Novi VP po datumu padajoce
Prvi dan VPISINOznaka VPIzdajateljStevilo vseh VP
2022-12-01SI0002103685RS79REPUBLIKA SLOVENIJA3.034.000
2022-11-28SI0031116591PNVRPanvita mesnine, proizvodnja hrane, d.o.o.0
2022-11-28SI0031108358RMSGPanvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.o.o.0
2022-11-27SI0002103164RS70REPUBLIKA SLOVENIJA1.774.000
2022-11-20SI0031103987JSEGTANIN SEVNICA Kemi?na industrija d.d.69.819
2022-11-20SI0031117896PMNRINTERING Nalozbe d.d.817.679
2022-11-14SI0021113319PKZRCoface PKZ zavarovalnica d.d.0
2022-11-13SI0031101940GGNGGOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.269.544
2022-11-13SI0031116591PNVRPanvita mesnine, proizvodnja hrane, d.o.o.229.261
2022-11-13SI0031108358RMSGPanvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.o.o.229.261
2022-11-10SI0002503157SZ129REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-11-08SI0031116054IMDRIMP, d.d., druzba za svetovanje, projektiranje, inzeniring in gradnjo85.704
2022-11-06SI0002103164RS70REPUBLIKA SLOVENIJA1.765.000
2022-11-01SI0031102153PETGPETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana41.726.020
2022-10-30SI0032104158APP2AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.155.128
2022-10-30SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.735.119
2022-10-30SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.714.605
2022-10-30SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.861.268
2022-10-30SI0002103677RS78REPUBLIKA SLOVENIJA3.150.000
2022-10-30SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA1.097.685
2022-10-30SI0002104196RS88REPUBLIKA SLOVENIJA1.339.946
2022-10-30SI0002104246RS89REPUBLIKA SLOVENIJA1.031.300
2022-10-27SI0002103164RS70REPUBLIKA SLOVENIJA1.760.000
2022-10-27SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.664.605
2022-10-27SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.761.268
2022-10-27SI0002104196RS88REPUBLIKA SLOVENIJA1.239.946
2022-10-24SI0032502989CVK06CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2022-10-23SI0031105586ENAGRexel, specializirana trgovina z elektrotehni?nimi materiali in storitvami, d.o.o.0
2022-10-23SI0031115825SPKRSKUPINA KOVINAR, holdinska druzba, d.d., Ko?evje8.304
2022-10-19SI0021112105ST1RHRAM Holding, finan?na druzba, d.o.o.0
2022-10-16SI0032503110GEN11GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.757
2022-10-16SI0031101759MXIGMEDEX GROUP, upravljanje z druzbami, d.o.o.0
2022-10-13SI0002503132SZ128REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-10-13SI0002503199TZ200REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-10-12SI0021106099ST1NHRAM HOLDING, finan?na druzba, d.o.o.0
2022-10-12SI0021112105ST1RHRAM HOLDING, finan?na druzba, d.o.o.4.282.596
2022-10-10SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA3.930.919
2022-10-10SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA1.178.985
2022-10-06SI0042102697KBG1KB DELNISKA DRUZBA SOCIETA´PER AZIONI0
2022-10-06SI0042102978KBG2KB DELNISKA DRUZBA SOCIETA´PER AZIONI0
2022-10-06SI0042103190KBG3KB DELNISKA DRUZBA SOCIETA´PER AZIONI11
2022-10-06IT0004191182KBGNKB DELNISKA DRUZBA SOCIETA´PER AZIONI2.245.515
2022-10-06SI0041200682KBGPKB DELNISKA DRUZBA SOCIETA´PER AZIONI0
2022-10-04SI0031109042TBJGTBJ, tehni?ni biro Jesenice, d.d.55.297
2022-10-02SI0031108564ZRCGZASAVSKI RA?UNSKI CENTER d.d., Trbovlje48.538
2022-09-27SI0002102984RS66REPUBLIKA SLOVENIJA1.489.959
2022-09-27SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.612.605
2022-09-27SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA3.880.919
2022-09-27SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA1.225.299
2022-09-26SI0022104275NLB28NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana410
2022-09-18SI0031109612SIAGSOLKANSKA INDUSTRIJA APNA, d.o.o.0
2022-09-15SI0002503181DZ98REPUBLIKA SLOVENIJA37.500
2022-09-15SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA3.380.919
2022-09-15SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.193.737
2022-09-15SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.700.000
2022-09-15SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.127.854
2022-09-15SI0002104253RS90REPUBLIKA SLOVENIJA550.000
2022-09-15SI0002503165TZ199REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-09-15SI0002503223TZ201REPUBLIKA SLOVENIJA43.000
2022-09-12SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA3.371.919
2022-09-08SI0031102724ELBGELMONT BLED, proizvodnja, inzeniring in storitve, d.d.26.352
2022-09-08SI0002503082SZ127REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-09-07SI0031117755CEERCEEREF, nepremi?ninski in gradbeni projekti, d.d.163.682
2022-09-07SI0032503219ENU03JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.600
2022-09-07SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA3.271.919
2022-09-06SI0032502963ENU02JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.0
2022-09-04SI0031200841FNDPKOLEKTOR Upravljanje nalozb d.d.2.020
2022-09-04SI0031116187FNDRKOLEKTOR Upravljanje nalozb d.d.12.343
2022-09-01SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA3.121.919
2022-09-01SI0002103776RS80REPUBLIKA SLOVENIJA2.358.000
2022-09-01SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.168.737
2022-09-01SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.651.400
2022-09-01SI0002104253RS90REPUBLIKA SLOVENIJA503.200
2022-08-24SI0031117029CIMNCIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA0
2022-08-21SI0031113812CSGRCETISGRAF, tiskarsko in storitveno podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o.0
2022-08-21SI0031117896PMNRPOMGRAD Nalozbe d.d.817.679
2022-08-18SI0031102187SMSGPOMGRAD, gradbeno podjetje d.d.0
2022-08-17SI0023200155PDARS2POKOJNINSKA DRUZBA A, d.d.0
2022-08-16SI0031117714PONRPRO NEPREMI?NINE, druzba za upravljanje nepremi?nin, d.d.179.289
2022-08-15SI0031103805CICGCINKARNA Metalurskokemi?na industrija Celje, d.d.8.079.770
2022-08-11SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA3.116.919
2022-08-11SI0002503058SZ126REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-08-11SI0002503140TZ198REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-08-10SI0031117789TSIGTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.0
2022-08-07SI0031113812CSGRCETISGRAF, tiskarsko in storitveno podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Celje0
2022-08-07SI0031113168IKRGISKRA ISD, nalozbe in nepremi?nine, d.o.o.0
2022-08-04SI0031117524COBRCOB INDUSTRIES, Proizvodnja d.d.351.823
2022-08-04SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.966.919
2022-08-04SI0002103776RS80REPUBLIKA SLOVENIJA2.365.000
2022-08-04SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.104.854
2022-07-31SI0032104158APP2AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.486.962
2022-07-31SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.943.698
2022-07-27SI0023200148ALNRS2ECM Partnerji, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.0
2022-07-27SI0031100082MELRPoslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-27SI0023200155PDARS2POKOJNINSKA DRUZBA A, d.d.82.996
2022-07-24SI0021116981CDARCDA 40 ZAVAROVALNICA D.D. v likvidaciji5.450
2022-07-21SI0002103164RS70REPUBLIKA SLOVENIJA1.759.000
2022-07-21SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.965.919
2022-07-21SI0002103685RS79REPUBLIKA SLOVENIJA3.002.000
2022-07-21SI0002103776RS80REPUBLIKA SLOVENIJA2.400.000
2022-07-21SI0002103966RS82REPUBLIKA SLOVENIJA1.772.000
2022-07-21SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.163.737
2022-07-21SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.112.854
2022-07-17SI0021117203DPJRDP JUB druzba pooblas?enka d.o.o.0
2022-07-17SI0031108218NIMRJavno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.0
2022-07-14SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA1.517.666
2022-07-14SI0002503025SZ125REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-07-14SI0002503207SZ131REPUBLIKA SLOVENIJA32.400
2022-07-14SI0002503124TZ197REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-07-14SI0002503199TZ200REPUBLIKA SLOVENIJA45.000
2022-07-12SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.614.605
2022-07-12SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.980.919
2022-07-12SI0002104196RS88REPUBLIKA SLOVENIJA1.189.946
2022-07-07SI0002103966RS82REPUBLIKA SLOVENIJA1.785.000
2022-07-07SI0021110711SPDRTriglav, pokojninska druzba, d.d.123.447
2022-07-07SI0031117607STIGEKVITI, druzba za investiranje, d.o.o.0
2022-07-06SI0032500223MEL01Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032500280MEL02Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032500322MEL03Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032500389MEL04Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032500447MEL05Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032500470MEL06Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032500637MEL07Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032501288MEL08Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032501387MEL09Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032501569MEL10Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0032501692MEL11Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-07-06SI0031100082MELRPoslovni sistem Mercator d.o.o.6.257.610
2022-07-06SI0032102319MEO1Poslovni sistem Mercator d.o.o.0
2022-06-30SI0031102245KSPGKOMUNALA SEZANA d.d.159.171
2022-06-30SI0031101023SZIGZIDGRAD Splosno gradbeno podjetje Idrija d.d.82.794
2022-06-26SI0031117607STIGEKVITI, druzba za investiranje, d.o.o.25.000
2022-06-26SI0031117045STIRIEKVITI, druzba za investiranje, d.o.o.0
2022-06-23SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.655.000
2022-06-23SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.113.854
2022-06-23SI0031114737STVRS&T Slovenija, informacijske resitve in storitve, d.o.o.0
2022-06-20SI0032502914GEN10GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2022-06-19SI0021117203DPJRDP JUB druzba pooblas?enka d.o.o.30.504
2022-06-19SI0031114737STVRS&T Slovenija, informacijske resitve in storitve, d.o.o.31.410
2022-06-16SI0002503173SZ130REPUBLIKA SLOVENIJA13.800
2022-06-16SI0002503165TZ199REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2022-06-14SI0021110711SPDRTriglav, pokojninska druzba, d.d.48.549
2022-06-12SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.157.737
2022-06-09SI0031113622ELERINTERBLOCK igralniske tehnologije, d.o.o.1.000.000
2022-06-09SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.657.000
2022-06-09SI0002503074TZ196REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-06-06SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.0
2022-05-30SI0031107293GPEGGORENJSKA PREDILNICA SKOFJA LOKA D.D.362.131
2022-05-30SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska Gora, d.o.o.0
2022-05-30SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.152.737
2022-05-29SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.080.854
2022-05-18SI0031116583BERRARKADE, prirejanje iger na sre?o d.d.50.000
2022-05-18SI0031115049CSERGHM upravljanje nepremi?nin d.d.0
2022-05-18SI0021109960VLBRN Banka d.d., Ljubljana0
2022-05-17SI0021112212DEHGDELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA575.981
2022-05-17SI0032503102TDV04T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.2.667
2022-05-15SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska Gora, d.o.o.230.589
2022-05-15SI0033200104RKGRS1REKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska Gora, d.o.o.0
2022-05-15SI0033200112RKGRS2REKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska Gora, d.o.o.0
2022-05-12SI0002503157SZ129REPUBLIKA SLOVENIJA21.800
2022-05-12SI0002503041TZ195REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-05-12SI0002503140TZ198REPUBLIKA SLOVENIJA45.000
2022-05-11SI0032103739GV02Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2022-05-09SI0031117789TSIGTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.272.778
2022-05-04SI0023200148ALNRS2ECM Partnerji, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.247.741
2022-05-03SI0031117748VPVRVEPLAS velenjska plastika, d.d.29.412
2022-05-01SI0032104158APP2AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.883.062
2022-05-01SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.192.578
2022-04-26SI0032503110GEN11GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.600
2022-04-24SI0031800079UCED1UNITED CAPITAL HOLDING, d.o.o.0
2022-04-20SI0032503110GEN11GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.500
2022-04-17SI0031115965ELIRVIVA DIRECT razvoj prodaja marketing d.d.4.167
2022-04-17SI0031200841FNDPKOLEKTOR Upravljanje nalozb d.d.2.223
2022-04-17SI0031116187FNDRKOLEKTOR Upravljanje nalozb d.d.12.827
2022-04-17SI0031117334VIOROKTOBRSKA gradbenistvo d.o.o.0
2022-04-17SI0021111008VLBNN Banka d.d., Ljubljana31.928.152
2022-04-14SI0002104030OZ15REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-04-14SI0002104261OZ16REPUBLIKA SLOVENIJA25.000
2022-04-14SI0002103164RS70REPUBLIKA SLOVENIJA1.780.000
2022-04-14SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.530.000
2022-04-14SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.750.000
2022-04-14SI0002103677RS78REPUBLIKA SLOVENIJA3.050.000
2022-04-14SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.173.737
2022-04-14SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.107.854
2022-04-14SI0002104196RS88REPUBLIKA SLOVENIJA1.100.000
2022-04-14SI0002503132SZ128REPUBLIKA SLOVENIJA28.500
2022-04-14SI0002503017TZ194REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-04-14SI0002503124TZ197REPUBLIKA SLOVENIJA55.000
2022-04-10SI0031117680KOGRKOVAN?EK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d. v ste?aju0
2022-04-06SI0001113917SOSRSlovenski drzavni holding, d.d.180.788
2022-04-03SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.711.268
2022-03-30SI0031115445VITRVITIVA proizvodnja in storitve d.o.o.0
2022-03-29SI0032503102TDV04T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.2.551
2022-03-28SI0032103812GE02GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2022-03-28SI0002103966RS82REPUBLIKA SLOVENIJA1.735.000
2022-03-28SI0032502864TDV03T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.0
2022-03-27SI0002103453RS73REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-03-22SI0032103713CAC1CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.0
2022-03-20SI0031117474SOURS8, upravljanje podjetij, d.d.500
2022-03-13SI0031117581CSEGGHM upravljanje nepremi?nin d.d.100.000
2022-03-13SI0031200742CSEPGHM upravljanje nepremi?nin d.d.100.000
2022-03-13SI0031115445VITRVITIVA proizvodnja in storitve d.o.o.1.375
2022-03-10SI0002503090DZ97REPUBLIKA SLOVENIJA48.000
2022-03-10SI0002503082SZ127REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2022-03-10SI0002503074TZ196REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2022-03-07SI0021110323LONRHranilnica LON d.d., Kranj167.732
2022-03-07SI0023200130LONRS2Hranilnica LON d.d., Kranj0
2022-03-06SI0031102468PPMGPogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o.0
2022-03-03SI0031117888ILIRLIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.1.233.230
2022-03-02SI0031102005ILIGLIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.0
2022-03-02SI0002102984RS66REPUBLIKA SLOVENIJA1.496.905
2022-03-02SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA1.867.666
2022-03-01SI0031101304MKOGMELAMIN kemi?na tovarna d.d. Ko?evje413.764
2022-02-28SI0031117680KOGRKOVAN?EK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d.0
2022-02-27SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.518.592
2022-02-27SI0021106867GBDRGBDFIN finan?na druzba d.d.199.000
2022-02-24SI0031117821GHURUnion Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.1.793.869
2022-02-24HRICAMFSBIB2ICSLOINTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima7.000
2022-02-23SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.700.000
2022-02-23SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.650.000
2022-02-22HRICAMFC10B6ICCROINTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima29.000
2022-02-20SI0031200890BERPARKADE, prirejanje iger na sre?o d.d.50.000
2022-02-13SI0031102468PPMGPogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o.92.097
2022-02-13SI0032103754SKD2KD, finan?na druzba, d.d.0
2022-02-13SI0032104232TVL2Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.315
2022-02-10SI0002502837DZ94REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-02-10SI0002503066DZ96REPUBLIKA SLOVENIJA40.000
2022-02-10HRICAMFC10B6ICCROINTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima4.000
2022-02-10HRICAMFSBIB2ICSLOINTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima4.000
2022-02-10SI0002503058SZ126REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2022-02-10SI0002503041TZ195REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2022-02-07SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.480.000
2022-02-07SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.681.268
2022-02-07SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.350.000
2022-02-07SI0002104196RS88REPUBLIKA SLOVENIJA1.050.000
2022-02-06SI0031117805IMORILIRIKA MOJA ZVEZDA, upravljanje z nalozbami, d.d.374.323
2022-01-31SI0023200130LONRS2Hranilnica LON d.d., Kranj83.616
2022-01-30SI0032104158APP2AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.402.476
2022-01-30SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.578.218
2022-01-18SI0031115718TINRTriglav INT, holdinska druzba d.o.o.0
2022-01-16SI0031117029CIMNCIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA70.875.985
2022-01-13SI0002502654DZ93REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-01-13SI0002503033DZ95REPUBLIKA SLOVENIJA42.000
2022-01-13SI0002104246RS89REPUBLIKA SLOVENIJA1.250.000
2022-01-13SI0002104253RS90REPUBLIKA SLOVENIJA500.000
2022-01-13SI0002503025SZ125REPUBLIKA SLOVENIJA80.000
2022-01-13SI0002503017TZ194REPUBLIKA SLOVENIJA90.000
2022-01-11SI0031113382INMRINFONET MEDIA, radijska produkcija, d.o.o.0
2022-01-11SI0021110323LONRHranilnica LON d.d., Kranj151.444
2022-01-11SI0023200122LONRS1Hranilnica LON d.d., Kranj0
2022-01-11SI0031108630VEOGVELO trgovina na veliko in malo d.o.o., Ljubljana0
2022-01-10SI0002101887RS49REPUBLIKA SLOVENIJA0
2022-01-10SI0032104232TVL2Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.268
2022-01-09SI0031114794KVPRKOVINOPLASTIKA LOZ druzba pooblas?enka, d.d.0
2022-01-09SI0032104141TVL1Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.0
2022-01-06SI0031800095CNED1Europe Nuoli International Holding, poslovno svetovanje d.o.o.300.000.000
2022-01-02SI0031105719GZPGVERDE PROIZVODNJA, proizvodnja gradbenih plos? d.o.o. v likvidaciji0
2022-01-02SI0031113382INMRINFONET MEDIA, radijska produkcija, d.o.o.11.111
2022-01-02SI0031108630VEOGVELO trgovina na veliko in malo d.o.o., Ljubljana93.419
