD POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0021111966PDKRKD NALOZBE, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0031102815PHCGTOVARNA POHISTVA ?EPOVAN d.d. V STE?AJU0
2021-03-22SI0031109703PTLRPALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031116922PTNRPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v ste?aju0
2021-03-22SI0031100751RDRORAZVOJNA DRUZBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomsi?eva 30
2021-03-22SI0031104894RGSZDRAVILIS?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031101486SLIRSportna loterija in igre na sre?o d.d.0
2021-03-22SI0031102849TECGTECTUM D.D., IZDELAVA STREH IN IZOLACIJ LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-03-22SI0021106115TG2NTRIGLAV, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0021111198TRSRTRIGLAV NALOZBE, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-22SI0031103631TTGGSLOVENIJATURIST GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-03-22SI0031101775TTTGTISKARNA TONE TOMSI?, PODJETJE ZA TISK, VEZAVO IN PROPAGANDO D.D. LJUBLJANA0
2021-03-22SI0031110016UDOGUNIVERZALE industrija obla?il Domzale, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021106149VN0NVIPA INVEST NANOS POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-03-22SI0021103815VN0SVIPA INVEST NANOS POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-03-22SI0021106164VZ0NDPB VIZIJA, POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2021-03-22SI0021111263VZPRVIZIJA HOLDING ENA, finan?na druzba, d.o.o.0
2021-03-18SI0032104067VA01VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.18
2021-03-16SI0033200062TSIRS2TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.78.881
2021-03-15SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaklju?na dela v gradbenistvu d.o.o.0
2021-03-15SI0031117755CEERCEEREF, nepremi?ninski in gradbeni projekti, d.d.100.000
2021-03-15SI0031105313CELG?ESALNICE LJUBLJANA d.d. Ljubljana28.509
2021-03-15SI0031117581CSEGGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sre?o d.d.100.000
2021-03-15SI0031117631DMSRDAMPES, poslovanje z nepremi?ninami in svetovanje, d.d.25
2021-03-15SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLI?ARNA, upravljanje nepremi?nin d.d.1.415
2021-03-15SI0031116708FITRFIT fizi?no in tehni?no varovanje, d.d.28.886
2021-03-15SI0032502401GEN08GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032502690GEN09GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.250
2021-03-15SI0031117516HALGHALCOM sistemi za pla?ilne storitve, elektronsko ban?nistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.20.000
2021-03-15SI0032104026IMA1IMORENT INVEST, nepremi?ninska vlaganja d.o.o.51
2021-03-15SI0032103952IN01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina158
2021-03-15SI0032502369INC06INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina0
2021-03-15SI0031117680KOGRKOVAN?EK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d.25.000
2021-03-15SI0031117557LAMGLAMETA, delniska druzba pooblas?enka d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblas?enka d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031116088LDURNEAL REAL, nepremi?ninska druzba, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109810MNPRPOMIN, druzba pooblas?enka d.d. Ljubljana168.779
2021-03-15SI0032103879PLC1VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremi?nine, d.o.o.623
2021-03-15SI0032103937PLC2VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremi?nine, d.o.o.1.111
2021-03-15SI0031117714PONRPRO NEPREMI?NINE, druzba za upravljanje nepremi?nin, d.d.223.210
2021-03-15SI0031109927PPORPIVKA, DRUZBA POOBLAS?ENKA, d.d.215.989
2021-03-15SI0031115684PRORPROJEKTIVA INZENIRING CELJE, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117656PSURPDA SKUPINA druzba za logistiko d.d. v ste?aju250
2021-03-15SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.115.338
2021-03-15SI0031800038RLED1Realloop, spletna platforma za nepremi?ninske investicije, d.o.o.21.000.000
2021-03-15SI0031108853TKCGMAVIA, finan?ne storitve in svetovanje, d.o.o.0
2021-03-15SI0031114802TUFRTU FIN, finan?ne nalozbe, d.d.0
2021-03-15SI0031117730ZSPGZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblas?enka d.d.969.400
2021-03-14SI0031117656PSURPDA SKUPINA druzba za logistiko d.d. v stečaju250