2021-12-30SI0002502951SZ124REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-12-30SI0002502993TZ193REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-12-29SI0032103945SIJ6SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.480
2021-12-29SI0032104059SIJ7SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.311
2021-12-26SI0031800087XIED1Xinzhou International Group Co., poslovno svetovanje, d.o.o.500.000
2021-12-22SI0031116039CEHRLARIX upravljanje d.o.o.0
2021-12-19SI0031117540KDTRCasino Lent, turizem in storitve, d.o.o.0
2021-12-19SI0031115718TINRTriglav INT, holdinska druzba d.o.o.77.180.734
2021-12-16SI0031100330MEBGMercatorEmba, proizvodnja hrane, d.o.o.0
2021-12-16SI0031110271ZILRZIL INZENIRING, druzba za razvoj, inzeniring in vodenje investicij, d.o.o.0
2021-12-13SI0031109158CRKGCREINA, proizvodnja in trgovina kmetijskih in industrijskih strojev in naprav, d.o.o.0
2021-12-13SI0031117367MSOGM SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.6.210
2021-12-13SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.581.268
2021-12-13SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.077.854
2021-12-13SI0032503003SIK08SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.300
2021-12-12SI0031100330MEBGMercatorEmba, proizvodnja hrane, d.o.o.55.136
2021-12-12SI0021117864PRVRPRVA POKOJNINSKA DRUZBA, d.d.13.100
2021-12-12SI0032502781SIK07SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2021-12-12SI0031104779SMLRA1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.9.300.000
2021-12-09SI0002502936SZ123REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-12-09SI0002502977TZ192REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-12-08SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.230.589
2021-12-08SI0033200104RKGRS1REKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.0
2021-12-08SI0033200112RKGRS2REKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.0
2021-12-05SI0031114950COSRCOSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.21.500
2021-12-01SI0032104224IMI1IMORENT INVEST, nepremi?ninska vlaganja d.o.o.160
2021-11-30SI0032104026IMA1IMORENT INVEST, nepremi?ninska vlaganja d.o.o.0
2021-11-28SI0031109158CRKGCREINA, proizvodnja in trgovina kmetijskih in industrijskih strojev in naprav, d.o.o.28.456
2021-11-28SI0031110271ZILRZIL INZENIRING, druzba za razvoj, inzeniring in vodenje investicij, d.o.o.14.783
2021-11-25SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLI?ARNA, upravljanje nepremi?nin d.o.o.0
2021-11-22SI0032103937PLC2VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremi?nine, d.o.o.0
2021-11-21SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLI?ARNA, upravljanje nepremi?nin d.o.o.1.415
2021-11-21SI0031116443ELNRPODJETNISKI CENTER CVETLI?ARNA, upravljanje nepremi?nin d.o.o.0
2021-11-18SI0021113467HRVGPRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.1.300.000
2021-11-18SI0023200072HRVRS1PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.0
2021-11-17SI0032104141TVL1Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.200
2021-11-16SI0031108200MAJGMLINOTEST Zivilska industrija d.d.3.054.901
2021-11-14SI0031110180TURGSCOTTA TURBOINSTITUT Turbinski stroji d.o.o.0
2021-11-11SI0002502902SZ122REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-11-09SI0023200122LONRS1Hranilnica LON d.d., Kranj83.528
2021-11-09SI0031108556MSSRMESARSTVO SENTJUR d.d., proizvodnja in predelava mesa0
2021-11-07SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.371.513
2021-11-03SI0022104218VZS1VZAJEMCI SKUPINA, druzba za osebne finance, d.o.o.370
2021-11-02SI0032104018APP1AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.0
2021-11-02SI0032502989CVK06CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.1.000
2021-10-31SI0032104158APP2AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.885.700
2021-10-31SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.881.600
2021-10-28SI0031109158CRKGCREINA, proizvodnja in trgovina kmetijskih in industrijskih strojev in naprav, d.d., Kranj28.456
2021-10-25SI0032502765CVK05CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2021-10-24SI0031117870GDSRGRAD SKLAD, nepremi?ninski investicijski sklad, d.d.10.000
2021-10-21SI0021117856POZGPRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.13.100
2021-10-21SI0033200112RKGRS2REKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.93.742
2021-10-19SI0031103987JSEGTANIN SEVNICA Kemi?na industrija d.d.70.647
2021-10-19SI0021114135POZRPRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.0
2021-10-14SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-10-14SI0002502886SZ121REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-10-14SI0002502944TZ191REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-10-14SI0002502993TZ193REPUBLIKA SLOVENIJA151.000
2021-10-12SI0022104176KBM12NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.1.757
2021-10-11SI0021114135POZRPRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.13.100
2021-10-05SI0031100082MELRPOSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.6.257.610
2021-10-04SI0031107293GPEGGORENJSKA PREDILNICA SKOFJA LOKA D.D.521.006
2021-10-03SI0038600027FENTD2FENOLIT d.d. sinteti?ne smole in mase0
2021-10-03SI0032101683NAL1Nama, upravljanje z nepremi?ninami, d.d. Ljubljana0
2021-10-03SI0031102690NALNNama, upravljanje z nepremi?ninami, d.d. Ljubljana953.795
2021-10-03SI0031102468PPMGPOGREBNO PODJETJE podjetje za opravljanje pogrebne, pokopaliske dejavnosti in trgovino Maribor d.d.92.097
2021-09-30SI0023200098ALNRS1ECM Partnerji, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.0
2021-09-30SI0023200080PDARS1POKOJNINSKA DRUZBA A, d.d.0
2021-09-26SI0031113507INIRDetel Global, druzba za telekomunikacije d.o.o. v ste?aju0
2021-09-26SI0031102229MBVGMARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.0
2021-09-20SI0021117831BOTRBORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.250.000
2021-09-19SI0021115355ALIRALTA Invest, investicijske storitve, d.d. v likvidaciji2.031.803
2021-09-19SI0021100019KDDKDD Centralna klirinsko depotna druzba, d.o.o.0
2021-09-15SI0002103453RS73REPUBLIKA SLOVENIJA1.238.743
2021-09-15SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA2.063.152
2021-09-15SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.143.737
2021-09-15SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA2.000.000
2021-09-14SI0033200104RKGRS1REKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.114.999
2021-09-13SI0031117847THRRTH ReMINING, rudarstvo, proizvodnja, posrednistvo, trgovina in druge storitve d.d.250.000
2021-09-12SI0031200734APMPAVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.42.898
2021-09-09SI0002502852SZ120REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-09-09SI0002502928TZ190REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-09-09SI0002502977TZ192REPUBLIKA SLOVENIJA94.000
2021-09-08SI0023200098ALNRS1ECM Partnerji, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.247.741
2021-09-08SI0031117755CEERCEEREF, nepremi?ninski in gradbeni projekti, d.d.165.000
2021-09-08SI0032502963ENU02JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.500
2021-09-07SI0032502757ENU01JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.0
2021-09-06SI0031109539INFGINFORMATIKA informacijske storitve in inzeniring d.o.o.0
2021-09-06SI0031104134OOCGCREATINA, mednarodna trgovska druzba, d.o.o.0
2021-09-06SI0023200080PDARS1POKOJNINSKA DRUZBA A, d.d.80.382
2021-09-05SI0038600019FENTD1FENOLIT d.d. sinteti?ne smole in mase0
2021-09-05SI0038600027FENTD2FENOLIT d.d. sinteti?ne smole in mase328.301
2021-09-05SI0031116450TRARTRAIG Transportno podjetje d.d.8.000
2021-09-02SI0032104182CAC2CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.217
2021-09-02SI0031117763MENRMENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.o.o.0
2021-09-02SI0032104208PLC3VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremi?nine, d.o.o.350
2021-08-30SI0031113770KMSRKOMPAS Turisti?no podjetje d.o.o.0
2021-08-30SI0031117847THRRTH ReMINING, rudarstvo, proizvodnja, posrednistvo, trgovina in druge storitve d.d.25.000
2021-08-29SI0031106758MENGMENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.o.o.0
2021-08-29SI0031117763MENRMENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.o.o.45.906
2021-08-29SI0031104134OOCGCREATINA, mednarodna trgovska druzba, d.o.o.43.538
2021-08-26SI0021117831BOTRBORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.237.805
2021-08-22SI0031113770KMSRKOMPAS Turisti?no podjetje d.o.o.1.942.369
2021-08-22SI0031102229MBVGMARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.285.489
2021-08-12SI0002502829SZ119REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-08-12SI0002502894TZ189REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-08-08SI0023200072HRVRS1PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.1.100.000
2021-08-08SI0031109539INFGINFORMATIKA informacijske storitve in inzeniring d.o.o.14.962
2021-08-04SI0031117763MENRMENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.45.906
2021-08-02SI0032103788LAD1Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvenega okovja, d.o.o.100
2021-07-25SI0021115355ALIRALTA Invest, investicijske storitve, d.d. ? v likvidaciji2.031.803
2021-07-19SI0031110743AGOGAG, druzba za investicije, d.o.o.0
2021-07-18SI0032501551AGK01AG, druzba za investicije, d.o.o.0
2021-07-18SI0032103150AGO1AG, druzba za investicije, d.o.o.228
2021-07-18SI0031110743AGOGAG, druzba za investicije, d.o.o.1.348.287
2021-07-15SI0031116971REDRRED PITAYA, storitveno podjetje, d.o.o.0
2021-07-15SI0002502803SZ118REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-07-15SI0002502951SZ124REPUBLIKA SLOVENIJA99.000
2021-07-15SI0002502878TZ188REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-07-15SI0002502944TZ191REPUBLIKA SLOVENIJA93.000
2021-07-14SI0031100181KPSGLOSKA KOMUNALA, oskrba z vodo in plinom, d.d., Skofja Loka0
2021-07-13SI0032104182CAC2CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.186
2021-07-12SI0031116286MOPRMESTNA OPTIKA, Prodaja opti?nih pripomo?kov, d.o.o.0
2021-07-11SI0031116039CEHRLARIX upravljanje d.o.o.2.458.404
2021-07-07SI0032103879PLC1VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremi?nine, d.o.o.0
2021-07-04SI0002104196RS88REPUBLIKA SLOVENIJA1.000.000
2021-06-30SI0032104141TVL1Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.100
2021-06-28SI0032502914GEN10GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.300
2021-06-27SI0031200924REDPRED PITAYA, storitveno podjetje, d.o.o.0
2021-06-27SI0031116971REDRRED PITAYA, storitveno podjetje, d.o.o.13.750
2021-06-24SI0032502690GEN09GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-06-17SI0031110743AGOGAG, druzba za investicije d.d.1.348.287
2021-06-13SI0031102286PVMGMINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.o.o., Ljubljana0
2021-06-10SI0002502936SZ123REPUBLIKA SLOVENIJA121.000
2021-06-10SI0032103630TLS1TELEKOM SLOVENIJE, d.d.0
2021-06-10SI0002502845TZ187REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-06-10SI0002502928TZ190REPUBLIKA SLOVENIJA81.500
2021-06-08SI0032104000GHU1EQUINOX NEPREMI?NINE d.d.50
2021-06-07SI0031102286PVMGMINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.o.o., Ljubljana495.700
2021-06-06SI0031102898TOTGT. Plus , druzba za turisti?ne, ra?unalniske in gradbene storitve d.d. Domzale105.869
2021-06-03SI0031109059KOMGKOLPA Proizvodnja in predelava plasti?nih mas, d.o.o. Metlika0
2021-06-01SI0022103210KSF1KS NALOZBE finan?ne nalozbe d.d.0
2021-05-27SI0031117797ITBRISTRABENZ, holdinska druzba, d.o.o.0
2021-05-26SI0022104176KBM12NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.1.257
2021-05-23SI0031115106ACTRACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.1.684.720
2021-05-23SI0031117813EQNXEQUINOX NEPREMI?NINE d.d.1.793.869
2021-05-23SI0031109059KOMGKOLPA Proizvodnja in predelava plasti?nih mas, d.o.o. Metlika280.818
2021-05-20SI0031108655GHUGUnion Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.0
2021-05-17SI0031112434HSLHHOTEL SLON d.d. Ljubljana21.247
2021-05-17SI0031117714PONRPRO NEPREMI?NINE, druzba za upravljanje nepremi?nin, d.d.199.210
2021-05-16SI0031102070ITBGISTRABENZ, holdinska druzba, d.o.o.0
2021-05-16SI0031117797ITBRISTRABENZ, holdinska druzba, d.o.o.651.291
2021-05-16SI0032502864TDV03T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.2.053
2021-05-13SI0032104158APP2AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.3.000.000
2021-05-13SI0032104166APP3AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.3.000.000
2021-05-13SI0002502902SZ122REPUBLIKA SLOVENIJA94.000
2021-05-13SI0002502811TZ186REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-05-13SI0002502894TZ189REPUBLIKA SLOVENIJA105.000
2021-05-09SI0031200957EXOPEXOMIN rudarstvo, ekologija, nepremi?nine d.o.o.0
2021-05-09SI0031117185EXOREXOMIN rudarstvo, ekologija, nepremi?nine d.o.o.0
2021-05-04SI0032104000GHU1Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.50
2021-05-04SI0031108655GHUGUnion Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.1.793.869
2021-05-02SI0031117805IMORILIRIKA MOJA ZVEZDA, upravljanje z nalozbami, d.d.25.000
2021-05-02SI0031117656PSURPDA SKUPINA druzba za logistiko d.d. v ste?aju0
2021-04-28SI0031109273GGMGGOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.o.o.0
2021-04-25SI0031109273GGMGGOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.o.o.204.300
2021-04-20BG9000011163EXPBGExpat Asset Management EAD22.000
2021-04-20BGCROEX03189EXPHRExpat Asset Management EAD22.410
2021-04-20BGMACMB06181EXPMKExpat Asset Management EAD11.400
2021-04-20BGSRBBE05183EXPRSExpat Asset Management EAD13.000
2021-04-20BGSLOBI02187EXPSIExpat Asset Management EAD24.500
2021-04-18SI0031109273GGMGGOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.d.204.300
2021-04-18SI0031113507INIRDetel Global, druzba za telekomunikacije d.o.o. V STE?AJU0
2021-04-15SI0002502886SZ121REPUBLIKA SLOVENIJA112.000
2021-04-15SI0002502795TZ185REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-04-15SI0002502878TZ188REPUBLIKA SLOVENIJA71.500
2021-04-14SI0031117789TSIGTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.250.528
2021-04-14SI0033200054TSIRS1TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.0
2021-04-14SI0033200062TSIRS2TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.0
2021-04-13BGCROEX03189EXPHRExpat Asset Management EAD12.000
2021-04-13BGSLOBI02187EXPSIExpat Asset Management EAD12.000
2021-04-08SI0021113855KSFRKS NALOZBE finan?ne nalozbe d.d.9.863.878
2021-04-08SI0002103909OZ13REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-04-08SI0002103388RS71REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-04-07SI0031113549CVSGCVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.195.000
2021-04-06SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.951.129
2021-04-04SI0032502864TDV03T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.1.700
2021-04-01BG9000011163EXPBGExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGCROEX03189EXPHRExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGMACMB06181EXPMKExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGSRBBE05183EXPRSExpat Asset Management EAD2.000
2021-04-01BGSLOBI02187EXPSIExpat Asset Management EAD2.000
2021-03-31SI0031108184ALBGALPINUM, turisti?no podjetje, d.d. v ste?aju0
2021-03-31SI0032502724VAL14VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2021-03-24BG9000011163EXPBGExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGCROEX03189EXPHRExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGMACMB06181EXPMKExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGSRBBE05183EXPRSExpat Asset Management EAD0
2021-03-24BGSLOBI02187EXPSIExpat Asset Management EAD0
2021-03-22SI0021110638AAPRAKTIVA AVANT, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-22SI0031113473AMSRAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021110935ATPRCG INVEST, investiranje in upravljanje nalozb, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021116858BCESBANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-22SI0031116583BERRBERNARDIN ARKADE, prirejanje iger na sre?o d.d.50.000
2021-03-22SI0031108846CABRCASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na sre?o41.142
2021-03-22SI0021112188CAKRCASINO KOBARID, igre na sre?o in gostinstvo d.d.0
2021-03-22SI0031104605CALRCASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na sre?o ste?aju0
2021-03-22SI0031113879CANRCASINO MARIBOR igre na sre?o d.d.v ste?aju0
2021-03-22SI0031104621CAPRCASINO PORTOROZ, d.d., prirejanje posebnih iger na sre?o746.279
2021-03-22SI0031114661CLPNCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-22SI0031200395CLPPCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-22SI0031109430CLPRCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-22SI0031115049CSERGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sre?o d.d.0
2021-03-22SI0031116757EIPREMONA FARMA IHAN druzba pooblas?enka, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031114695GBSRG Skupina, finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031103649GLEGGIDGRAD druzba za gradbenistvo, instalacije, inzeniring in druge poslovne storitve d.d. V STE?AJU0
2021-03-22SI0021100746HBRHIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STE?AJU0
2021-03-22SI0031102393IDLGINDOS INDUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLI?NIH STROJEV, D.D., LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA C.3 V STE?AJU0
2021-03-22SI0031103144INLGMP INSTALACIJA LJUBLJANA d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031101569KIVGKIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031101379KKAGHelios Kemostik, tovarna lepil in kemi?nih izdelkov, d.o.o.0
2021-03-22SI0021105877KM0NPID KME?KA DRUZBA POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D.0
2021-03-22SI0021105885KS4NKS SKLAD 4 POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0031109786LSGGLESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031103482MANGNIKOLA PLUS odkup zeleza d.o.o. v ste?aju0
2021-03-22SI0002100467MLJOMESTNA OB?INA LJUBLJANA0
2021-03-22SI0021111537MPIRMAKSIMA INVEST, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031104126NGPGNGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021106032NK1NCERTIUS INVEST, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-22SI0002100475OLSOOB?INA LASKO0
2021-03-22SI0002100509OPOOB?INA POSTOJNA0
2021-03-22SI0021110919PBZPOMURSKA BANKA D.D. MURSKA SOBOTA BAN?NA SKUPINA NLB0
2021-03-22SI0021106057PD0NPLOD POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0021111966PDKRKD NALOZBE, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0031102815PHCGTOVARNA POHISTVA ?EPOVAN d.d. V STE?AJU0
2021-03-22SI0031109703PTLRPALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031116922PTNRPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v ste?aju0
2021-03-22SI0031100751RDRORAZVOJNA DRUZBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomsi?eva 30
2021-03-22SI0031104894RGSZDRAVILIS?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0031101486SLIRSportna loterija in igre na sre?o d.d.0
2021-03-22SI0031102849TECGTECTUM D.D., IZDELAVA STREH IN IZOLACIJ LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-03-22SI0021106115TG2NTRIGLAV, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-03-22SI0021111198TRSRTRIGLAV NALOZBE, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-22SI0031103631TTGGSLOVENIJATURIST GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-03-22SI0031101775TTTGTISKARNA TONE TOMSI?, PODJETJE ZA TISK, VEZAVO IN PROPAGANDO D.D. LJUBLJANA0
2021-03-22SI0031110016UDOGUNIVERZALE industrija obla?il Domzale, d.d. v ste?aju0
2021-03-22SI0021106149VN0NVIPA INVEST NANOS POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-03-22SI0021103815VN0SVIPA INVEST NANOS POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-03-22SI0021106164VZ0NDPB VIZIJA, POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2021-03-22SI0021111263VZPRVIZIJA HOLDING ENA, finan?na druzba, d.o.o.0
2021-03-18SI0031110461KDHRKD Group, finan?na druzba, d.d.2.157.487
2021-03-18SI0032104067VA01VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.18
2021-03-16SI0033200062TSIRS2TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.78.881
2021-03-15SI0021105786AA1NAKTIVA AVANT I POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2021-03-15SI0021110620AAFRAKTIVA AVANT, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-15SI0021111917AAPGAKTIVA AVANT, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-15SI0031102831AARGADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031107731ABGGAlpetour Bandag d.o.o., podjetje za obnavljanje avtoplas?ev0
2021-03-15SI0031114836ACKRADRIA CAPITAL KOPER, finan?ni inzeniring, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103896ADCGADRIACOMMERCE, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107442AECGAERO, kemi?na, grafi?na in papirna industrija, d.d. Celje v ste?aju0
2021-03-15SI0031103276AELGFraport Slovenija, upravljanje letalis?, d.o.o.0
2021-03-15SI0031200213AELPFraport Slovenija, upravljanje letalis?, d.o.o.0
2021-03-15SI0031100041AEMGAUTOEMONA zastopstva in servisi, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031111188AGCGCVETJE ?ATEZ proizvodnja in trgovina d.d.0
2021-03-15SI0031109414AGIGAGROIND VIPAVA 1894 Vipava d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103870AGRGARAVTO, trgovina, transport, vzdrzevanje in popravila motornih vozil d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031110859AJCADELNISKA DRUZBA AJDACOM, druzba pooblas?enka d.d.145.344
2021-03-15SI0031115395AKRRAKRAPOVI?, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.d.1.000.000
2021-03-15SI0031108184ALBGALPINUM, turisti?no podjetje, d.d. v ste?aju77.685
2021-03-15SI0031109380ALDGALPDOM, inzeniring, d.d. Radovljica V STE?AJU0
2021-03-15SI0031114265ALHRALPINA HOLDING finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107038ALMGALUKOMEN Holding, podjetje Al stavbnih in drugih konstrukcij d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115528AMIRSIMATA 2, financiranje d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110347AMRGALMIRA, ALPSKA MODNA INDUSTRIJA, D.D., V STE?AJU0
2021-03-15SI0031101080AMSGAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115304AMSMAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031113564AMSNAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114463AMZRAMZS druzba za opravljanje storitev ?lanom AMD in drugim udelezencem v cestnem prometu d.d.1.122.940
2021-03-15SI0031107053AOKGALUKOMEN, podjetje kovinskih in drugih konstrukcij d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031113424APOGALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115981APORALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021113996ARARARAG zavarovanje pravne zas?ite d.d.0
2021-03-15SI0031101072ASGGAVTOSERVIS tehni?ni pregledi in prodaja vozil d.o.o.0
2021-03-15SI0021105828AT1NATENA 1. SKLAD, POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-03-15SI0021112162ATPGCG INVEST, investiranje in upravljanje nalozb, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107137ATRGABC TRGOVINA d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031102112AVCGAVTO CELJE Trgovsko in servisno remontno podjetje d.d., Celje, Ipav?eva ul. 21 v ste?aju0
2021-03-15SI0031109489AVHRAVANT HOLDING FINAN?NA DRUZBA D.D.0
2021-03-15SI0031115296AVKRAVTO KO?EVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d.o.o.0
2021-03-15SI0031107277AVSGAVTOMEHANIKA SKOFJA LOKA, AVTOREMONT, TEHNI?NI PREGLEDI, TRGOVINA, D.D.0
2021-03-15SI0031100116AZTGABC POMURKA INTERNATIONAL Mednarodna trgovina d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0022102709BCE10BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022102782BCE11BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022102998BCE12BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022103095BCE13BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022103285BCE16BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022100638BCE2BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022101214BCE4BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022101974BCE7BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0022102220BCE8BANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0021200322BCEPBANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0021107634BCERBANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI9921107750BCEXBANKA CELJE d.d. Ban?na skupina Banke Celje0
2021-03-15SI0031100918BDTGBOR TOVARNA ?EVLJEV, DOLENJSKE TOPLICE, D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031101130BEGGBEGRAD D.D. gradbenistvo, trgovina, inzeniring v ste?aju0
2021-03-15SI0031110438BEGRBEGRAD D.D. gradbenistvo, trgovina, inzeniring v ste?aju0
2021-03-15SI0031200890BERPBERNARDIN ARKADE, prirejanje iger na sre?o d.d.50.000
2021-03-15SI0031102757BFUGBOHOR Zaga in furnirnica d.o.o. Sentjur v ste?aju0
2021-03-15SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaklju?na dela v gradbenistvu d.o.o.0
2021-03-15SI0031116658BONRBONUS PLUS neakutna obravnava bolnikov in starostnikov d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031111154BPTGBPT nalozbe, energetika, nepremi?nine d.o.o.0
2021-03-15SI0031103623BSMGBIROSTROJ COMPUTERS podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo in trzenje ra?unalniske opreme d.d.0
2021-03-15SI0021114507BSPRBrokerjet finan?ne storitve d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0021107972BVRBANKA VELENJE D.D., VELENJE BAN?NA SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE0
2021-03-15SI0031200353CABPCASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na sre?o41.143
2021-03-15SI0021200587CAKPCASINO KOBARID, igre na sre?o in gostinstvo d.d.0
2021-03-15SI0032102830CAL1CASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na sre?o ste?aju0
2021-03-15SI0031200254CALPCASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na sre?o ste?aju0
2021-03-15SI0031200676CANPCASINO MARIBOR igre na sre?o d.d.v ste?aju0
2021-03-15SI0031200262CAPPCASINO PORTOROZ, d.d., prirejanje posebnih iger na sre?o746.277
2021-03-15SI0031117755CEERCEEREF, nepremi?ninski in gradbeni projekti, d.d.100.000
2021-03-15SI0031105313CELG?ESALNICE LJUBLJANA d.d. Ljubljana28.509
2021-03-15SI0031109885CEMGCM CELJE, d.d. Ceste mostovi Celje, druzba za nizke in visoke gradnje v ste?aju0
2021-03-15SI0031100843CETGCETIS, grafi?ne in dokumentacijske storitve, d.d.200.000
2021-03-15SI0031113069CLAGSKUPINA CLAAS, trzenje in investicije d.d. Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031200536CLPCCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-15SI0031200544CLPGCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblas?enka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v ste?aju0
2021-03-15SI0031106899CMAGCESTNO PODJETJE MARIBOR druzba za gradnjo in vzdrzevanje cest d.d., v ste?aju0
2021-03-15SI0031114158CODRCONDOR podjetje za zunanjo trgovino, zastopanje ter storitve marketinga in inzeniringa, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103607COMGCOLOR industrija sinteti?nih smol, barv in lakov d.d.0
2021-03-15SI0031107152CORGCORONA, proizvodnja in trzenje elektri?nih in plinskih aparatov, d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031115874CPKRCPK INVEST druzba pooblas?enka d.o.o.0
2021-03-15SI0031105008CPLGCESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021111925CRIRCERTIUS INVEST, FINAN?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-15SI0031117581CSEGGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sre?o d.d.100.000
2021-03-15SI0031200742CSEPGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sre?o d.d.100.000
2021-03-15SI0031100769DADDADAS poslovni sistem d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107699DEIGDELMAR, promet z ribo, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104456DELRDELO ?asopisno zaloznisko podjetje d.o.o.0
2021-03-15SI0031113945DFNRD NALOZBE finan?ne nalozbe d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021113251DHLRSPIRA PET, druzba za trgovanje z lastnimi nepremi?ninami d.o.o.0
2021-03-15SI0031102443DIZGMORER proizvodnja pisarniskih potrebs?in d.o.o.0
2021-03-15SI0031100702DJEDELIKA, trgovsko podjetje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117177DJMRD.P. DAJ DAM druzba pooblas?enka d.d.0
2021-03-15SI0031106741DKRGDOMPLAN, druzba za inzeniring, nepremi?nine, urbanizem in energetiko, d.d.152.681
2021-03-15SI0031100421DKTGDELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031105206DMRGDana, proizvodnja in prodaja pija?, d.o.o.0
2021-03-15SI0031117631DMSRDAMPES, poslovanje z nepremi?ninami in svetovanje, d.d.25
2021-03-15SI0031110735DNGGDAIMOND trgovina in zastopanje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114216DOKRDOKSA, druzba za organizacijo nepremi?ninskih poslov, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114927DPCRCALCIT Druzba pooblas?enka, d.d.0
2021-03-15SI0021117203DPJRDP JUB delniska druzba pooblas?enka d.d.30.504
2021-03-15SI0021115413DPLRINVESTA, druzba za finance in nepremi?nine d.d.54.044
2021-03-15SI0032102863DPR1DELO PRODAJA druzba za razsirjanje in prodajo ?asopisov, d.d.4.662.470
2021-03-15SI0031107079DPRGDELO PRODAJA druzba za razsirjanje in prodajo ?asopisov, d.d.491.393
2021-03-15SI0031115619DPVRD.P.R. druzba pooblas?enka Ravne d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031101593DREGDELO REPROSTUDIO GRAFI?NA DEJAVNOST D.D. LJUBLJANA0
2021-03-15SI0031107590DRLGDELO REVIJE, Druzba za ?asopisnozaloznisko dejavnost ter intelektualne in poslovne storitve, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101171DROGDROGERIJA, trgovina, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107251DSMGDOMSMREKA, trgovska druzba, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108929DTIGDELOTISKARNA grafi?na dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031107582DTLGDELO TISK ?ASOPISOV IN REVIJ d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031111238DTPRD.P. TABOR, druzba pooblas?enka, d.d., Ljubljana0
2021-03-15SI0031100231DZAGDELOZA Druzba za proizvodnjo delovne, zas?itne in ostale konfekcije, d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7 v ste?aju0
2021-03-15SI0031114646EAGREUROAGRAS trgovsko in proizvodno podjetje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031105529ECEGELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d.24.192.425
2021-03-15SI0031107673EGKGELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d.17.273.475
2021-03-15SI0031101858EGLGGLOBTOUR, turisti?no podjetje, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107798EGPGEGP Embalazno grafi?no podjetje d.o.o.0
2021-03-15SI0031110131EGPREGP Embalazno grafi?no podjetje d.o.o.0
2021-03-15SI0031100892EIDGELEKTRON proizvodno kooperacijsko in trgovsko podjetje invalidska delavnica d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110560EIPAEMONA FARMA IHAN druzba pooblas?enka, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031200494EIPBEMONA FARMA IHAN druzba pooblas?enka, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104142EKOGE K O ELEKTROKOVINARSKA OPREMA D.D. "V STE?AJU"0
2021-03-15SI0031111436ELARELAN, proizvodnja izdelkov za sport in prosti ?as, d.o.o.0
2021-03-15SI0031102146ELJGCOMING druzba za trgovino d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031113689ELKRELKROJ Modna obla?ila, d.d. "v ste?aju"0
2021-03-15SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLI?ARNA, upravljanje nepremi?nin d.d.1.415
2021-03-15SI0031116443ELNRPODJETNISKI CENTER CVETLI?ARNA, upravljanje nepremi?nin d.d.0
2021-03-15SI0031104597ELOGELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d.39.160.286
2021-03-15SI0031100579ELRELEKTROTEHNA ELTRA NOTRANJA IN ZUNANJA TRGOVINA S TEHNI?NIM BLAGOM, D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031108580EMAGELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d.33.345.302
2021-03-15SI0031109174EMBGVTI?NICA instaliranje elektri?nih napeljav in naprav, montaza, proizvodnja, trgovina, d.o.o.v ste?aju0
2021-03-15SI0031102963EMPGEMONA MERKUR PTUJ druzba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inzeniring in storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031105586ENAGELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehni?nimi materiali d.o.o.0
2021-03-15SI0031105677EPRGELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d.18.783.898
2021-03-15SI0031101692ESLRELEKTROSERVISI, energetika, merilni laboratorij in nepremi?nine, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101338ETOGTastepoint Tovarna arom in eteri?nih olj d.o.o.0
2021-03-15SI0031110362ETPRETP Podjetje za izvajanje elektro in strojnih instalacij, trgovino ter inzeniring Kranj d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115742EVARJANUS, druzba za finan?no in poslovno svetovanje d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031105552FASGFARMA STI?NA d.o.o.0
2021-03-15SI0031114877FENRFENOLIT d.d. sinteti?ne smole in mase336.777
2021-03-15SI0031102971FGOGFINO d.d. finan?ne in poslovne storitve0
2021-03-15SI0021113962FINRFINETOL, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031116708FITRFIT fizi?no in tehni?no varovanje, d.d.28.886
2021-03-15SI0031107608FLMGFLORINA, vrtnarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.v ste?aju0
2021-03-15SI0031114406FMHRFMR HOLDING Druzba pooblas?enka d.d.440.594
2021-03-15SI0031200841FNDPKOLEKTOR HOLDING Finan?na druzba d.d.2.223
2021-03-15SI0031116187FNDRKOLEKTOR HOLDING Finan?na druzba d.d.12.827
2021-03-15SI0031108341FNGGFINAL Inzeniring in gradbenistvo d.d. Nova Gorica v ste?aju0
2021-03-15SI0031113200GAARAgentura 123, turizem in upravljanje z nepremi?ninami d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031116815GARRGARDENIA ARS FLORAE Cvetli?arstvo, Ljubljana, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0022102659GBD1G Skupina, finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0032103267GBS3G Skupina, finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103904GCEGGRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0032103655GE01GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032103812GE02GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.200
2021-03-15SI0032101170GED1GZL GEOPROJEKT podjetje za geotehni?na dela, d.d., Ljubljana v likvidaciji0
2021-03-15SI0031103839GEDGGZL GEOPROJEKT podjetje za geotehni?na dela, d.d., Ljubljana v likvidaciji0
2021-03-15SI0032500512GEN01GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032500785GEN02GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032501429GEN03GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032501510GEN04GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032501619GEN05GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032501874GEN06GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032502138GEN07GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032502401GEN08GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032502690GEN09GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.250
2021-03-15SI0031110149GEPGKARTONAZA Grafi?no in embalazno podjetje Murska Sobota d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031110313GGIGTriglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremi?ninami, d.o.o.0
2021-03-15SI0031103532GGLGGRADIS TEO TEHNI?NE, EKONOMSKE IN ORGANIZACIJSKE STORITVE, D.D.0
2021-03-15SI0031100991GGPGGRADIS GRADBENO PODJETJE GRADNJE PTUJ D.D. v ste?aju0
2021-03-15SI0032500777GI01GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0032501130GI02GENI, trgovanje in prodaja elektri?ne energije, d.o.o.0
2021-03-15SI0031106733GKOGGRAMIZ Gradbeno podjetje, d.d. Ko?evje v ste?aju0
2021-03-15SI0031102872GKVGGOZDARSTVO GR?A gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.o.o.0
2021-03-15SI0031112392GLECGIDGRAD druzba za gradbenistvo, instalacije, inzeniring in druge poslovne storitve d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031103938GLJGGRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031102633GNGGNIZKE IN RUDARSKE GRADNJE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.v ste?aju0
2021-03-15SI0031106725GNSGGRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108051GOKGGORENJSKA OBLA?ILA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZENSKE KONFEKCIJE KRANJ, D.D. V LIKVIDACIJI0
2021-03-15SI0031113887GOKRGORENJSKA OBLA?ILA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZENSKE KONFEKCIJE KRANJ, D.D. V LIKVIDACIJI0
2021-03-15SI0031108036GPBGGRADBENO PODJETJE BEZIGRAD d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031102732GPGGRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114414GPIRGPG INZENIRING d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115429GPLRGPG HOLDING gradbeni projekti d.d. v ste?aj0
2021-03-15SI0031101114GPRGGRADBENO PODJETJE RADLJE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031106774GRBGGRADBINEC, d.d., gradbenistvo, inzeniring in poslovne storitve V STE?AJU0
2021-03-15SI0031101247GRDOGRAD, ra?unalniski programi in inzeniring d.d.5.552
2021-03-15SI0031111279GRMGGORI?ANE tovarna papirja Medvode, d.d.449.375
2021-03-15SI0031102781GRPGGARANT pohistvena industrija, d.d., Polzela v ste?aju0
2021-03-15SI0031113226GRSHGRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inzeniring v ste?aju0
2021-03-15SI0031113150GRSRGRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inzeniring v ste?aju0
2021-03-15SI0031108796GSNGGrafika So?a, d.o.o.0
2021-03-15SI0021106198GT0NTRGATEV POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2021-03-15SI0031101197GTKGGORENJSKI TISK, grafi?na dejavnost, d.d.0