2021-03-11SI0002502746SZ117REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-03-11SI0002502852SZ120REPUBLIKA SLOVENIJA93.500
2021-03-11SI0002502845TZ187REPUBLIKA SLOVENIJA55.000
2021-03-08SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.000.000
2021-03-08SI0032104091APT2AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.000.000
2021-03-08SI0032104133ICO1INDIVIDA CONSULTUM podjetnisko in poslovno svetovanje d.o.o.990
2021-02-21SI0033200021MTSRS1KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.0
2021-02-17SI0032104117VA02VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.5
2021-02-14SI0032502559VAL13VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2021-02-11SI0002502837DZ94REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2021-02-11SI0002502829SZ119REPUBLIKA SLOVENIJA105.000
2021-02-11SI0002502811TZ186REPUBLIKA SLOVENIJA70.000
2021-02-10SI0033200054TSIRS1TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.79.791
2021-02-04SI0002104121RS87REPUBLIKA SLOVENIJA500.000
2021-01-31SI0032502500RES03RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.0
2021-01-31SI0032502625RES04RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.0
2021-01-27SI0032104026IMA1IMORENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o.51
2021-01-26SI0002103966RS82REPUBLIKA SLOVENIJA1.700.000
2021-01-25SI0032502682TDV02T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.0
2021-01-18SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA2.440.000
2021-01-14SI0002502530DZ92REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-14SI0002502654DZ93REPUBLIKA SLOVENIJA84.500
2021-01-14SI0002502712SZ116REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-14SI0002502803SZ118REPUBLIKA SLOVENIJA113.500
2021-01-14SI0002502795TZ185REPUBLIKA SLOVENIJA91.500
2021-01-13SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA1.750.000
2021-01-12SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.250.000
2021-01-11SI0031117748VPVRVEPLAS velenjska plastika, d.d.25.000
2021-01-10SI0033200039VPVRS1VEPLAS velenjska plastika, d.d.0
2021-01-07SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji0
2021-01-06SI0031114190TSOG1TOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji0
2021-01-03SI0021110638AAPRAKTIVA AVANT, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031113473AMSRAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031100595ATCGAVTOTEHNIKA Trgovsko in proizvodno podjetje Celje d.o.o.0
2021-01-03SI0021110935ATPRCG INVEST, investiranje in upravljanje nalozb, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031106949AVTGAVTOHISA TRGOVINA IN SERVIS D.D.0
2021-01-03SI0021116858BCESBANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2021-01-03SI0021107840BDMRNLB BANKA DOMZALE D.D.0
2021-01-03SI0031116583BERRBERNARDIN ARKADE, prirejanje iger na srečo d.d.50.000
2021-01-03SI0021105372BZRNLB BANKA ZASAVJE D.D.0
2021-01-03SI0031108846CABRCASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na srečo41.142
2021-01-03SI0021112188CAKRCASINO KOBARID, igre na srečo in gostinstvo d.d.0
2021-01-03SI0031104605CALRCASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na srečo stečaju0
2021-01-03SI0031113879CANRCASINO MARIBOR igre na srečo d.d.v stečaju0
2021-01-03SI0021100787CAP2C2 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0021106222CAPNC2 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0031104621CAPRCASINO PORTOROZ, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo746.279
2021-01-03SI0031114661CLPNCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2021-01-03SI0031200395CLPPCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2021-01-03SI0031109430CLPRCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2021-01-03SI0031115049CSERGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na srečo d.d.0
2021-01-03SI0021109689DEHRDELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031116757EIPREMONA FARMA IHAN druzba pooblasčenka, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031101031FMDFINMEDIA, UPRAVLJANJE, FINANCIRANJE IN KAPITALSKE NALOZBE D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031114695GBSRG Skupina, finančna druzba, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031103649GLEGGIDGRAD druzba za gradbenistvo, instalacije, inzeniring in druge poslovne storitve d.d. V STE?AJU0