2021-03-15SI0031115809GUNNUnion garaze, druzba za upravljanje z nepremi?ninami in gradbenistvo d.o.o.0
2021-03-15SI0031110032GVOGVODI GORICA, instalacije, storitve in trgovina d.d. KROMBERK v ste?aju0
2021-03-15SI0031114851GVRRG GRADNJE, druzba za inzeniring in vzdrzevanje, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031111717GZLRPRIMORJE GEOTEHNIKA, druzba za geotehni?ne storitve d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107483GZNGGOZDNO GOSPODARSTVO NAZARJE d.d. " V STE?AJU"0
2021-03-15SI0031105719GZPGVERDE PROIZVODNJA, proizvodnja gradbenih plos? d.o.o.0
2021-03-15SI0031110339GZRGGEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114398HAFRHAFI INZENIRING trgovina, servis, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117516HALGHALCOM sistemi za pla?ilne storitve, elektronsko ban?nistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.20.000
2021-03-15SI0031116807HALNHALCOM sistemi za pla?ilne storitve, elektronsko ban?nistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.0
2021-03-15SI0031116351HALRHALCOM sistemi za pla?ilne storitve, elektronsko ban?nistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.0
2021-03-15SI0022100232HB01HIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STE?AJU0
2021-03-15SI0021200074HBPHIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STE?AJU0
2021-03-15SI0031116732HDHRH12 dejavnost holdingov d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103557HGPGAHA HOJA, proizvodnja izdelkov iz lesa d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114109HISRHIT SENTILJ, prirejanje iger na sre?o in turizem d.d.0
2021-03-15SI0031103565HKPGHOTELI KOPER TURISTI?NO PODJETJE D.D.0
2021-03-15SI0031102351HOTGTURISTI?NA DRUZBA KRAS, turizem in svetovanje, d.o.o.0
2021-03-15SI0021109127HPKRHRANILNICA IN POSOJ.KMETIJSKO GOZDARSKE POKRAJINE KO?EVSKE D.D.0
2021-03-15SI0031111410HSZGHOTELSKO TURISTI?NO PODJETJE SIMONOV ZALIV, d.d. Izola0
2021-03-15SI0031101973HYMGDORNINGER HYTRONICS center za hidravli?ne cilindre d.o.o.0
2021-03-15SI0031107046IALGMAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Elektri?na in elektronska oprema0
2021-03-15SI0031104340ICRGIMP ?RPALKE Ljubljana d.d.0
2021-03-15SI0031112467IDLCINDOS INDUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLI?NIH STROJEV, D.D., LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA C.3 V STE?AJU0
2021-03-15SI0031100090IEKGINTEREUROPA, Globalni logisti?ni servis, delniska druzba16.830.838
2021-03-15SI0031110263IELGELMO Elektromontazno podjetje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021110760IFFRINFOND HOLDING, finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021113087IFHRCENTER NALOZBE, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031116211IFNRINTERFIN NALOZBE, finan?na druzba d.d. Koper0
2021-03-15SI0021110778IFPRINFOND PID, POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-03-15SI0031103680IGCRGOSTINSTVO CELJE, gostinske storitve in storitve nastanitev, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103045IGHRSTAVBAR IGM proizvodnja gradbenega materiala, gradbenistvo trgovina, nepremi?nine, projektiranje in tehni?no svetovanje ter storitve, d.o.o.v ste?aju0
2021-03-15SI0031110552IGRGINSTALACIJE GROSUPLJE Druzba za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Adami?eva 51, Grosuplje0
2021-03-15SI0031109778IGTGINGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna druzba d.d. " v ste?aju"0
2021-03-15SI0031111428IIBGILIRIJA trgovina, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031111683IIKRIMP ITAK, Industrija termi?nih aparatov in konstrukcij, d.o.o.0
2021-03-15SI0031115072IJNRI.J. NASVETI, druzba za poslovno svetovanje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115064IJSRI.J. STORITVE, druzba za poslovne storitve, d.d.v ste?aju0
2021-03-15SI0031102039IKAGIKA Industrijska konfekcija Ajdovs?ina d.d. ste?aju0
2021-03-15SI0031105040IKCGINGRAD, gradbeno podjetje, d.d. "v ste?aju"0
2021-03-15SI0031112061IKEGISKRA STIKALNI ELEMENTI D.D., INDUSTRIJA STIKALNIH IN ZAS?ITNIH ELEMENTOV DOBREPOLJE0
2021-03-15SI0031113168IKRGNJT, nalozbe in nepremi?nine, d.o.o.0
2021-03-15SI0031106709ILJGSReal, nepremi?nine d.o.o. v likvidaciji0
2021-03-15SI0032104026IMA1IMORENT INVEST, nepremi?ninska vlaganja d.o.o.51
2021-03-15SI0031114828IMHRIMOS HOLDING upravljanje povezanih druzb, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031109919IMKGIMP MONTAZA KOPER d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114810IMSRIMOS, projektiranje, inzeniring, tehni?no svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0032103952IN01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina158
2021-03-15SI0032500975INC01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina0
2021-03-15SI0032501312INC02INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina0
2021-03-15SI0032501601INC03INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina0
2021-03-15SI0032501866INC04INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina0
2021-03-15SI0032502104INC05INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina0
2021-03-15SI0032502369INC06INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovs?ina0
2021-03-15SI0031112517INLCMP INSTALACIJA LJUBLJANA d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021100134INTRINTARA finan?no svetovanje in posredovanje, d.d., Ljubljana101.000
2021-03-15SI0031110370IRJGILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje kozmeti?nih izdelkov d.o.o.0
2021-03-15SI0031110206ISZAISKRADEPO DRUZBA POOBLAS?ENKA D.D.0
2021-03-15SI0031200148ITHPISKRA TELEKOM, korporacijski center za telekomunikacije in ra?unalnistvo, d.o.o.0
2021-03-15SI0031101189ITHRISKRA TELEKOM, korporacijski center za telekomunikacije in ra?unalnistvo, d.o.o.0
2021-03-15SI0031100686ITLGINTEGRAL, Promet in delavnice d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031110289ITPGITPP INDUSTRIJA TERMI?NIH APARATOV, ZI?NIH TKANIN IN PLASTIKE, D.D.0
2021-03-15SI0031103946ITSGINTERTRADE ITS d.d., informacijske in ra?unalniske storitve0
2021-03-15SI0031114729ITURISTRATURIST TURISTI?NE STORITVE d.o.o.0
2021-03-15SI0031114240ITVRINFO TV, radijska in televizijska dejavnost, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103177ITZGINTEGRAL, Avtobusni promet Trzi?, d.o.o. SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija0
2021-03-15SI0031103615IUVGIUV Industrija usnja Vrhnika, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110297IVGGINGRAD VNG " V STE?AJU " Druzba za visoke in nizke gradnje, d.d.0
2021-03-15SI0031101734IZCGIZLETNIK CELJE d.o.o. Prometno in turisti?no podjetje0
2021-03-15SI0031104308JESGJELEN gostinsko podjetje, d.d., "v ste?aju"0
2021-03-15SI0031109109JPIGJAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115858JRSRJRS druzba za razsvetljavo, signalizacijo, inzeniring in proizvodnjo elektri?ne energije d.d., Ljubljana, Litijska 2638.000
2021-03-15SI0031103987JSEGTANIN SEVNICA Kemi?na industrija d.d.82.957
2021-03-15SI0021110943K4NRKS4 NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMI?NINE, D.D.0
2021-03-15SI0042102697KBG1KB1909 Societá per Azioni Delniska druzba0
2021-03-15SI0042102978KBG2KB1909 Societá per Azioni Delniska druzba0
2021-03-15SI0042103190KBG3KB1909 Societá per Azioni Delniska druzba11
2021-03-15IT0004191182KBGNKB1909 Societá per Azioni Delniska druzba2.245.515
2021-03-15SI0041200682KBGPKB1909 Societá per Azioni Delniska druzba0
2021-03-15SI0031115833KBLRKOMPAS BLED, turisti?no podjetje d.d., Bled22.791
2021-03-15SI0021200025KBPKOMERCIALNA BANKA TRIGLAV d.d. Ljubljana, Beethovnova 14 v ste?aju0
2021-03-15SI0031107871KCMGKEMI?NA ?ISTILNICA MARIBOR druzba za trgovino, proizvodnjo, posrednistvo in storitve d.o.o., v ste?aju0
2021-03-15SI0021100019KDDKDD ? Centralna klirinsko depotna druzba, d.o.o.0
2021-03-15SI0032102434KDH1KD Group, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0032102517KDH2KD Group, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0032103416KDH3KD Group, finan?na druzba, d.d.78.705
2021-03-15SI0032103515KDH4KD Group, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0031200502KDHPKD Group, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0031110461KDHRKD Group, finan?na druzba, d.d.2.337.613
2021-03-15SI0031110875KDPAKONDITOR, DRUZBA POOBLAS?ENKA, D.D. V LIKVIDACIJI0
2021-03-15SI0021110232KDPNKD NALOZBE, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-03-15SI0031109331KELGKEF, kreativne ekonomsko finan?ne storitve, d.d.0
2021-03-15SI0031116062KINRKOMPAS INTERNATIONAL turisti?na in trgovinska druzba d.d.180.048
2021-03-15SI0031113002KIVCKIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101254KJSGJUTRANJKA, trgovina in storitve, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101312KKOGKONFEKCIJA MONT KOZJE d.o.o. "v ste?aju"0
2021-03-15SI0031105487KLAGKLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101064KLDGPoclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravli?nih sestavin in sistemov, d.o.o.0
2021-03-15SI0031103128KMAGVG STORITVE gradbenistvo, storitve, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031113028KMANVG STORITVE gradbenistvo, storitve, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109299KMCGKLIMA CELJE Industrija aerotermi?nih naprav d.d.438.944
2021-03-15SI0031111543KMLRIMP KLIMA MONTAZA, inzeniring, projektiranje, montaza, proizvodnja, trgovina, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031100884KMOGKOMUNALNA OPERATIVA d.d., Gradbeno in proizvodno podjetje, Povsetova 8, Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031113770KMSRKOMPAS Turisti?no podjetje d.d.1.942.369
2021-03-15SI0031105560KOAGK FIN, nalozbe in nepremi?nine, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031116765KOCRKOMPAS CELJE turisti?no podjetje d.d., Glavni trg 1, Celje5.996
2021-03-15SI0031117680KOGRKOVAN?EK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d.25.000
2021-03-15SI0031109059KOMGKOLPA Proizvodnja in predelava plasti?nih mas, d.d. Metlika280.818
2021-03-15SI0031108069KPLGKAPELA Vinogradnistvo in vinarstvo d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0021105893KR0NKRONA HOLDING, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0021111248KRHRKRONA HOLDING, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0031103003KRLGKROJ Izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031107921KRMGKRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanje druzb, trgovino in posrednistvo, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117011KRNRKR, nepremi?nine, projektiranje, hidroenergija, d.o.o.0
2021-03-15SI0031103722KRSGKORS KONFEKCIJA OBLA?IL D.D. ROGASKA SLATINA V STE?AJU0
2021-03-15SI0031115338KRTGKOROSKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114935KRTRKOROSKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021106206KS1NKS1 NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMI?NINE, D.D.0
2021-03-15SI0031114653KSDNKSDN, druzba za investiranje in upravljanje z nepremi?ninami, d.o.o.0
2021-03-15SI0022103210KSF1KS NALOZBE finan?ne nalozbe d.d.100.396
2021-03-15SI0021113855KSFRKS NALOZBE finan?ne nalozbe d.d.7.909.878
2021-03-15SI0031102195KSGGKOPA ra?unalniski inzeniring d.d.22.511
2021-03-15SI0021110893KSNRKS1 NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMI?NINE, D.D.0
2021-03-15SI0031105263KTMGBELMOS, poslovanje z nepremi?ninami, d.o.o.0
2021-03-15SI0031103391KTPGATOTECH SLOVENIJA, proizvodnja kemi?nih izdelkov, d.d.1.213.013
2021-03-15SI0031112145KTRRKOTO REAL, druzba za upravljanje z nepremi?ninami, d.d.0
2021-03-15SI0031110420KVKGKOVINAR KO?EVJE instalacije in inzeniring, d.o.o., Ko?evje0
2021-03-15SI0031106808KVLGKOVINOPLASTIKA LOZ industrija kovinskih in plasti?nih izdelkov d.o.o.0
2021-03-15SI0031114794KVPRKOVINOPLASTIKA LOZ druzba pooblas?enka, d.d.168.588
2021-03-15SI0021111693KZA1RKZFIN finan?na druzba d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031109729LAJGLIPA AJDOVS?INA Tovarna pohistva d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031117557LAMGLAMETA, delniska druzba pooblas?enka d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblas?enka d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031115437LAMRLAMETA, delniska druzba pooblas?enka d.d. v likvidaciji0
2021-03-15SI0031116088LDURNEAL REAL, nepremi?ninska druzba, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031112574LESC1Lesna industrija Litija d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031112582LESH1Lesna industrija Litija d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101924LESRLesna industrija Litija d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031105388LIBLESONIT, lesno kemi?na industrija d.o.o.0
2021-03-15SI0031115205LIBRLESONIT, lesno kemi?na industrija d.o.o.0
2021-03-15SI0031102575LICGLJUBE?NA INDUSTRIJA KERAMI?NIH IZDELKOV CELJE, D.D.0
2021-03-15SI0031109679LIKGNOLIK tovarna za trzenje, razvoj in proizvodnjo pohistva d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031113432LINRLESNINA INZENIRING podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031103698LIOGLIO, LESNA INDUSTRIJA IN OBJEKTI SKOFJA LOKA, D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0021113525LIPRLIV NEPREMI?NINE nepremi?nine in finan?ne nalozbe d.d.0
2021-03-15SI0031100926LISGLISCA d.o.o. modna obla?ila Sevnica0
2021-03-15SI0031103714LIZGLIZ INZENIRING podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031107509LJLGP&F LJUTOMER?AN, kmetijstvo in predelava, d.o.o.0
2021-03-15SI0031101346LKPGLUKA KOPER, pristaniski in logisti?ni sistem, delniska druzba14.000.000
2021-03-15SI0031113937LNERLIN NEPREMI?NINE druzba za nepremi?nine d.o.o.0
2021-03-15SI0031113986LNFRLIV NALOZBE finan?ne nalozbe d.d.0
2021-03-15SI0031109661LNMGLABOD konfekcija d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117243LOBRLOBIUM, poslovanje z nepremi?ninami, d.d.25.478
2021-03-15SI0031101403LOPGLESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE POLJ?ANE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110495LPTRLEPENKA, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirja Trzi?, d.d.233.970
2021-03-15SI0031110156LRAGLESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE RADOMLJE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110115LRTRLERA TRADE, DRUZBA ZA GOJENJE IN PRODAJO RIB IN DRUGIH MORSKIH PLODOV D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031112624LSGFLESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101874LSPGSP POLSKAVA stavbno pohistvo d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108812LTHGLOSKE TOVARNE HLADILNIKOV SKOFJA LOKA, D.D. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109265LTMGLITIJSKA MESARIJA druzba za proizvodnjo in konzerviranje mesa, d.d., Smartno pri Litiji v ste?aju0
2021-03-15SI0031102518LTSGLGMETAL trgovina in storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107939LUZGLJUBLJANSKI URBANISTI?NI ZAVOD d.d.33.134
2021-03-15SI0021111511MAHRMAKSIMA HOLDING d.d., finan?na druzba v ste?aju0
2021-03-15SI0031100587MAPGMARINA PORTOROZ, turisti?no podjetje, d.d.313.932
2021-03-15SI0031107194MARGMANHOLD, poslovne in finan?ne storitve ter inzeniring d.o.o.0
2021-03-15SI0031102104MCLGMC ii informacijski inzeniring d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0021108731MDLRMOJA DELNICA borzno posredniska hisa, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0022102170MDU1MEDVESEK PUSNIK, finan?no poslovanje, d.d.v likvidaciji0
2021-03-15SI0021111602MDURMEDVESEK PUSNIK, finan?no poslovanje, d.d.v likvidaciji0
2021-03-15SI0031106915MEDRMEDALJON upravljanje drugih druzb d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103185MEMGMERINKA MARIBOR tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104639MERMERKUR trgovina in storitve, d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031114026METRMetalka Commerce skladis?enje, inzeniring, storitve, proizvodnja, d.d.492.847
2021-03-15SI0031109695MIPGMESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031102138MIVGMIZAR Industrija stavbnega pohistva Vol?ja Draga d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031107004MIZGMINERVA ZALEC predelava plastike in kovin, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021113194MKIRMAKSIMA INVEST, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101304MKOGMELAMIN kemi?na tovarna d.d. Ko?evje449.872
2021-03-15SI0031100942MKTGMKT PRINT proizvodnja knjig d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021105976ML2NMODRA LINIJA 2, POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D. KOPER0
2021-03-15SI0031114455MLARMLADINA ?asopisno podjetje d.d., Ljubljana3.000
2021-03-15SI0021110588MLHRMODRA LINIJA HOLDING, finan?na druzba d.o.o.0
2021-03-15SI0031116781MLNRMLINOPEK SKUPNOST, druzba pooblas?enka d.d.165.916
2021-03-15SI0031115734MLRRML PROJEKTI, nalozbe, storitve in projekti, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107111MMBGMAXINA trgovina d.d. "v ste?aju"0
2021-03-15SI0031103862MMSGMURA, European Fashion Design, Proizvodnja obla?il d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031200411MNPPPOMIN, druzba pooblas?enka d.d. Ljubljana42.691
2021-03-15SI0031109810MNPRPOMIN, druzba pooblas?enka d.d. Ljubljana168.779
2021-03-15SI0031115007MNTRMONETA IT, informacijska tehnologija, medijska oprema ter poslovne in finan?ne storitve, d.d.0
2021-03-15SI0021113954MONRMONETA NALOZBE, finan?na in poslovna druzba, d.d.0
2021-03-15SI0031116286MOPRMESTNA OPTIKA, Prodaja opti?nih pripomo?kov, d.o.o.3.456
2021-03-15SI0031115254MOTRTEKSTILNA TOVARNA MOTVOZ IN PLATNO d.d. Grosuplje v ste?aju0
2021-03-15SI0031100348MPKGPEKARNA GROSUPLJE proizvodnja kruha, svezega peciva in slas?ic, d.d.0
2021-03-15SI0031114166MPNRMEDVESEK PUSNIK Nepremi?nine d.o.o.0
2021-03-15SI0031114224MPZRALTA FIN, finan?no svetovanje, d.o.o.0
2021-03-15SI0021105984MR0NMERCATA, finan?na druzba, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0021111990MR0RMERCATA, finan?na druzba, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0021105992MR1NM1, finan?na druzba, d.d., Ljubljana0
2021-03-15SI0021113111MR1RM1, finan?na druzba, d.d., Ljubljana3.932.515
2021-03-15SI0031114984MRLRMARLES, NA?RTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIS IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV d.d.3.507.940
2021-03-15SI0031116906MRNRMERKUR nepremi?nine, d.d.25.609
2021-03-15SI0031105123MSTGMOSTOVNA Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in dvigal Ljubljana, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031100322MTAGTRGOAVTO KOPER, trgovina d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104555MTTGMTT Tovarna tkanin Melje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110479MTZGMLAJ, mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0021105935MX1NMAKSIMA 1 D.D. POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2021-03-15SI0021104466NF0SNFD INVESTICIJSKI SKLAD POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2021-03-15SI0021106016NF2NNFD HOLDING, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021112006NF2RNFD HOLDING, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031112665NGPDNGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031112673NGPENGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0022100968NI01NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0021116304NIDRNIKA DUS poslovno svetovanje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021116270NIRRNIKA RIS rizi?ni investitor sistema d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114596NIVGNIVO INVESTICIJE, druzba za investicije in upravljanje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031113754NIVRNIVO INVESTICIJE, druzba za investicije in upravljanje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101684NNVGNOVOLIT, Podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103102NOSGNOVA OPREMA tovarna oblazinjenega pohistva d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103664NTNRNOVOTEKS TKANINA izdelovanje preje in tkanin, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031105693NVSGNOVOLES lesna industrija Straza, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108937OGBGGRAD, obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled v ste?aju0
2021-03-15SI0031106923ONJGHIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sre?o in turizem d.d.0
2021-03-15SI0031114422ONJRHIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sre?o in turizem d.d.105.314
2021-03-15SI0031101502ONMGONM ENERGIJA, ravnanje z obnovljivimi viri, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031114141ORBRORBINET Elektroprojektiranje, inzeniring, svetovanje, trgovina d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115452OSVRBOOKINGPOINT.NET turisti?ne resitve d.o.o.0
2021-03-15SI0031114000PAHRPARKIRNA HISA druzba za nepremi?nine d.d.0
2021-03-15SI0031107434PARGRADE?E PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. " v ste?aju"0
2021-03-15SI0031107269PASGPAPIR SERVIS d.o.o., Druzba za ravnanje z odpadki v ste?aju0
2021-03-15SI0022101248PBD1PROBANKA finan?na druzba d.o.o.0
2021-03-15SI0021110976PBRPOMURSKA BANKA D.D. MURSKA SOBOTA BAN?NA SKUPINA NLB0
2021-03-15SI0022100604PBS1POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. ban?na skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2021-03-15SI0022102279PBS6POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. ban?na skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2021-03-15SI0022102360PBS7POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. ban?na skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2021-03-15SI0021105778PBSRPOSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. ban?na skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2021-03-15SI0031104795PDLGSOLSKI RAZGLEDI, d.o.o., ?asopisnozalozniska druzba0
2021-03-15SI0031200775PECPPECIVO Pekarstvo in slas?i?arstvo d.d. Nova Gorica3.175
2021-03-15SI0031115387PECRPECIVO Pekarstvo in slas?i?arstvo d.d. Nova Gorica8.775
2021-03-15SI0031115973PEIRPETROLIJA inzeniring d.d V STE?AJU0
2021-03-15SI0031114299PEKRPEKO, tovarna obutve, d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031102625PEPGPETOVIA AVTO trgovina in storitve, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0022501405PFA01PRVA FINAN?NA AGENCIJA, druzba za unov?evanje in odkup terjatev d.o.o.0
2021-03-15SI0031110107PGVGULTRAPAC Predelava plasti?nih mas d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031112699PHCCTOVARNA POHISTVA ?EPOVAN d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0021113608PIFRPINUS FIN DRUZBA ZA FINAN?NE NALOZBE IN STORITVE D.D.0
2021-03-15SI0031100371PIRGAlbaugh tovarna kemi?nih izdelkov d.o.o.0
2021-03-15SI0031108614PLAGPLASTIK PROIZVODNJA PLASTI?NIH IZDELKOV D.D. KANAL OB SO?I0
2021-03-15SI0032103879PLC1VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremi?nine, d.o.o.623
2021-03-15SI0032103937PLC2VZAJEMCI NEPREMI?NINE, druzba za nepremi?nine, d.o.o.1.111
2021-03-15SI0031109513PLKGPLANIKA KRANJ, podjetje za trzenje in proizvodnjo obutve, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110826PLKRPLANIKA KRANJ, podjetje za trzenje in proizvodnjo obutve, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103227PLPGPLESKAR podjetje za zas?ito in izolacijo povrsin d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021105414PMARPM & A FA finan?no svetovanje d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115759PMHRPRIMORJE HOLDING d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108804PMIGPOMURKA mesna industrija d.d., Murska Sobota V STE?AJU0
2021-03-15SI0031114869PMKRPOMURSKE MLEKARNE SKUPNOST, druzba pooblas?enka d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031109356PMSGPODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, ?asopisno zalozniska druzba, d.o.o.0
2021-03-15SI0022102121PNO1POTEZA NALOZBE podjetje za nalozbe in financiranje, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115270PODRPOLZELADELNICA druzba pooblas?enka d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021113574POIGPOMINVEST, druzba za investiranje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021114531POINPOMINVEST, druzba za investiranje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021110984POIRPOMINVEST, druzba za investiranje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117714PONRPRO NEPREMI?NINE, druzba za upravljanje nepremi?nin, d.d.223.210
2021-03-15SI0031108226POPGPLAMAPUR, proizvodnja in predelava plasti?nih mas, d.o.o.0
2021-03-15SI0021113038PPIGPOMNALOZBE, FINAN?NA DRUZBA D.D.0
2021-03-15SI0021113582PPIRPOMNALOZBE, FINAN?NA DRUZBA D.D.0
2021-03-15SI0031200429PPOPPIVKA, DRUZBA POOBLAS?ENKA, d.d.211.740
2021-03-15SI0031109927PPORPIVKA, DRUZBA POOBLAS?ENKA, d.d.215.989
2021-03-15SI0031111337PPSGPPS PTUJSKE PEKARNE IN SLAS?I?ARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.0
2021-03-15SI0031117292PPSRPPS PTUJSKE PEKARNE IN SLAS?I?ARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.0
2021-03-15SI0031113713PRARPRIMORJE d.d. druzba za gradbenistvo, inzeniring in druge poslovne storitve v ste?aju0
2021-03-15SI0031110396PRHRPROPHETES partnerska druzba za financiranje in razvoj, d.d. Firma v angleskem jeziku: PROPHETES, Parnerised Company for Financing and Development Inc. v ste?aju0
2021-03-15SI0022101263PRL1VERECUNDUS, finan?no poslovanje d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031100959PRMGPROJEKT MR INZENIRING ekonomsko svetovanje, trgovina d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031116260PRNRPRINCEPS, druzba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.v ste?aju0
2021-03-15SI0031115676PRONPROJEKTIVA INZENIRING CELJE, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115684PRORPROJEKTIVA INZENIRING CELJE, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109323PSDGDOLENJSKE PEKARNE PROIZVODNJA KRUHA, PECIVA, TESTENIN IN SLAS?IC, D.O.O.0
2021-03-15SI0031102252PSGGPREVENT GLOBAL druzba za upravljanje, investicije in razvoj d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031100306PSLGMLINOTEST PEKARNA IN SLAS?I?ARNA SKOFJA LOKA D.O.O.0
2021-03-15SI0032102897PSN1POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031113903PSNRPOTEZA SKUPINA, holding podjetje, d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031102807PSRGPRASI?EREJA PODGRAD d.o.o. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031117656PSURPDA SKUPINA druzba za logistiko d.d. v ste?aju250
2021-03-15SI0031102401PTIGTIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica v ste?aju0
2021-03-15SI0031111865PTLGPALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108879PTNGPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117219PTNNPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109869PUHGPODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031111592PUNRP33, upravljanje z nepremi?ninami d.o.o.0
2021-03-15SI0031108010PUVGNIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje v ste?aju0
2021-03-15SI0031108234PVVGPAPIRNICA VEV?E d.o.o.0
2021-03-15SI0031104969PZMGPOMURSKA ZALOZBA d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108408RALGRHOLDING, druzba za investiranje in nepremi?nine, d.d.0
2021-03-15SI0031102302RARGRADENSKA, druzba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pija?, d.o.o.0
2021-03-15SI0031112772RDR1RAZVOJNA DRUZBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomsi?eva 341.326
2021-03-15SI0031115924REMRREMIUS, poslovno svetovanje, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031200288RGPZDRAVILIS?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031200791RGZPZDRAVILIS?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115767RGZRZDRAVILIS?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTI?NI CENTER ZI?NICE, Kranjska gora, d.d.115.338
2021-03-15SI0031103284RKRGRekreacijsko turisti?ni center Krvavec, d.o.o.0
2021-03-15SI0031800038RLED1Realloop, spletna platforma za nepremi?ninske investicije, d.o.o.21.000.000
2021-03-15SI0031104886RRCGRRC RA?UNALNISKE STORITVE, d.o.o.0
2021-03-15SI0031200668RRCPRRC RA?UNALNISKE STORITVE, d.o.o.0
2021-03-15SI0031110677RVNGRESEVNA Trgovina in storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101429SARGSAMPIONKA PROIZVODNJA PRALNIH IN ?ISTILNIH SREDSTEV TER PREHRAMBENIH PROIZVODOV, D.O.O.0
2021-03-15SI0031106873SCTGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE Tehnika Obnova, d.d., v ste?aju0
2021-03-15SI0031116898SESRSESIR, tovarna klobukov, d.d., Skofja Loka V STE?AJU0
2021-03-15SI0031108648SETGSET Podjetje za usposabljanje invalidov d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0021116833SGDRSGG druzba pooblas?enka d.d.131.531
2021-03-15SI0031115791SGMRS&G MEDIA, TV produkcija, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107095SGNGGORICA Splosno gradbeno podjetje d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031116484SGPRSPLOSNO GRADBENO PODJETJE TEHNIK, d.d., druzba za gradbenistvo, inzeniring, trgovino v ste?aju0
2021-03-15SI0021105406SHMRS HRAM, FINAN?NA DRUZBA D.D., LJUBLJANA V LIKVIDACIJI0
2021-03-15SI0031113762SIFRSINFONIKA, druzba za elektronske komunikacije d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107426SIHGSIJAJ HRASTNIK proizvodnja svetil in galvanizacija d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0032103135SKD1KD, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0032103754SKD2KD, finan?na druzba, d.d.80
2021-03-15SI0031110164SKDRKD, finan?na druzba, d.d.156.260
2021-03-15SI0031101395SKGGSTANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.d. Kamnik v ste?aju0
2021-03-15SI0031108895SKPGSLIKOPLAST druzba za izvajanje zaklju?nih gradbenih del d.o.o.0
2021-03-15SI0031109521SKSGKRASKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbenistvo, inzeniring in proizvodnjo v ste?aju0
2021-03-15SI0031115312SLARSALNAL, upravljanje z nepremi?ninami, kapitalske nalozbe d.o.o.0
2021-03-15SI0031113218SLIGSportna loterija in igre na sre?o d.d.17.839
2021-03-15SI0031101205SMAGSM INVEST, druzba za investicije, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031105727SMMGSEMESADIKE MENGES d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103656SMRGSTROJNA tovarna strojev, kmetijstvo, poslovanje z nepremi?ninami, najemi in svetovanje d.o.o. Maribor0
2021-03-15SI0021115819SOFRSOFT ING, podjetje za opravljanje softverskega inzeniringa, notranjo in zunanjo trgovino ter zastopanje tujih firm d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031101353SOKGTRGOVSKO PODJETJE SO?A D.D. KOPER0
2021-03-15SI0031110008SOLGSOLIDARNOST, podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov d.o.o. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031114091SOPRSOLARVALUE PROIZVODNJA, druzba za raziskovanje, proizvodnjo, svetovanje in druge storitve d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115825SPKRSKUPINA KOVINAR, holdinska druzba, d.d., Ko?evje9.984
2021-03-15SI0031101981SPLGSPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremi?ninami in inzeniring71.540
2021-03-15SI0031102948SSBGSTEKLARNA LUMINOS proizvodnja, gardbenistvo, trgovina, posrednistvo in druge storitve d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031112228SSDGSTOLARNA DOBREPOLJE d.o.o., Druzba za proizvodnjo pohistva, Videm Dobrepolje v ste?aju0
2021-03-15SI0031109737SSLGSAP SERVO mehani?ni obrati d.d.72.923
2021-03-15SI0021106099ST1NHRAM HOLDING, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0021112105ST1RHRAM HOLDING, finan?na druzba, d.d.4.282.596
2021-03-15SI0031107822STCGSTC SKLADIS?NO TRANSPORTNI CENTER CELJE STORITVE, PEDICIJA IN TRGOVINA D.D.0
2021-03-15SI0031105578STDGSTAVBAR INVEST, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031113499STNGDruzba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. v likvidaciji v ste?aju0
2021-03-15SI0031101601STRGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE D.D. TRZI?0
2021-03-15SI0031114612STSRSOLARNI TERMO SISTEMI STS, razvoj, proizvodnja in prodaja solarnih termo sistemov, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110834STTRSTT STROJEGRADNJA TOVARNA GRADBENIH IN TRANSPORTNIH STROJEV IN NAPRAV, D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031110503SUHAEKOSUR SL, ekologija, raziskave in razvoj d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103516SVLGAVTOTEST, TEHNI?NO PREIZKUSANJE VOZIL, D.O.O.0
2021-03-15SI0031109315SVZGSVEA Lesna industrija, d.d., Zagorje ob Savi v ste?aju0
2021-03-15SI0031102369SZTGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE ZASAVJE TRBOVLJE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109554TAKGTRANSPORT KRSKO D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031109042TBJGTBJ, tehni?ni biro Jesenice, d.d.60.669
2021-03-15SI0031100637TCRGTERME ?ATEZ d.d. ?atez ob Savi497.022
2021-03-15SI0031114034TDRRTDRMETALURGIJA druzba za proizvodnjo ferolegur d.d.v ste?aju0
2021-03-15SI0031112889TECCTECTUM D.D., IZDELAVA STREH IN IZOLACIJ LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-03-15SI0031107335TEGGSITEEP TEGRAD & PAP, Slovenski Inzeniring za Telekomunikacije, Energetiko, Elektroniko in Prometno tehniko d.d., Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031101882TEMGTOVARNA ELEKTROMATERIALA ?ATEZ, d.o.o.0
2021-03-15SI0031102674TEORTEOL KEMI?NA INDUSTRIJA, D.D., LJUBLJANA0
2021-03-15SI0031109760TERGTERMOPOL, predelava plasti?nih mas d.o.o., Sovodenj0
2021-03-15SI0021111206TFDRTRIGLAV, FINAN?NA DRUZBA, D.D.0
2021-03-15SI0031111378TGKGTRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031111568TIPGLESNA TIP tovarna ivernih plos? Otiski vrh d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107913TITGTRIO, trziska industrija obutve in konfekcije Trzi?,d.d.201.400
2021-03-15SI0031108077TJMGTISKARNA JOZE MOSKRI? D.D., LJUBLJANA V LIKVIDACIJI0
2021-03-15SI0031108853TKCGMAVIA, finan?ne storitve in svetovanje, d.o.o.0
2021-03-15SI0031109646TKHGTOVARNA KEMI?NIH IZDELKOV d.d.1.051.593
2021-03-15SI0031101890TKKGTKK Proizvodnja kemi?nih izdelkov d.o.o.0
2021-03-15SI0031105610TKTGTISKARNA KO?EVSKI TISK d.o.o. Ko?evje0
2021-03-15SI0031107855TLDGTOKOLINE tovarna kov?kov in usnjenih izdelkov, d.o.o.0
2021-03-15SI0031105453TLJGIMPRESS, Druzba za grafi?ne storitve, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104829TLMGTALUM Tovarna aluminija d.d. Kidri?evo5.509.405
2021-03-15SI0031100108TMCGTOVARNA MO?NIH KRMIL ?rnci d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031106766TMDGTEKSTILNA MEDVODE, industrija tehni?nega tekstila, d.o.o.0
2021-03-15SI0031115585TNURTriglav nepremi?nine, upravljanje in svetovanje, d.d.0
2021-03-15SI0031102336TOLGTOBA?NA druzba za upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana, Toba?na ulica 50
2021-03-15SI0031103458TOPGTOTRA PLASTIKA podjetje izdelkov iz plasti?nih mas, d.o.o., Trpin?eva 39, 1000 Ljubljana v ste?aju0
2021-03-15SI0031102898TOTGTOTRA TEKSTIL podjetje pozamenterijskih izdelkov, d.d., Trpin?eva 39, Ljubljana105.869
2021-03-15SI0031108101TPBGPOHISTVO BREZICE proizvodnja in prodaja pohistva d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031103540TPPGTEKSTIL PLETILSTVO D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031101643TPRGCENTER RADE?E trgovska druzba d.o.o.0
2021-03-15SI0031103136TPTGTPT, tovarna pohistva d.o.o. " v ste?aju"0
2021-03-15SI0021106123TR0NTRDNJAVA HOLDING, finan?na druzba d.d.0
2021-03-15SI0021112196TR0RTRDNJAVA HOLDING, finan?na druzba d.d.0
2021-03-15SI0021106131TR1NPSZ, poslovni sistem d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021112204TR1RPSZ, poslovni sistem d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031116450TRARTRAIG Transportno podjetje Ivan?na Gorica d.d.8.000
2021-03-15SI0031109232TRKGTRIKON Proizvodnja obla?il d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031115569TRNRTRZNICA podjetje za upravljanje s trznimi povrsinami in trgovino d.d., v ste?aju0
2021-03-15SI0031100967TROGTRO TOVARNA REZALNEGA ORODJA D.D. V STE?AJU0
2021-03-15SI0031102906TRPGTERMOPLASTIPLAMA, proizvodnja izdelkov iz plasti?nih mas d.o.o., Podgrad0
2021-03-15SI0021112238TRSGTRIGLAV NALOZBE, finan?na druzba, d.d.0
2021-03-15SI0031113283TSLRKNAUF INSULATION, d.o.o., industrija termi?nih izolacij, Skofja Loka0
2021-03-15SI0031111055TTBGGRAFI?NO EMBALAZNO PODJETJE TIKA TRBOVLJE D.D.0
2021-03-15SI0031112947TTGCSLOVENIJATURIST GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. LJUBLJANA V STE?AJU0
2021-03-15SI0031104449TTOGNARAVNO ZDRAVILIS?E TOPOLSICA d.d.58.650
2021-03-15SI0031109406TTPGTEKSTILNA TOVARNA PREBOLD " V STE?AJU " druzba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Prebold0
2021-03-15SI0031103730TTZGTEKOL podjetje za tehni?no zas?itna dela d.d.13.760
2021-03-15SI0031114802TUFRTU FIN, finan?ne nalozbe, d.d.0
2021-03-15SI0031107707TUPGTURISTI?NO PODJETJE PORTOROZ, d.d.0
2021-03-15SI0031108697TVEGTISKARNA VELENJE DRUZBA ZA GRAFI?NO DEJAVNOST, D.O.O.0
2021-03-15SI0031104431TVTRTOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031106816TXTGTRIFIX, tovarna pritrjevalne tehnike d.o.o., Trzi? v ste?aju0
2021-03-15SI0031112962UDOCUNIVERZALE industrija obla?il Domzale, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031111477USARUNITAS Nepremi?nine, d.o.o.0
2021-03-15SI0031108283VAVGVARNOST VI? varovanje premozenja d.d.17.480
2021-03-15SI0031103326VBBGVINO BREZICE d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104365VEIGVINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031102435VEMGVE?ER ?asopisno zaloznisko podjetje d.o.o.0
2021-03-15SI0021115470VFPRVIPA druzba za finan?no poslovanje in razvoj d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021111214VI0NVIPA INVEST POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2021-03-15SI0021111255VIHRVIZIJA HOLDING, finan?na druzba, d.o.o.0