2021-01-03SI0021100746HBRHIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STE?AJU0
2021-01-03SI0021107360HYPRAddiko Bank d.d.0
2021-01-03SI0031100546IBNGIBNJT poslovna mreza in storitve d.o.o.0
2021-01-03SI0031102393IDLGINDOS INDUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLI?NIH STROJEV, D.D., LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA C.3 V STE?AJU0
2021-01-03SI0031100264IGMGSCHIEDEL dimniski sistemi, d.o.o., Prebold0
2021-01-03SI0031111972IIPRARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.0
2021-01-03SI0031103144INLGMP INSTALACIJA LJUBLJANA d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031101627ITEGISKRA TELA D.D., PROIZVODNJA ELEMENTOV ZA AVTOMATIZACIJO, LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 30
2021-01-03SI0031102278JAPGJAMNICA TRGOVSKO PODJETJE D.D.0
2021-01-03SI0021110950K4SRKS4 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0031106907KHLRKOMPAS RENT A CAR, druzba za izposojo vozil d.d. Ljubljana v likvidaciji1.900.744
2021-01-03SI0031101569KIVGKIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031101379KKAGHelios Kemostik, tovarna lepil in kemičnih izdelkov, d.o.o.0
2021-01-03SI0021105877KM0NPID KME?KA DRUZBA POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D.0
2021-01-03SI0021105885KS4NKS SKLAD 4 POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0031105446KTNGKOROTAN TRGOVSKA DRUZBA D.D.0
2021-01-03SI0031113044LJSRLJUBLJANSKI SEJEM podjetje za organizacijo sejmov, razstav in prireditev d.d. Ljubljana v likvidaciji0
2021-01-03SI0031109786LSGGLESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031103482MANGNIKOLA PLUS odkup zeleza d.o.o. v stečaju0
2021-01-03SI0031104837MBMGMARIBORSKA MLEKARNA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2021-01-03SI0002100467MLJOMESTNA OB?INA LJUBLJANA0
2021-01-03SI0021111537MPIRMAKSIMA INVEST, finančna druzba d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031106857MSMGSAVINJA MOZIRJE PODJETJE TRGOVINE, TURIZMA IN PROIZVODNJE, D.D.0
2021-01-03SI0031104126NGPGNGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031102419NIMGNIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.0
2021-01-03SI0021106032NK1NCERTIUS INVEST, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-01-03SI0021112139NK2RNK2 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0022101784NLB8NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2021-01-03SI0031111287NTURNTU upravljanje z nalozbami, d.d.0
2021-01-03SI0002100475OLSOOB?INA LASKO0
2021-01-03SI0002100509OPOOB?INA POSTOJNA0
2021-01-03SI0021110919PBZPOMURSKA BANKA D.D. MURSKA SOBOTA BAN?NA SKUPINA NLB0
2021-01-03SI0021106057PD0NPLOD POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0021111966PDKRKD NALOZBE, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0021105364PDZRPublikum PDU, druzba za nalozbe, d.o.o.0
2021-01-03SI0031102815PHCGTOVARNA POHISTVA ?EPOVAN d.d. V STE?AJU0
2021-01-03SI0021116171PPDSSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.0
2021-01-03SI0021106974PRBNPROBANKA, d.d.0
2021-01-03SI0031109703PTLRPALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031116922PTNRPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v stečaju0
2021-01-03SI0031114679PVHRPUP VELENJE HOLDING, druzba za upravljanje, svetovanje in poslovne storitve, d.d.0
2021-01-03SI0031103995RDLGRGS, poslovne dejavnosti, d.d.0
2021-01-03SI0031100751RDRORAZVOJNA DRUZBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomsičeva 30
2021-01-03SI0031101908RGDGRUDARSKA GRADBENA DRUZBA D.D.,TRBOVLJE0
2021-01-03SI0031104894RGSZDRAVILIS?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031100819RGSRROGASKA ZDRAVSTVO, HOTELI, TURIZEM D.D.0
2021-01-03SI0002102141RS57REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-03SI0002100095RSIREPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-03SI0002101994RSUREPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-03SI0021111933SAPRPUBLIKUM PLUS, zavarovalno zastopnistvo, d.o.o.0
2021-01-03SI0031108457SAVASAVA, druzba za upravljanje in financiranje, d.d.0
2021-01-03SI0022100612SKB3ESKB BANKA D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031101486SLIRSportna loterija in igre na srečo d.d.0