2021-03-15SI0031101015VILGSKUPINA VIATOR & VEKTOR, druzba za upravljanje podjetij, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031108663VIMGVITAL MESTINJE, proizvodnja brezalkoholnih pija?, d.o.o.0
2021-03-15SI0031115098VIZRVIZIJA RA?UNOVODSTVO, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.100.000
2021-03-15SI0031101411VKRGVARNOST RIVAL SISTEMI varnostna druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031117508VLMRVLM Airlines, letalski prevozi, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021113335VLNRVELO NEPREMI?NINE, upravljanje nalozb, d.d.366.661
2021-03-15SI0031107657VMAGVELETRGOVINA VEMA exportimport d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031100652VMBGVESNA podjetje za akumulatorsko dejavnost d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109083VNMGG 7 POSAVJE druzba za varovanje d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031110255VSNGSO?A Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica V STE?AJU0
2021-03-15SI0031111832VSNRSO?A Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica V STE?AJU0
2021-03-15SI0031110693VTKGVELETEKSTIL Trgovina na debelo in drobno d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031107202VVEGVEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje v ste?aju0
2021-03-15SI0021112113VZPGVIZIJA HOLDING ENA, finan?na druzba, d.o.o.0
2021-03-15SI0031105396ZDDGTERME DOBRNA, termalno zdravilis?e d.d.692.542
2021-03-15SI0031117078ZDLNTHERMANA D.D., DRUZBA DOBREGA PO?UTJA12.000.225
2021-03-15SI0031110644ZDLRTHERMANA D.D., DRUZBA DOBREGA PO?UTJA0
2021-03-15SI0021106180ZM2NZLATA MONETA II finan?na druzba, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0021111982ZM2RZLATA MONETA II finan?na druzba, d.o.o. v ste?aju0
2021-03-15SI0031100470ZMBGZMAJ?KOV BUTIK PROIZVODNJA PECIVA IN SLAS?IC D.O.O.0
2021-03-15SI0031101676ZMLRZIMA tovarna s?etk, d.d.14.061
2021-03-15SI0031111451ZMNRZIMA Nepremi?nine d.o.o.0
2021-03-15SI0031110354ZNPRZANA PLUS druzba pooblas?enka, d.d.0
2021-03-15SI0031108564ZRCGZASAVSKI RA?UNSKI CENTER d.d., Trbovlje53.660
2021-03-15SI0031111485ZRHGZR INVEST nepremi?ninska druzba d.d.0
2021-03-15SI0031117730ZSPGZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblas?enka d.d.969.400
2021-03-15SI0031114901ZSPRZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblas?enka d.d.0
2021-03-15SI0021105919ZV1NPID ZVON ENA KREKOVA POOBLAS?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2021-03-15SI0021105927ZV2NZVON DVA HOLDING, finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0021112154ZV2RZVON DVA HOLDING, finan?na druzba, d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031104944ZVBGZI?NICE VOGEL BOHINJ, d.o.o.0
2021-03-15SI0021111776ZVHRZVON ENA HOLDING, finan?na druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-15SI0031109422ZVKGZVEZDA HOLDING nepremi?ninska druzba d.d. v ste?aju0
2021-03-14SI0031117656PSURPDA SKUPINA druzba za logistiko d.d. v stečaju250
2021-03-11SI0002502746SZ117REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-03-11SI0002502852SZ120REPUBLIKA SLOVENIJA93.500
2021-03-11SI0002502845TZ187REPUBLIKA SLOVENIJA55.000
2021-03-08SI0032104083APT1AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.000.000
2021-03-08SI0032104091APT2AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.000.000
2021-03-08SI0032104133ICO1INDIVIDA CONSULTUM podjetnisko in poslovno svetovanje d.o.o.990
2021-02-28SI0032103697GES1GENI SONCE, energetske storitve, d.o.o.0
2021-02-28SI0031100561IGZGInterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.0
2021-02-21SI0031103706MTSGKOMPAS SHOP, trgovina, d.d.844.601
2021-02-21SI0033200021MTSRS1KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.0
2021-02-21SI0031116260PRNRPRINCEPS, druzba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.v stečaju0
2021-02-17SI0032104117VA02VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.5
2021-02-14SI0032502559VAL13VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2021-02-11SI0002502837DZ94REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2021-02-11SI0002502829SZ119REPUBLIKA SLOVENIJA105.000
2021-02-11SI0002502811TZ186REPUBLIKA SLOVENIJA70.000
2021-02-10SI0033200054TSIRS1TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.79.791
2021-02-07SI0031116286MOPRMESTNA OPTIKA, Prodaja optičnih pripomočkov, d.o.o.3.456
2021-02-04SI0002104121RS87REPUBLIKA SLOVENIJA500.000
2021-01-31SI0032502500RES03RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.0
2021-01-31SI0032502625RES04RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.0
2021-01-27SI0032104026IMA1IMORENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o.51
2021-01-26SI0002103966RS82REPUBLIKA SLOVENIJA1.700.000
2021-01-25SI0032502682TDV02T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.0
2021-01-24SI0031108184ALBGALPINUM, turistično podjetje, d.d. v stečaju77.685
2021-01-21SI0031107764KSHGJavno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.0
2021-01-18SI0002103149RS69REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-18SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA2.440.000
2021-01-14SI0002502530DZ92REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-14SI0002502654DZ93REPUBLIKA SLOVENIJA84.500
2021-01-14SI0002502712SZ116REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-14SI0002502803SZ118REPUBLIKA SLOVENIJA113.500
2021-01-14SI0002502795TZ185REPUBLIKA SLOVENIJA91.500
2021-01-13SI0002104105RS86REPUBLIKA SLOVENIJA1.750.000
2021-01-12SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.250.000
2021-01-11SI0031105610TKTGTISKARNA KOÄ?EVSKI TISK d.o.o. Kočevje0
2021-01-11SI0031117748VPVRVEPLAS velenjska plastika, d.d.25.000
2021-01-10SI0031101338ETOGTastepoint Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o.0
2021-01-10SI0031109711VPVGVEPLAS velenjska plastika, d.d.0
2021-01-10SI0033200039VPVRS1VEPLAS velenjska plastika, d.d.0
2021-01-07SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji0
2021-01-06SI0031114182TSOGTOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji0
2021-01-06SI0031114190TSOG1TOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji0
2021-01-03SI0021110638AAPRAKTIVA AVANT, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031113473AMSRAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031100595ATCGAVTOTEHNIKA Trgovsko in proizvodno podjetje Celje d.o.o.0
2021-01-03SI0021110935ATPRCG INVEST, investiranje in upravljanje nalozb, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031106949AVTGAVTOHISA TRGOVINA IN SERVIS D.D.0
2021-01-03SI0021116858BCESBANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2021-01-03SI0021107840BDMRNLB BANKA DOMZALE D.D.0
2021-01-03SI0031116583BERRBERNARDIN ARKADE, prirejanje iger na srečo d.d.50.000
2021-01-03SI0021105372BZRNLB BANKA ZASAVJE D.D.0
2021-01-03SI0031108846CABRCASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na srečo41.142
2021-01-03SI0021112188CAKRCASINO KOBARID, igre na srečo in gostinstvo d.d.0
2021-01-03SI0031104605CALRCASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na srečo stečaju0
2021-01-03SI0031113879CANRCASINO MARIBOR igre na srečo d.d.v stečaju0
2021-01-03SI0021100787CAP2C2 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0021106222CAPNC2 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0031104621CAPRCASINO PORTOROZ, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo746.279
2021-01-03SI0031114661CLPNCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2021-01-03SI0031200395CLPPCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2021-01-03SI0031109430CLPRCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2021-01-03SI0031115049CSERGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na srečo d.d.0
2021-01-03SI0021109689DEHRDELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031116757EIPREMONA FARMA IHAN druzba pooblasčenka, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031101031FMDFINMEDIA, UPRAVLJANJE, FINANCIRANJE IN KAPITALSKE NALOZBE D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031114695GBSRG Skupina, finančna druzba, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031103649GLEGGIDGRAD druzba za gradbenistvo, instalacije, inzeniring in druge poslovne storitve d.d. V STEÄ?AJU0
2021-01-03SI0021100746HBRHIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STEÄ?AJU0
2021-01-03SI0021107360HYPRAddiko Bank d.d.0
2021-01-03SI0031100546IBNGIBNJT poslovna mreza in storitve d.o.o.0
2021-01-03SI0031102393IDLGINDOS INDUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLIÄ?NIH STROJEV, D.D., LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA C.3 V STEÄ?AJU0
2021-01-03SI0031100264IGMGSCHIEDEL dimniski sistemi, d.o.o., Prebold0
2021-01-03SI0031111972IIPRARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.0
2021-01-03SI0031103144INLGMP INSTALACIJA LJUBLJANA d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031101627ITEGISKRA TELA D.D., PROIZVODNJA ELEMENTOV ZA AVTOMATIZACIJO, LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 30
2021-01-03SI0031102278JAPGJAMNICA TRGOVSKO PODJETJE D.D.0
2021-01-03SI0021110950K4SRKS4 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0031106907KHLRKOMPAS RENT A CAR, druzba za izposojo vozil d.d. Ljubljana v likvidaciji1.900.744
2021-01-03SI0031101569KIVGKIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031101379KKAGHelios Kemostik, tovarna lepil in kemičnih izdelkov, d.o.o.0
2021-01-03SI0021105877KM0NPID KMEÄ?KA DRUZBA POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D.0
2021-01-03SI0021105885KS4NKS SKLAD 4 POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0031105446KTNGKOROTAN TRGOVSKA DRUZBA D.D.0
2021-01-03SI0031113044LJSRLJUBLJANSKI SEJEM podjetje za organizacijo sejmov, razstav in prireditev d.d. Ljubljana v likvidaciji0
2021-01-03SI0031109786LSGGLESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031103482MANGNIKOLA PLUS odkup zeleza d.o.o. v stečaju0
2021-01-03SI0031104837MBMGMARIBORSKA MLEKARNA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2021-01-03SI0002100467MLJOMESTNA OBÄ?INA LJUBLJANA0
2021-01-03SI0021111537MPIRMAKSIMA INVEST, finančna druzba d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031106857MSMGSAVINJA MOZIRJE PODJETJE TRGOVINE, TURIZMA IN PROIZVODNJE, D.D.0
2021-01-03SI0031104126NGPGNGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031102419NIMGNIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.0
2021-01-03SI0021106032NK1NCERTIUS INVEST, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2021-01-03SI0021112139NK2RNK2 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2021-01-03SI0022101784NLB8NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2021-01-03SI0031111287NTURNTU upravljanje z nalozbami, d.d.0
2021-01-03SI0002100475OLSOOBÄ?INA LASKO0
2021-01-03SI0002100509OPOOBÄ?INA POSTOJNA0
2021-01-03SI0021110919PBZPOMURSKA BANKA D.D. MURSKA SOBOTA BANÄ?NA SKUPINA NLB0
2021-01-03SI0021106057PD0NPLOD POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0021111966PDKRKD NALOZBE, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0021105364PDZRPublikum PDU, druzba za nalozbe, d.o.o.0
2021-01-03SI0031102815PHCGTOVARNA POHISTVA Ä?EPOVAN d.d. V STEÄ?AJU0
2021-01-03SI0021116171PPDSSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.0
2021-01-03SI0021106974PRBNPROBANKA, d.d.0
2021-01-03SI0031109703PTLRPALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031116922PTNRPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v stečaju0
2021-01-03SI0031114679PVHRPUP VELENJE HOLDING, druzba za upravljanje, svetovanje in poslovne storitve, d.d.0
2021-01-03SI0031103995RDLGRGS, poslovne dejavnosti, d.d.0
2021-01-03SI0031100751RDRORAZVOJNA DRUZBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomsičeva 30
2021-01-03SI0031101908RGDGRUDARSKA GRADBENA DRUZBA D.D.,TRBOVLJE0
2021-01-03SI0031104894RGSZDRAVILISÄ?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031100819RGSRROGASKA ZDRAVSTVO, HOTELI, TURIZEM D.D.0
2021-01-03SI0002102141RS57REPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-03SI0002100095RSIREPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-03SI0002101994RSUREPUBLIKA SLOVENIJA0
2021-01-03SI0021111933SAPRPUBLIKUM PLUS, zavarovalno zastopnistvo, d.o.o.0
2021-01-03SI0031108457SAVASAVA, druzba za upravljanje in financiranje, d.d.0
2021-01-03SI0022100612SKB3ESKB BANKA D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031101486SLIRSportna loterija in igre na srečo d.d.0
2021-01-03SI0021109119SLZRSLOVENICA ZAVAROVALNISKA HISA D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031114356SOCRSOCIUS Druzba za svetovanje, inzeniring in zaloznistvo d.d. Ljubljana0
2021-01-03SI0031102849TECGTECTUM D.D., IZDELAVA STREH IN IZOLACIJ LJUBLJANA V STEÄ?AJU0
2021-01-03SI0021106115TG2NTRIGLAV, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D.0
2021-01-03SI0031102385TKZGTOVARNA KRMIL ZALEC D.D.,ZALEC0
2021-01-03SI0021111198TRSRTRIGLAV NALOZBE, finančna druzba, d.d.0
2021-01-03SI0031100207TSORTOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji0
2021-01-03SI0031103631TTGGSLOVENIJATURIST GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. LJUBLJANA V STEÄ?AJU0
2021-01-03SI0031101775TTTGTISKARNA TONE TOMSIÄ?, PODJETJE ZA TISK, VEZAVO IN PROPAGANDO D.D. LJUBLJANA0
2021-01-03SI0031110016UDOGUNIVERZALE industrija oblačil Domzale, d.d. v stečaju0
2021-01-03SI0031116666UMCRUMCO, podjetje za reklamo, trgovino, zaloznistvo, d.d.22.500
2021-01-03SI0021106933VIPRBANKA VIPA D.D.0
2021-01-03SI0021109960VLBRSberbank banka d.d.0
2021-01-03SI0021106149VN0NVIPA INVEST NANOS POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-01-03SI0021103815VN0SVIPA INVEST NANOS POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBAD.D. NOVA GORICA0
2021-01-03SI0021106164VZ0NDPB VIZIJA, POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2021-01-03SI0021111263VZPRVIZIJA HOLDING ENA, finančna druzba, d.o.o.0
2021-01-03SI0031114752ZARRZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto0
2021-01-03SI0021200371ZKBGDEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d.0
2021-01-03SI0021109010ZKBRDEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d.0
2021-01-03SI0031108507ZLARZLATOROG PODJETJE ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE D.D.0
2021-01-03SI0021109457ZMRRMERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana0
2021-01-03SI0021108087ZVTRZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.0
2020-12-30SI0002502779TZ184REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-12-28SI0031108218NIMRNIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.0
2020-12-27SI0031107764KSHGJavno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.104.340
2020-12-24SI0032502542VAL12VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-12-23SI0032104018APP1AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.220.226
2020-12-23SI0032104075KKK3Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.20
2020-12-22SI0031103987JSEGTANIN SEVNICA Kemična industrija d.d.82.957
2020-12-22SI0031114190TSOG1TOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji124.835
2020-12-22SI0032104067VA01VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.10
2020-12-21SI0031117797ITBRISTRABENZ, holdinska druzba, d.d.651.291
2020-12-21SI0032103804KKK2Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.0
2020-12-20SI0031102070ITBGISTRABENZ, holdinska druzba, d.d.0
2020-12-20SI0031100173MZHGMETALKA ZASTOPSTVA HOLDING Podjetje za upravljanje, zastopanje in storitve, d.d.21.010
2020-12-20SI0031111501MZHRMETALKA ZASTOPSTVA HOLDING Podjetje za upravljanje, zastopanje in storitve, d.d.22.720
2020-12-17SI0031104001KREGKREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin0
2020-12-14SI0032502781SIK07SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.267
2020-12-13SI0031104001KREGKREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin49.717
2020-12-13SI0032502492SIK06SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-12-10SI0002502662SZ115REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-12-10SI0002502738TZ183REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-12-01SI0032104026IMA1IMORENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o.46
2020-12-01SI0031117789TSIGTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.82.662
2020-11-30SI0031116872TSIRTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.0
2020-11-30SI0031800079UCED1UNITED CAPITAL HOLDING, d.o.o.100.000.000
2020-11-22SI0031115247AMARAMANITA, storitve in trgovina, d.d.0
2020-11-22SI0031100868MKAGMESO KAMNIK Mesna industrija d.d.47.216
2020-11-22SI0033200047MKARS1MESO KAMNIK Mesna industrija d.d.0
2020-11-22SI0031108218NIMRNIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.440.846
2020-11-22SI0031114703UNIRUNIJA SMART ACCOUNTING d.o.o.0
2020-11-19SI0031115148ENURJAVNA RAZSVETLJAVA d.d.4.706.731
2020-11-18SI0031117466MBLNMARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d.11.307.560
2020-11-16SI0021113855KSFRKS NALOZBE finančne nalozbe d.d.7.909.878
2020-11-12SI0031117771LEXRLEXA Global, druzba za svetovanje, d.d.25.000
2020-11-12SI0002502647SZ114REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-11-11SI0031111485ZRHGZR INVEST nepremičninska druzba d.d.0
2020-11-10SI0031110164SKDRKD, finančna druzba, d.d.156.260
2020-11-08SI0031101387CAMGARRIVA, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.0
2020-11-05SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.162.036
2020-11-03SI0032104059SIJ7SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.261
2020-11-02SI0032502765CVK05CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.1.000
2020-11-02SI0021112212DEHGDELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA525.981
2020-10-29SI0031110313GGIGTriglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o.0
2020-10-29SI0031111014KHIRKOMPAS HOTELI BLED, D.D.0
2020-10-28SI0032102509DRS3DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.0
2020-10-27SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji1.000
2020-10-26SI0032502484CVK04CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-10-26SI0031114596NIVGNIVO INVESTICIJE, druzba za investicije in upravljanje, d.d. v stečaju0
2020-10-25SI0031106758MENGMENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.0
2020-10-22SI0031117755CEERCEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.d.100.000
2020-10-21SI0002104048RS85REPUBLIKA SLOVENIJA1.000.000
2020-10-20SI0002103149RS69REPUBLIKA SLOVENIJA1.507.736
2020-10-20SI0002103388RS71REPUBLIKA SLOVENIJA925.150
2020-10-19SI0032103572IM01IMPOL 2000 druzba za upravljanje d.d.0
2020-10-19SI0031116716RZVRRAZVOJNI ZAVOD podjetje za poslovne storitve d.o.o.0
2020-10-18SI0032102624VAT1VATES, druzba za prodajo vozil, poslovne storitve in spletno trgovino, d.o.o.0
2020-10-15SI0002104030OZ15REPUBLIKA SLOVENIJA35.000
2020-10-15SI0002502613SZ113REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-10-15SI0002502704TZ182REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-10-15SI0002502779TZ184REPUBLIKA SLOVENIJA65.000
2020-10-14SI0033200047MKARS1MESO KAMNIK Mesna industrija d.d.20.972
2020-10-11SI0031103839GEDGGZL GEOPROJEKT podjetje za geotehnična dela, d.d., Ljubljana v likvidaciji0
2020-10-11SI0033200039VPVRS1VEPLAS velenjska plastika, d.d.87.375
2020-10-08SI0002103867OZ12REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-10-06SI0031110313GGIGTriglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o.757.587
2020-10-05SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.275.837
2020-10-04SI0031114398HAFRHAFI INZENIRING trgovina, servis, d.d. v stečaju0
2020-10-01SI0032103150AGO1AG, druzba za investicije d.d.228
2020-10-01SI0031109539INFGINFORMATIKA informacijske storitve in inzeniring d.d.14.962
2020-09-29SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.430.000
2020-09-29SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA2.240.000
2020-09-24SI0032502724VAL14VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.8
2020-09-21SI0032502443VAL11VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-09-17SI0031115320ALTRALTERNA INTERTRADE, druzba za upravljanje d.o.o.0
2020-09-17SI0032104018APP1AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.653.252
2020-09-17SI0021116981CDARCDA 40 zavarovalnica d.d.5.450
2020-09-17SI0031114398HAFRHAFI INZENIRING trgovina, servis, d.d. v stečaju200
2020-09-15SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbenistvu d.o.o.0
2020-09-15SI0033200021MTSRS1KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.594.124
2020-09-15SI0031117730ZSPGZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblasčenka d.d.969.400
2020-09-14SI0031114901ZSPRZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblasčenka d.d.0
2020-09-13SI0021116981CDARCDA 40 zavarovalnica d.d.5.400
2020-09-13SI0032502757ENU01JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.410
2020-09-13SI0031117615RSCREuropean Prime Airways, letalski prevoznik, d.o.o.0
2020-09-13SI0031116716RZVRRAZVOJNI ZAVOD podjetje za poslovne storitve d.o.o.10.258
2020-09-10SI0002502464DZ91REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-09-10SI0002502597SZ112REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-09-10SI0002502746SZ117REPUBLIKA SLOVENIJA28.000
2020-09-10SI0002502670TZ181REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-09-10SI0002502738TZ183REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-09-08SI0031110164SKDRKD, finančna druzba, d.d.170.179
2020-09-07SI0021116510ABKSABANKA d.d.0
2020-09-07SI0031104688PUPGPUP, Podjetje za urejanje prostora, d.o.o.0
2020-09-06SI0031115320ALTRALTERNA INTERTRADE, druzba za upravljanje d.o.o.504.435
2020-09-06SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbenistvu d.o.o.6.800
2020-09-06SI0031111584IRIRIRI Inzeniring Razvoj Inovacije d.d.1.803
2020-09-06SI0031105610TKTGTISKARNA KOÄ?EVSKI TISK d.o.o. Kočevje115.073
2020-09-01SI0031101387CAMGARRIVA, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.491.685
2020-08-31SI0031117664ONINONIKS INVEST d.d., druzba za investicijski inzeniring117.850
2020-08-30SI0031114398HAFRHAFI INZENIRING trgovina, servis, d.d. v likvidaciji200
2020-08-30SI0031112756PUPCPUP, Podjetje za urejanje prostora, d.o.o.0
2020-08-30SI0031104688PUPGPUP, Podjetje za urejanje prostora, d.o.o.450.720
2020-08-19SI0021100019KDDKDD â?? Centralna klirinsko depotna druzba, d.o.o.0
2020-08-19SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.o.o.0
2020-08-13SI0021100019KDDKDD â?? Centralna klirinsko depotna druzba, d.o.o.347
2020-08-13SI0002502571SZ111REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-08-13SI0002502639TZ180REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-08-10SI0032104026IMA1IMMORENT ALFA oddajanje nepremičnin d.o.o.46
2020-08-10SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.o.o.500
2020-08-06SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA2.230.000
2020-08-05SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.495.702
2020-08-03SI0031114596NIVGNIVO INVESTICIJE, druzba za investicije in upravljanje, d.d. v stečaju100.090
2020-08-03SI0031113754NIVRNIVO INVESTICIJE, druzba za investicije in upravljanje, d.d. v stečaju0
2020-08-02SI0031116815GARRGARDENIA ARS FLORAE Cvetličarstvo, Ljubljana, d.d. v stečaju0
2020-07-30SI0031100926LISGLISCA d.o.o. modna oblačila Sevnica0
2020-07-27SI0031117532GRIRGRADNJE INZENIRING, inzeniring in trgovina d.o.o.0
2020-07-27SI0031117540KDTRKD IT, informacijske resitve, d.o.o.0
2020-07-26SI0031117532GRIRGRADNJE INZENIRING, inzeniring in trgovina d.o.o.250
2020-07-22SI0031117524COBRCOB CORPORATION, Management d.d.351.823
2020-07-22SI0031100926LISGLISCA d.o.o. modna oblačila Sevnica901.000
2020-07-22SI0031117615RSCRRED STONE CAPITAL, druzba za svetovanje, d.o.o.0
2020-07-21SI0032104018APP1AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.703.252
2020-07-21SI0031117532GRIRGRADNJE INZENIRING, inzeniring in trgovina, d.o.o.250
2020-07-21SI0031117540KDTRKD IT, informacijske resitve, d.o.o.250
2020-07-21SI0032103598SIJ5SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-07-20SI0031116781MLNRMLINOPEK SKUPNOST, druzba pooblasčenka d.d.165.916
2020-07-20SI0031117714PONRPRO NEPREMIÄ?NINE, druzba za upravljanje nepremičnin, d.d.223.210
2020-07-20SI0031108853TKCGMAVIA, finančne storitve in svetovanje, d.o.o.0
2020-07-16SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA703.060
2020-07-16SI0002502522SZ110REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-07-16SI0002502712SZ116REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-07-16SI0002502605TZ179REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-07-16SI0002502704TZ182REPUBLIKA SLOVENIJA30.000
2020-07-15SI0031105677EPRGELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.18.783.898
2020-07-14SI0031110461KDHRKD Group, finančna druzba, d.d.2.337.613
2020-07-14SI0021110323LONRHranilnica LON d.d., Kranj151.429
2020-07-14SI0031105511VHLGHIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.0
2020-07-12SI0031113010TRIRTRIMO MSS modularne prostorske resitve d.o.o.0
2020-07-09SI0031105511VHLGHIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.384.472
2020-07-06SI0031104084TNMGTISKARNA NOVO MESTO, d.o.o.0
2020-07-05SI0032103911ADV01ADVENTURA Investments, upravljanje druzb, d.o.o.100
2020-07-05SI0031117193ADVRADVENTURA Investments, upravljanje druzb, d.o.o.0
2020-06-30SI0032502690GEN09GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.250
2020-06-28SI0031116815GARRGARDENIA ARS FLORAE Cvetličarstvo, Ljubljana, d.d. v stečaju116.202
2020-06-28SI0032502401GEN08GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-28SI0032104000GHU1UNION HOTELI d.d.50
2020-06-28SI0031104084TNMGTISKARNA NOVO MESTO, d.o.o.68.575
2020-06-28SI0031113010TRIRTRIMO MSS modularne prostorske resitve d.o.o.25.000
2020-06-24SI0002103529SOS3Slovenski drzavni holding, d.d.0
2020-06-22SI0021105786AA1NAKTIVA AVANT I POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2020-06-22SI0021110620AAFRAKTIVA AVANT, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2020-06-22SI0021111917AAPGAKTIVA AVANT, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2020-06-22SI0031102831AARGADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031107731ABGGAlpetour Bandag d.o.o., podjetje za obnavljanje avtoplasčev0
2020-06-22SI0021109945ACBRAC SVETOVANJE IN NALOZBE, d.o.o., Ljubljana0
2020-06-22SI0031114836ACKRADRIA CAPITAL KOPER, finančni inzeniring, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103896ADCGADRIACOMMERCE, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107442AECGAERO, kemična, grafična in papirna industrija, d.d. Celje v stečaju0
2020-06-22SI0031103276AELGFraport Slovenija, upravljanje letalisč, d.o.o.0
2020-06-22SI0031200213AELPFraport Slovenija, upravljanje letalisč, d.o.o.0
2020-06-22SI0031100041AEMGAUTOEMONA zastopstva in servisi, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031111188AGCGCVETJE Ä?ATEZ proizvodnja in trgovina d.d.0
2020-06-22SI0031109414AGIGAGROIND VIPAVA 1894 Vipava d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103870AGRGARAVTO, trgovina, transport, vzdrzevanje in popravila motornih vozil d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031110859AJCADELNISKA DRUZBA AJDACOM, druzba pooblasčenka d.d.145.344
2020-06-22SI0031104332AKMGPP AGRO, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o.0
2020-06-22SI0031115395AKRRAKRAPOVIÄ?, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.d.1.000.000
2020-06-22SI0031108184ALBGALPINUM, turistično podjetje, d.d.77.685
2020-06-22SI0031109380ALDGALPDOM, inzeniring, d.d. Radovljica V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031114265ALHRALPINA HOLDING finančna druzba, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107038ALMGALUKOMEN Holding, podjetje Al stavbnih in drugih konstrukcij d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021116916ALNRECM Partnerji, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.252.087
2020-06-22SI0031115320ALTRALTERNA INTERTRADE d.d., druzba za računalniski inzeniring, Ljubljana504.435
2020-06-22SI0031106998AMBGAVTOMERKUR prodajno servisna organizacija, d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031115528AMIRSIMATA 2, financiranje d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031110347AMRGALMIRA, ALPSKA MODNA INDUSTRIJA, D.D., V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031101080AMSGAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115304AMSMAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031113564AMSNAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114463AMZRAMZS druzba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udelezencem v cestnem prometu d.d.1.122.940
2020-06-22SI0031107053AOKGALUKOMEN, podjetje kovinskih in drugih konstrukcij d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031113424APOGALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115981APORALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021113996ARARARAG zavarovanje pravne zasčite d.d.0
2020-06-22SI0031102864ARKGA1REMONT KRANJ investicijsko upravljanje, d.o.o.0
2020-06-22SI0031101072ASGGAVTOSERVIS tehnični pregledi in prodaja vozil d.o.o.0
2020-06-22SI0031101767ASNGAVTOSERVIS GORICA storitve, trgovina d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0021105828AT1NATENA 1. SKLAD, POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2020-06-22SI0021112162ATPGCG INVEST, investiranje in upravljanje nalozb, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107137ATRGABC TRGOVINA d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031102112AVCGAVTO CELJE Trgovsko in servisno remontno podjetje d.d., Celje, Ipavčeva ul. 21 v stečaju0
2020-06-22SI0031109489AVHRAVANT HOLDING FINANÄ?NA DRUZBA D.D.0
2020-06-22SI0031115296AVKRAVTO KOÄ?EVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d.o.o.0
2020-06-22SI0031107277AVSGAVTOMEHANIKA SKOFJA LOKA, AVTOREMONT, TEHNIÄ?NI PREGLEDI, TRGOVINA, D.D.0
2020-06-22SI0031100116AZTGABC POMURKA INTERNATIONAL Mednarodna trgovina d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0022102709BCE10BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022102782BCE11BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022102998BCE12BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022103095BCE13BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022103285BCE16BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022100638BCE2BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022101214BCE4BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022101974BCE7BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022102220BCE8BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0021200322BCEPBANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0021107634BCERBANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI9921107750BCEXBANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje0
2020-06-22SI0022100240BDP1Poteza, druzba za investicije, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0021115017BDPGPoteza, druzba za investicije, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031107541BDPRPoteza, druzba za investicije, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031100918BDTGBOR TOVARNA Ä?EVLJEV, DOLENJSKE TOPLICE, D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031101130BEGGBEGRAD D.D. gradbenistvo, trgovina, inzeniring v stečaju0
2020-06-22SI0031110438BEGRBEGRAD D.D. gradbenistvo, trgovina, inzeniring v stečaju0
2020-06-22SI0031200890BERPBERNARDIN ARKADE, prirejanje iger na srečo d.d.50.000
2020-06-22SI0031102757BFUGBOHOR Zaga in furnirnica d.o.o. Sentjur v stečaju0
2020-06-22SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbenistvu d.d. Murska Sobota6.800
2020-06-22SI0031116658BONRBONUS PLUS neakutna obravnava bolnikov in starostnikov d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031111154BPTGBPT nalozbe, energetika, nepremičnine d.o.o.0
2020-06-22SI0031103623BSMGBIROSTROJ COMPUTERS podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo in trzenje računalniske opreme d.d.0
2020-06-22SI0021114507BSPRBrokerjet finančne storitve d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0021107972BVRBANKA VELENJE D.D., VELENJE BANÄ?NA SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE0
2020-06-22SI0031200353CABPCASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na srečo41.143
2020-06-22SI0021200587CAKPCASINO KOBARID, igre na srečo in gostinstvo d.d.0
2020-06-22SI0032102830CAL1CASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na srečo stečaju0
2020-06-22SI0031200254CALPCASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na srečo stečaju0
2020-06-22SI0031200676CANPCASINO MARIBOR igre na srečo d.d.v stečaju0
2020-06-22SI0021100035CAP1CAPITA, Investicije, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031200262CAPPCASINO PORTOROZ, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo746.277
2020-06-22SI0031105313CELGÄ?ESALNICE LJUBLJANA d.d. Ljubljana28.509
2020-06-22SI0031109885CEMGCM CELJE, d.d. Ceste mostovi Celje, druzba za nizke in visoke gradnje v stečaju0
2020-06-22SI0031100843CETGCETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.200.000
2020-06-22SI0031103805CICGCINKARNA Metalurskokemi?na industrija Celje, d.d.807.977
2020-06-22SI0031103805CICGCINKARNA Metalurskokemična industrija Celje, d.d.807.977
2020-06-22SI0031107988CKCGCESTE KANALIZACIJA CELJE PROIZVODNJA IN STORITVE, D.D.0
2020-06-22SI0031113069CLAGSKUPINA CLAAS, trzenje in investicije d.d. Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031200536CLPCCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2020-06-22SI0031200544CLPGCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblasčenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. v stečaju0
2020-06-22SI0031106899CMAGCESTNO PODJETJE MARIBOR druzba za gradnjo in vzdrzevanje cest d.d., v stečaju0
2020-06-22SI0031105073CMSGPOMGRAD CESTNO PODJETJE, druzba za vzdrzevanje in gradnjo cest d.d.200.504
2020-06-22SI0031114158CODRCONDOR podjetje za zunanjo trgovino, zastopanje ter storitve marketinga in inzeniringa, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103607COMGCOLOR industrija sintetičnih smol, barv in lakov d.d.0
2020-06-22SI0031107152CORGCORONA, proizvodnja in trzenje električnih in plinskih aparatov, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031115874CPKRCPK INVEST druzba pooblasčenka d.o.o.0
2020-06-22SI0031105008CPLGCESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021111925CRIRCERTIUS INVEST, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2020-06-22SI0031117581CSEGGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na srečo d.d.100.000
2020-06-22SI0031200742CSEPGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na srečo d.d.100.000
2020-06-22SI0031113812CSGRCETISGRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Celje0
2020-06-22SI0031103789CSLGACOSMOS trgovina in proizvodnja, d.d.69.755
2020-06-22SI0031100769DADDADAS poslovni sistem d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107699DEIGDELMAR, promet z ribo, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031104456DELRDELO Ä?asopisno zaloznisko podjetje d.o.o.0
2020-06-22SI0031113945DFNRD NALOZBE finančne nalozbe d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021113251DHLRSPIRA PET, druzba za trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o.0
2020-06-22SI0031102443DIZGMORER proizvodnja pisarniskih potrebsčin d.o.o.0
2020-06-22SI0031100702DJEDELIKA, trgovsko podjetje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031117177DJMRD.P. DAJ DAM druzba pooblasčenka d.d.0
2020-06-22SI0031106741DKRGDOMPLAN, druzba za inzeniring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d.152.681
2020-06-22SI0031100421DKTGDELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031105206DMRGDana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.0
2020-06-22SI0031117631DMSRDAMPES, poslovanje z nepremičninami in svetovanje, d.d.25
2020-06-22SI0031110735DNGGDAIMOND trgovina in zastopanje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114216DOKRDOKSA, druzba za organizacijo nepremičninskih poslov, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114927DPCRCALCIT Druzba pooblasčenka, d.d.0
2020-06-22SI0021117203DPJRDP JUB delniska druzba pooblasčenka d.d.30.504
2020-06-22SI0021115413DPLRINVESTA, druzba za finance in nepremičnine d.d.54.044
2020-06-22SI0032102863DPR1DELO PRODAJA druzba za razsirjanje in prodajo časopisov, d.d.4.662.470
2020-06-22SI0031107079DPRGDELO PRODAJA druzba za razsirjanje in prodajo časopisov, d.d.491.393
2020-06-22SI0031115619DPVRD.P.R. druzba pooblasčenka Ravne d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031101593DREGDELO REPROSTUDIO GRAFIÄ?NA DEJAVNOST D.D. LJUBLJANA0
2020-06-22SI0031107590DRLGDELO REVIJE, Druzba za časopisnozaloznisko dejavnost ter intelektualne in poslovne storitve, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101171DROGDROGERIJA, trgovina, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107251DSMGDOMSMREKA, trgovska druzba, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031108929DTIGDELOTISKARNA grafična dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031107582DTLGDELO TISK Ä?ASOPISOV IN REVIJ d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031111238DTPRD.P. TABOR, druzba pooblasčenka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0002502399DZ90REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-06-22SI0031100231DZAGDELOZA Druzba za proizvodnjo delovne, zasčitne in ostale konfekcije, d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7 v stečaju0
2020-06-22SI0031114646EAGREUROAGRAS trgovsko in proizvodno podjetje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031105222EBCGEMONA BLAGOVNI CENTER proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Ljubljana v likvidaciji0