2021-01-03SI0021109119SLZRSLOVENICA ZAVAROVALNISKA HISA D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031114356SOCRSOCIUS Druzba za svetovanje, inzeniring in zaloznistvo d.d. Ljubljana0
2021-01-03SI0031102849TECGTECTUM D.D., IZDELAVA STREH IN IZOLACIJ LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-01-03SI0021106115TG2NTRIGLAV, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0031102385TKZGTOVARNA KRMIL ZALEC D.D.,ZALEC0
2021-01-03SI0021111198TRSRTRIGLAV NALOZBE, finančna druzba, d.d.0
2021-01-03SI0031100207TSORTOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji0
2021-01-03SI0031103631TTGGSLOVENIJATURIST GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-01-03SI0031101775TTTGTISKARNA TONE TOMSI?, PODJETJE ZA TISK, VEZAVO IN PROPAGANDO D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031110016UDOGUNIVERZALE industrija oblačil Domzale, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031116666UMCRUMCO, podjetje za reklamo, trgovino, zaloznistvo, d.d.22.500
2021-01-03SI0021106933VIPRBANKA VIPA D.D.0
2021-01-03SI0021109960VLBRSberbank banka d.d.0
2021-01-03SI0021106149VN0NVIPA INVEST NANOS POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-01-03SI0021103815VN0SVIPA INVEST NANOS POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-01-03SI0021106164VZ0NDPB VIZIJA, POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2021-01-03SI0021111263VZPRVIZIJA HOLDING ENA, finančna druzba, d.o.o.0
2021-01-03SI0031114752ZARRZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto0
2021-01-03SI0021200371ZKBGDEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d.0
2021-01-03SI0021109010ZKBRDEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d.0
2021-01-03SI0031108507ZLARZLATOROG PODJETJE ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE D.D.0
2021-01-03SI0021109457ZMRRMERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana0
2021-01-03SI0021108087ZVTRZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.0
2020-12-30SI0002502779TZ184REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-12-28SI0031108218NIMRNIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.0
2020-12-24SI0032502542VAL12VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-12-23SI0032104018APP1AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.220.226
2020-12-23SI0032104075KKK3Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.20
2020-12-22SI0031114190TSOG1TOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji124.835
2020-12-22SI0032104067VA01VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.10
2020-12-21SI0031117797ITBRISTRABENZ, holdinska druzba, d.d.651.291
2020-12-20SI0031111501MZHRMETALKA ZASTOPSTVA HOLDING Podjetje za upravljanje, zastopanje in storitve, d.d.22.720
2020-12-14SI0032502781SIK07SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.267
2020-12-13SI0032502492SIK06SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-12-10SI0002502662SZ115REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-12-10SI0002502738TZ183REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-12-01SI0032104026IMA1IMORENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o.46
2020-12-01SI0031117789TSIGTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.82.662
2020-11-30SI0031800079UCED1UNITED CAPITAL HOLDING, d.o.o.100.000.000
2020-11-22SI0031115247AMARAMANITA, storitve in trgovina, d.d.0
2020-11-22SI0033200047MKARS1MESO KAMNIK Mesna industrija d.d.0
2020-11-22SI0031108218NIMRNIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.440.846
2020-11-12SI0031117771LEXRLEXA Global, druzba za svetovanje, d.d.25.000
2020-11-12SI0002502647SZ114REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-11-05SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.162.036
2020-11-03SI0032104059SIJ7SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.261
2020-11-02SI0032502765CVK05CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.1.000
2020-10-27SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji1.000
2020-10-26SI0032502484CVK04CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-10-22SI0031117755CEERCEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.d.100.000
2020-10-21SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.000.000
2020-10-15SI0002104030OZ15REPUBLIKA SLOVENIJA35.000
2020-10-15SI0002502613SZ113REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-10-15SI0002502704TZ182REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-10-15SI0002502779TZ184REPUBLIKA SLOVENIJA65.000
2020-10-14SI0033200047MKARS1MESO KAMNIK Mesna industrija d.d.20.972
2020-10-11SI0033200039VPVRS1VEPLAS velenjska plastika, d.d.87.375
2020-10-08SI0002103867OZ12REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-10-05SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.275.837
2020-09-29SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA2.240.000
2020-09-24SI0032502724VAL14VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.8
2020-09-21SI0032502443VAL11VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-09-17SI0032104018APP1AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.653.252
2020-09-15SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbenistvu d.o.o.0
2020-09-15SI0033200021MTSRS1KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.594.124
2020-09-15SI0031117730ZSPGZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblasčenka d.d.969.400
2020-09-13SI0032502757ENU01JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.410
2020-09-13SI0031117615RSCREuropean Prime Airways, letalski prevoznik, d.o.o.0
2020-09-10SI0002502464DZ91REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-09-10SI0002502597SZ112REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-09-10SI0002502746SZ117REPUBLIKA SLOVENIJA28.000
2020-09-10SI0002502670TZ181REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-09-10SI0002502738TZ183REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-09-06SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbenistvu d.o.o.6.800
2020-08-31SI0031117664ONINONIKS INVEST d.d., druzba za investicijski inzeniring117.850
2020-08-30SI0031112756PUPCPUP, Podjetje za urejanje prostora, d.o.o.0
2020-08-19SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.o.o.0
2020-08-13SI0002502571SZ111REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-08-13SI0002502639TZ180REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-08-10SI0032104026IMA1IMMORENT ALFA oddajanje nepremičnin d.o.o.46
2020-08-10SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.o.o.500
2020-08-06SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA2.230.000
2020-08-05SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.495.702
2020-07-27SI0031117540KDTRKD IT, informacijske resitve, d.o.o.0
2020-07-22SI0031117615RSCRRED STONE CAPITAL, druzba za svetovanje, d.o.o.0
2020-07-21SI0032104018APP1AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.703.252
2020-07-21SI0031117540KDTRKD IT, informacijske resitve, d.o.o.250
2020-07-20SI0031117714PONRPRO NEPREMI?NINE, druzba za upravljanje nepremičnin, d.d.223.210
2020-07-20SI0031108853TKCGMAVIA, finančne storitve in svetovanje, d.o.o.0
2020-07-16SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA703.060
2020-07-16SI0002502522SZ110REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-07-16SI0002502712SZ116REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-07-16SI0002502605TZ179REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-07-16SI0002502704TZ182REPUBLIKA SLOVENIJA30.000
2020-07-05SI0032103911ADV01ADVENTURA Investments, upravljanje druzb, d.o.o.100
2020-06-30SI0032502690GEN09GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.250
2020-06-28SI0032502401GEN08GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-28SI0032104000GHU1UNION HOTELI d.d.50
2020-06-22SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbenistvu d.d. Murska Sobota6.800
2020-06-22SI0031105313CELG?ESALNICE LJUBLJANA d.d. Ljubljana28.509
2020-06-22SI0031117581CSEGGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na srečo d.d.100.000
2020-06-22SI0031117631DMSRDAMPES, poslovanje z nepremičninami in svetovanje, d.d.25
2020-06-22SI0002502399DZ90REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-06-22SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLI?ARNA, upravljanje nepremičnin d.d.1.415
2020-06-22SI0031116708FITRFIT fizično in tehnično varovanje, d.d.28.886
2020-06-22SI0032502401GEN08GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.250
2020-06-22SI0031117516HALGHALCOM sistemi za plačilne storitve, elektronsko bančnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.20.000
2020-06-22SI0032103952IN01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina158
2020-06-22SI0032502369INC06INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina0
2020-06-22SI0031117680KOGRKOVAN?EK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d.25.000
2020-06-22SI0031117557LAMGLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji546
2020-06-22SI0031116088LDURNEAL REAL, nepremičninska druzba, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031109810MNPRPOMIN, druzba pooblasčenka d.d. Ljubljana168.779
2020-06-22SI0031117722NEXRNEXT mind, nalozbe d.d.25.000
2020-06-22SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA609.500
2020-06-22SI0032103879PLC1VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremičnine, d.o.o.623
2020-06-22SI0032103937PLC2VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremičnine, d.o.o.1.111
2020-06-22SI0031109927PPORPIVKA, DRUZBA POOBLAS?ENKA, d.d.215.989
2020-06-22SI0031115684PRORPROJEKTIVA INZENIRING CELJE, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.115.338
2020-06-22SI0031800038RLED1Realloop, spletna platforma za nepremičninske investicije, d.o.o.21.000.000
2020-06-22SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA2.180.000
2020-06-22SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.200.000
2020-06-22SI0032103945SIJ6SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.400
2020-06-22SI0032502229SIK05SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032502492SIK06SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.281
2020-06-22SI0002502662SZ115REPUBLIKA SLOVENIJA21.000
2020-06-22SI0032502419TDV01T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.0
2020-06-22SI0032502682TDV02T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.917
2020-06-22SI0031114802TUFRTU FIN, finančne nalozbe, d.d.0
2020-06-22SI0002502589TZ178REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-06-22SI0002502670TZ181REPUBLIKA SLOVENIJA15.000
2020-05-24SI0032103911ADV01ADVENTURA Investments, druzba za upravljanje, d.o.o.100
2020-05-24SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.025.000
2020-05-17SI0031117615RSCRRED STONE CAPITAL, druzba za svetovanje, d.o.o.25.000
2020-05-14SI0002502357DZ89REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-05-14SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA437.500
2020-05-14SI0002502647SZ114REPUBLIKA SLOVENIJA28.300
2020-05-14SI0002502563TZ177REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-05-14SI0002502639TZ180REPUBLIKA SLOVENIJA25.000
2020-05-14SI0031800061YGED1YGM poslovno svetovanje d.o.o.100.000.000
2020-05-10SI0031800046ATED1ANTEAM TECHNOLOGY poslovno svetovanje d.o.o.21.000.000
2020-05-10SI0031800053TKED1TOKUEI poslovno svetovanje d.o.o.100.000.000
2020-05-04SI0031800038RLED1Realloop, spletna platforma za nepremicninske investicije, d.o.o.21.000.000
2020-04-28SI0032502328RES02RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.0
2020-04-26SI0032502328RES02RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.1.080.000
2020-04-20SI0031800020EHED1EChem poslovno svetovanje d.o.o.2.000.000
2020-04-16SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA131.500
2020-04-16SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.000.000
2020-04-16SI0002502613SZ113REPUBLIKA SLOVENIJA28.000
2020-04-16SI0002502514TZ176REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-04-16SI0002502605TZ179REPUBLIKA SLOVENIJA15.000
2020-04-15SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA2.000.000
2020-04-06SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.865.699
2020-04-01SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA850.000
2020-03-31SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA2.100.000
2020-03-29SI0031117706PNGGPROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INZENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE244.970
2020-03-18SI0031800012DCED1DecaCare, poslovno svetovanje, d.o.o.200.000.000
2020-03-12SI0002502290DZ88REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-03-12SI0002502597SZ112REPUBLIKA SLOVENIJA151.500
2020-03-12SI0002502589TZ178REPUBLIKA SLOVENIJA100.000
2020-03-01SI0031116088LDURNEAL REAL, nepremicninska druzba, d.o.o. - v stecaju0
2020-02-17SI0032502559VAL13VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.5
2020-02-13SI0002502258DZ87REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-02-13SI0002502571SZ111REPUBLIKA SLOVENIJA62.000
2020-02-13SI0002502563TZ177REPUBLIKA SLOVENIJA48.000
2020-02-10SI0032502542VAL12VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.10
2020-02-09SI0031117680KOGRKOVANCEK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d.25.000
2020-02-06SI0032502260VAL10VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-02-03SI0021117690AVRRAVRIO zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov d.d.1.000.000
2020-01-30SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLICARNA, upravljanje nepremicnin d.d.1.415
2020-01-28SI0031116146KMVRKMETIJSTVO VIPAVA d.o.o.0
2020-01-16SI0002502530DZ92REPUBLIKA SLOVENIJA42.000
2020-01-16SI0002502522SZ110REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2020-01-16SI0002502514TZ176REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-01-15SI0002103966RS82REPUBLIKA SLOVENIJA1.500.000
2020-01-15SI0032100958SM01A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.0
2020-01-13SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.d.500
2020-01-09SI0031116708FITRFIT fizicno in tehnicno varovanje, d.d.28.886
2020-01-09SI0031112756PUPCPUP Podjetje za urejanje prostora, d.d.0
2020-01-09SI0031114786SLYRSLOSYS, druzba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.o.o.0
2020-01-09SI0002500450SZ58REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-08SI0031117359ACDRAxor holding, upravljanje druzb, d.d.10.000
2020-01-08SI0031115965ELIRELEKTROTEHNA INTERSET Mednarodna trgovina, d.d.4.167
2020-01-08SI0022103277FB24FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-08SI0032103952IN01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina158
2020-01-08SI0032500322MEL03POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-08SI0031115684PRORPROJEKTIVA - INZENIRING CELJE, d.d. - v stecaju0
2020-01-08SI0002501490SZ87REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-08SI0002500021TZ119REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-08SI0002500732TZ148REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-12-31SI0031117656PSURPDA SKUPINA druzba za logistiko d.d.250
2019-12-30SI0002502431SZ109REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-12-30SI0002502472TZ175REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-12-23SI0032502369INC06INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina0
2019-12-23SI0032502500RES03RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.750.000
2019-12-16SI0032502492SIK06SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.281
2019-12-15SI0032502229SIK05SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2019-12-12SI0002502381SZ108REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-12-12SI0002502456TZ174REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-12-05SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.485.937
2019-11-26SI0032103937PLC2VZAJEMCI NEPREMICNINE, druzba za nepremicnine, d.o.o.1.111
2019-11-26SI0032103945SIJ6SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.400
2019-11-24SI0031116146KMVRKMETIJSTVO VIPAVA d.o.o.138.248
2019-11-14SI0002502340SZ107REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-11-05SI0032103911ADV01ADVENTURA holding, upravljanje druzb, d.d.100
2019-11-04SI0032502484CVK04CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.1.000
2019-10-29SI0031116146KMVRKMETIJSTVO VIPAVA d.d. Sempeter pri Gorici138.248
2019-10-20SI0031117565RIVRPALACE SQUARE, management d.d.100.000
2019-10-10SI0022103897KBM11NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.904
2019-10-10SI0002103909OZ13REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2019-10-10SI0002502316SZ106REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-10-10SI0002502423TZ173REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-10-10SI0002502472TZ175REPUBLIKA SLOVENIJA12.000
2019-10-07SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.3.026.088
2019-09-30SI0031102062KMKGKOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o.0
2019-09-24SI0032502443VAL11VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.750
2019-09-23SI0031117557LAMGLAMETA, delniska druzba pooblascenka d.d.0
2019-09-12SI0002502464DZ91REPUBLIKA SLOVENIJA68.500
2019-09-12SI0002502282SZ105REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-09-12SI0002502373TZ172REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-09-12SI0002502456TZ174REPUBLIKA SLOVENIJA110.000
2019-09-10SI0031117631DMSRDAMPES, poslovanje z nepremicninami in svetovanje, d.d.25
2019-09-03SI0031105313CELGCESALNICE LJUBLJANA d.d. Ljubljana28.509
2019-09-02SI0031105461PMMGMLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota424.198
2019-08-29SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zakljucna dela v gradbenistvu d.d. Murska Sobota6.800
2019-08-14SI0002502241SZ104REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-08-14SI0002502332TZ171REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-08-13SI0031117516HALGHALCOM sistemi za placilne storitve, elektronsko bancnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.20.000
2019-08-11SI0032103879PLC1VZAJEMCI NEPREMICNINE, druzba za nepremicnine, d.o.o.623
2019-07-25SI0031108218NIMRNIGRAD, komunalno podjetje, d.d.440.846
2019-07-15SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA1.850.000
2019-07-11SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.3.400.093
2019-07-11SI0002502431SZ109REPUBLIKA SLOVENIJA57.000
2019-07-11SI0002502308TZ170REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-07-11SI0002502423TZ173REPUBLIKA SLOVENIJA37.000
2019-07-10SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.d.250
2019-07-09SI0032103879PLC1PLAN C, oglasevanje in poslovno svetovanje, d.o.o.623
2019-07-03SI0032502401GEN08GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.250
2019-07-03SI0032502419TDV01T - 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.68
2019-06-20SI0031117433DATGDATALAB Tehnologije d.d.2.189.884
2019-06-19SI0032502419TDV01T - 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.66
2019-06-13SI0002502399DZ90REPUBLIKA SLOVENIJA36.000
2019-06-13SI0002502381SZ108REPUBLIKA SLOVENIJA54.000
2019-06-13SI0002502274TZ169REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-06-13SI0002502373TZ172REPUBLIKA SLOVENIJA48.000
2019-06-04SI0032502369INC06INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina1.500
2019-05-27SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTICNI CENTER ZICNICE, Kranjska gora, d.d.115.338
2019-05-16SI0002502357DZ89REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2019-05-16SI0002502340SZ107REPUBLIKA SLOVENIJA55.000
2019-05-16SI0002502233TZ168REPUBLIKA SLOVENIJA0
2019-05-16SI0002502332TZ171REPUBLIKA SLOVENIJA40.000
2019-05-07SI0022103855NLB27NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana450
2019-04-29SI0032502328RES02RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.2.300.000
2019-04-29SI0031117615RSCRRED STONE CAPITAL, druzba za svetovanje, d.d.25.000
2019-04-21SI0031117607STIGEKVITI, druzba za investiranje, d.d.25.000
2019-04-11SI0002103867OZ12REPUBLIKA SLOVENIJA63.000
2019-04-11SI0002502316SZ106REPUBLIKA SLOVENIJA57.000
2019-04-11SI0002502308TZ170REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2019-03-14SI0002502290DZ88REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2019-03-14SI0002502282SZ105REPUBLIKA SLOVENIJA40.000
2019-03-14SI0002502274TZ169REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2019-03-03SI0031117599CLVRClavis Prosperitatis, poslovno svetovanje, SE2.000.000
2019-02-28SI0031109927PPORPIVKA, DRUZBA POOBLASCENKA, d.d.215.989
2019-02-19SI0031117581CSEGGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sreco d.d.100.000
2019-02-14SI0002502258DZ87REPUBLIKA SLOVENIJA41.000
2019-02-14SI0002502241SZ104REPUBLIKA SLOVENIJA65.000
2019-02-14SI0002502233TZ168REPUBLIKA SLOVENIJA75.000
2019-02-12SI0032502260VAL10VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.1.000
2019-01-29SI0031117565RIVRRIVIERA TURIZEM, turizem in storitve d.d.100.000
2019-01-28SI0031117557LAMGLAMETA, delniska druzba pooblascenka d.d.23.679
2019-01-27SI0031114802TUFRTU FIN, financne nalozbe, d.d.0
2019-01-22SI0021117575FIXRFIXIPAY, investicije, razvoj in raziskave, d.d.3.500
2019-01-15SI0031117540KDTRKD IT, informacijske resitve, d.d.250
2019-01-15SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA1.500.000
2018-12-30SI0031109810MNPRPOMIN, druzba pooblascenka d.d. Ljubljana168.779
2018-12-17SI0032502229SIK05SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.30.000
2018-12-09SI0031200965COSPCOSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.240
Stevilo zapisov: 490
Vir: KDD