2020-06-22SI0031105529ECEGELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.24.192.425
2020-06-22SI0031107673EGKGELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.17.273.475
2020-06-22SI0031101858EGLGGLOBTOUR, turistično podjetje, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031107798EGPGEGP Embalazno grafično podjetje d.o.o.0
2020-06-22SI0031110131EGPREGP Embalazno grafično podjetje d.o.o.0
2020-06-22SI0031100892EIDGELEKTRON proizvodno kooperacijsko in trgovsko podjetje invalidska delavnica d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110560EIPAEMONA FARMA IHAN druzba pooblasčenka, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031200494EIPBEMONA FARMA IHAN druzba pooblasčenka, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104142EKOGE K O ELEKTROKOVINARSKA OPREMA D.D. "V STEÄ?AJU"0
2020-06-22SI0031111436ELARELAN, proizvodnja izdelkov za sport in prosti čas, d.o.o.0
2020-06-22SI0031112178ELGRELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE razvoj in inzeniring d.o.o.0
2020-06-22SI0031102146ELJGCOMING druzba za trgovino d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031113689ELKRELKROJ Modna oblačila, d.d. "v stečaju"0
2020-06-22SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLIÄ?ARNA, upravljanje nepremičnin d.d.1.415
2020-06-22SI0031116443ELNRPODJETNISKI CENTER CVETLIÄ?ARNA, upravljanje nepremičnin d.d.0
2020-06-22SI0031104597ELOGELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.39.160.286
2020-06-22SI0031100579ELRELEKTROTEHNA ELTRA NOTRANJA IN ZUNANJA TRGOVINA S TEHNIÄ?NIM BLAGOM, D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031108580EMAGELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.33.345.302
2020-06-22SI0031109174EMBGVTIÄ?NICA instaliranje električnih napeljav in naprav, montaza, proizvodnja, trgovina, d.o.o.v stečaju0
2020-06-22SI0031100397EMKGEMONAKRMILA D.D.0
2020-06-22SI0031102963EMPGEMONA MERKUR PTUJ druzba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inzeniring in storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104787EMRGEMONA MERKUR TRGOVINA NA DROBNO, D.D.0
2020-06-22SI0031105586ENAGELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o.0
2020-06-22SI0031105677EPRGELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.18.826.797
2020-06-22SI0021115603ERGRAMSGOR, storitve, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031101692ESLRELEKTROSERVISI, energetika, merilni laboratorij in nepremičnine, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101338ETOGFrutarom Etol Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o.0
2020-06-22SI0031110362ETPRETP Podjetje za izvajanje elektro in strojnih instalacij, trgovino ter inzeniring Kranj d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031115742EVARJANUS, druzba za finančno in poslovno svetovanje d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031105552FASGFARMA STIÄ?NA d.o.o.0
2020-06-22SI0031114877FENRFENOLIT d.d. sintetične smole in mase336.777
2020-06-22SI0031102971FGOGFINO d.d. finančne in poslovne storitve0
2020-06-22SI0021113962FINRFINETOL, finančna druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031116708FITRFIT fizično in tehnično varovanje, d.d.28.886
2020-06-22SI0031107608FLMGFLORINA, vrtnarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.v stečaju0
2020-06-22SI0031114406FMHRFMR HOLDING Druzba pooblasčenka d.d.440.594
2020-06-22SI0031200841FNDPKOLEKTOR HOLDING Finančna druzba d.d.2.223
2020-06-22SI0031116187FNDRKOLEKTOR HOLDING Finančna druzba d.d.12.827
2020-06-22SI0031108341FNGGFINAL Inzeniring in gradbenistvo d.d. Nova Gorica v stečaju0
2020-06-22SI0031113200GAARAgentura 123, turizem in upravljanje z nepremičninami d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031116815GARRGARDENIA ARS FLORAE Cvetličarstvo, Ljubljana, d.d.116.202
2020-06-22SI0022102659GBD1G Skupina, finančna druzba, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0032103267GBS3G Skupina, finančna druzba, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103904GCEGGRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0032103655GE01GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032103812GE02GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.200
2020-06-22SI0032101170GED1GZL GEOPROJEKT podjetje za geotehnična dela, d.d., Ljubljana v likvidaciji0
2020-06-22SI0031103839GEDGGZL GEOPROJEKT podjetje za geotehnična dela, d.d., Ljubljana v likvidaciji150.020
2020-06-22SI0032500512GEN01GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032500785GEN02GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032501429GEN03GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032501510GEN04GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032501619GEN05GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032501874GEN06GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032502138GEN07GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032502401GEN08GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.250
2020-06-22SI0031110149GEPGKARTONAZA Grafično in embalazno podjetje Murska Sobota d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0032103697GES1GENI SONCE, energetske storitve, d.o.o.140
2020-06-22SI0031105107GGCGGOZDNO GOSPODARSTVO CELJE d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031110313GGIGTriglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d.757.587
2020-06-22SI0031103532GGLGGRADIS TEO TEHNIÄ?NE, EKONOMSKE IN ORGANIZACIJSKE STORITVE, D.D.0
2020-06-22SI0031109273GGMGGOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.d. v likvidaciji204.300
2020-06-22SI0031100991GGPGGRADIS GRADBENO PODJETJE GRADNJE PTUJ D.D. v stečaju0
2020-06-22SI0032500777GI01GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0032501130GI02GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.0
2020-06-22SI0031106733GKOGGRAMIZ Gradbeno podjetje, d.d. Kočevje v stečaju0
2020-06-22SI0031107145GKRGEGOLES, d.o.o. Skofja Loka gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo0
2020-06-22SI0031102872GKVGGOZDARSTVO GRÄ?A gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.o.o.0
2020-06-22SI0031112392GLECGIDGRAD druzba za gradbenistvo, instalacije, inzeniring in druge poslovne storitve d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031103938GLJGGRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031102633GNGGNIZKE IN RUDARSKE GRADNJE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.v stečaju0
2020-06-22SI0031110305GNOGVario 2000, proizvodnja pohistva, d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031106725GNSGGRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108051GOKGGORENJSKA OBLAÄ?ILA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZENSKE KONFEKCIJE KRANJ, D.D. V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031113887GOKRGORENJSKA OBLAÄ?ILA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZENSKE KONFEKCIJE KRANJ, D.D. V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031108036GPBGGRADBENO PODJETJE BEZIGRAD d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031101783GPDGDAJ DAM Gostinsko podjetje d.d.0
2020-06-22SI0031102732GPGGRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114414GPIRGPG INZENIRING d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115429GPLRGPG HOLDING gradbeni projekti d.d. v stečaj0
2020-06-22SI0031101114GPRGGRADBENO PODJETJE RADLJE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031106774GRBGGRADBINEC, d.d., gradbenistvo, inzeniring in poslovne storitve V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031101247GRDOGRAD, računalniski programi in inzeniring d.d.5.552
2020-06-22SI0031111279GRMGGORIÄ?ANE tovarna papirja Medvode, d.d.449.375
2020-06-22SI0031102781GRPGGARANT pohistvena industrija, d.d., Polzela v stečaju0
2020-06-22SI0031113226GRSHGRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inzeniring v stečaju0
2020-06-22SI0031113150GRSRGRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inzeniring v stečaju0
2020-06-22SI0031108838GRUGGRUDA EXPORTIMPORT, MEDNARODNA DRUZBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, ZASTOPANJE IN SVETOVANJE, D.D.0
2020-06-22SI0031108796GSNGGrafika Soča, d.o.o.0
2020-06-22SI0021106198GT0NTRGATEV POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-06-22SI0031101197GTKGGORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d.0
2020-06-22SI0031100850GTSGMERCATORGORISKA TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2020-06-22SI0031115809GUNNUnion garaze, druzba za upravljanje z nepremičninami in gradbenistvo d.o.o.0
2020-06-22SI0031105255GVLGGV SKUPINA, UPRAVLJANJE Z DRUZBAMI, D.D. V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031110032GVOGVODI GORICA, instalacije, storitve in trgovina d.d. KROMBERK v stečaju0
2020-06-22SI0031114851GVRRG GRADNJE, druzba za inzeniring in vzdrzevanje, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031111717GZLRPRIMORJE GEOTEHNIKA, druzba za geotehnične storitve d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031107483GZNGGOZDNO GOSPODARSTVO NAZARJE d.d. " V STEÄ?AJU"0
2020-06-22SI0031105719GZPGVERDE PROIZVODNJA, proizvodnja gradbenih plosč d.o.o.0
2020-06-22SI0031110339GZRGGEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031117516HALGHALCOM sistemi za plačilne storitve, elektronsko bančnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.20.000
2020-06-22SI0031116807HALNHALCOM sistemi za plačilne storitve, elektronsko bančnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.0
2020-06-22SI0031116351HALRHALCOM sistemi za plačilne storitve, elektronsko bančnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.0
2020-06-22SI0022100232HB01HIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0021200074HBPHIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031116732HDHRH12 dejavnost holdingov d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031109034HEXGHMEZAD EXPORTIMPORT d.d.379.178
2020-06-22SI0031103557HGPGAHA HOJA, proizvodnja izdelkov iz lesa d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114109HISRHIT SENTILJ, prirejanje iger na srečo in turizem d.d.0
2020-06-22SI0031103565HKPGHOTELI KOPER TURISTIÄ?NO PODJETJE D.D.0
2020-06-22SI0031111634HLDRHELDOM, druzba za podjetnisko svetovanje, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031102351HOTGTURISTIÄ?NA DRUZBA KRAS, turizem in svetovanje, d.o.o.0
2020-06-22SI0021109127HPKRHRANILNICA IN POSOJ.KMETIJSKO GOZDARSKE POKRAJINE KOÄ?EVSKE D.D.0
2020-06-22SI0021113467HRVGPRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.1.100.000
2020-06-22SI0031101551HSMGHOTEL SLAVIJA D.D. V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031111410HSZGHOTELSKO TURISTIÄ?NO PODJETJE SIMONOV ZALIV, d.d. Izola0
2020-06-22SI0031101973HYMGDORNINGER HYTRONICS center za hidravlične cilindre d.o.o.0
2020-06-22SI0031107046IALGMAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema0
2020-06-22SI0031109901IBKGINVESTBIRO KOPER, podj.za inzenir.,projektir.,urbanizem in geodez., d.d. INVESTBIRO KOPERCAPODISTRIA, impresa di engineer.,progettaz.,urbanist.e geodesia, s.p.a.900
2020-06-22SI0031112442IBNCIBNJT poslovna mreza in storitve d.o.o.0
2020-06-22SI0031104340ICRGIMP Ä?RPALKE Ljubljana d.d.0
2020-06-22SI0031103912IDIGALTA 90, proizvodnja in storitve d.o.o. Koper0
2020-06-22SI0031112467IDLCINDOS INDUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLIÄ?NIH STROJEV, D.D., LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA C.3 V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031100090IEKGINTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniska druzba16.830.838
2020-06-22SI0031110263IELGELMO Elektromontazno podjetje, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021110760IFFRINFOND HOLDING, finančna druzba, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021113087IFHRCENTER NALOZBE, finančna druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031116211IFNRINTERFIN NALOZBE, finančna druzba d.d. Koper0
2020-06-22SI0021110778IFPRINFOND PID, POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2020-06-22SI0031103680IGCRGOSTINSTVO CELJE, gostinske storitve in storitve nastanitev, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031103045IGHRSTAVBAR IGM proizvodnja gradbenega materiala, gradbenistvo trgovina, nepremičnine, projektiranje in tehnično svetovanje ter storitve, d.o.o.v stečaju0
2020-06-22SI0031110552IGRGINSTALACIJE GROSUPLJE Druzba za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Adamičeva 51, Grosuplje0
2020-06-22SI0031109778IGTGINGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna druzba d.d. " v stečaju"0
2020-06-22SI0031111428IIBGILIRIJA trgovina, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031111683IIKRIMP ITAK, Industrija termičnih aparatov in konstrukcij, d.o.o.0
2020-06-22SI0031115072IJNRI.J. NASVETI, druzba za poslovno svetovanje, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115064IJSRI.J. STORITVE, druzba za poslovne storitve, d.d.v stečaju0
2020-06-22SI0031102039IKAGIKA Industrijska konfekcija Ajdovsčina d.d. stečaju0
2020-06-22SI0031105040IKCGINGRAD, gradbeno podjetje, d.d. "v stečaju"0
2020-06-22SI0031112061IKEGISKRA STIKALNI ELEMENTI D.D., INDUSTRIJA STIKALNIH IN ZASÄ?ITNIH ELEMENTOV DOBREPOLJE0
2020-06-22SI0031113168IKRGNJT, nalozbe in nepremičnine, d.o.o.0
2020-06-22SI0031106709ILJGSReal, nepremičnine d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031114828IMHRIMOS HOLDING upravljanje povezanih druzb, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031109919IMKGIMP MONTAZA KOPER d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114810IMSRIMOS, projektiranje, inzeniring, tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0032103952IN01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina158
2020-06-22SI0032500975INC01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina0
2020-06-22SI0032501312INC02INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina0
2020-06-22SI0032501601INC03INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina0
2020-06-22SI0032501866INC04INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina0
2020-06-22SI0032502104INC05INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina0
2020-06-22SI0032502369INC06INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovsčina0
2020-06-22SI0031112517INLCMP INSTALACIJA LJUBLJANA d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021100134INTRINTARA finančno svetovanje in posredovanje, d.d., Ljubljana101.000
2020-06-22SI0031108309IOIGIMP Tovarna instalacijske opreme d.d. Idrija v likvidaciji0
2020-06-22SI0031115627IRERIREL Institut za regionalno ekonomiko in socialni razvoj d.d.0
2020-06-22SI0031110370IRJGILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje kozmetičnih izdelkov d.o.o.0
2020-06-22SI0031113481ISRGISKRARELEJI tovarna relejev d.d.471.601
2020-06-22SI0031110206ISZAISKRADEPO DRUZBA POOBLASÄ?ENKA D.D.0
2020-06-22SI0031200148ITHPISKRA TELEKOM, korporacijski center za telekomunikacije in računalnistvo, d.o.o.0
2020-06-22SI0031101189ITHRISKRA TELEKOM, korporacijski center za telekomunikacije in računalnistvo, d.o.o.0
2020-06-22SI0031100686ITLGINTEGRAL, Promet in delavnice d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031110289ITPGITPP INDUSTRIJA TERMIÄ?NIH APARATOV, ZIÄ?NIH TKANIN IN PLASTIKE, D.D.0
2020-06-22SI0031103946ITSGINTERTRADE ITS d.d., informacijske in računalniske storitve0
2020-06-22SI0031114729ITURISTRATURIST TURISTIÄ?NE STORITVE d.o.o.0
2020-06-22SI0031114240ITVRINFO TV, radijska in televizijska dejavnost, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103177ITZGINTEGRAL, Avtobusni promet Trzič, d.o.o. SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija0
2020-06-22SI0031103615IUVGIUV Industrija usnja Vrhnika, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110297IVGGINGRAD VNG " V STEÄ?AJU " Druzba za visoke in nizke gradnje, d.d.0
2020-06-22SI0031101734IZCGIZLETNIK CELJE d.o.o. Prometno in turistično podjetje0
2020-06-22SI0031104308JESGJELEN gostinsko podjetje, d.d., "v stečaju"0
2020-06-22SI0031109109JPIGJAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115858JRSRJRS druzba za razsvetljavo, signalizacijo, inzeniring in proizvodnjo električne energije d.d., Ljubljana, Litijska 2638.000
2020-06-22SI0031103987JSEGTANIN SEVNICA Kemična industrija d.d.83.494
2020-06-22SI0031103797JUBGJUBH, druzba za upravljanje in financiranje, d.o.o.0
2020-06-22SI0031110412JURRGRUDA JURMES d.d., trzenje in inzeniring202.000
2020-06-22SI0021110943K4NRKS4 NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMIÄ?NINE, D.D.0
2020-06-22SI0042102697KBG1KB1909 Societ?? per Azioni Delniska druzba0
2020-06-22SI0042102978KBG2KB1909 Societ?? per Azioni Delniska druzba0
2020-06-22SI0042103190KBG3KB1909 Societ?? per Azioni Delniska druzba11
2020-06-22IT0004191182KBGNKB1909 Societ?? per Azioni Delniska druzba2.245.515
2020-06-22SI0041200682KBGPKB1909 Societ?? per Azioni Delniska druzba0
2020-06-22SI0031105438KBKGArriva KamBus, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.0
2020-06-22SI0031115833KBLRKOMPAS BLED, turistično podjetje d.d., Bled22.791
2020-06-22SI0021200025KBPKOMERCIALNA BANKA TRIGLAV d.d. Ljubljana, Beethovnova 14 v stečaju0
2020-06-22SI0031107871KCMGKEMIÄ?NA Ä?ISTILNICA MARIBOR druzba za trgovino, proizvodnjo, posrednistvo in storitve d.o.o., v stečaju0
2020-06-22SI0021100019KDDKDD CENTRALNA KLIRINSKO DEPOTNA DRUZBA delniska druzba347
2020-06-22SI0032102434KDH1KD Group, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0032102517KDH2KD Group, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0032103416KDH3KD Group, finančna druzba, d.d.78.705
2020-06-22SI0032103515KDH4KD Group, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0031200502KDHPKD Group, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0031110461KDHRKD Group, finančna druzba, d.d.2.470.662
2020-06-22SI0031110875KDPAKONDITOR, DRUZBA POOBLASÄ?ENKA, D.D. V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0021110232KDPNKD NALOZBE, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D.0
2020-06-22SI0031109331KELGKEF, kreativne ekonomsko finančne storitve, d.d.0
2020-06-22SI0031200304KHLLKOMPAS RENT A CAR, druzba za izposojo vozil d.d. Ljubljana v likvidaciji14.964
2020-06-22SI0031106881KIDGSGP KOGRADIGEM DRAVOGRAD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-06-22SI0031117250KIDRSGP KOGRADIGEM DRAVOGRAD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-06-22SI0031116062KINRKOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska druzba d.d.180.048
2020-06-22SI0031113002KIVCKIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101254KJSGJUTRANJKA, trgovina in storitve, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101312KKOGKONFEKCIJA MONT KOZJE d.o.o. "v stečaju"0
2020-06-22SI0031114232KKSRTelemach Pobrezje, sirokopasovne komunikacije, d.d.0
2020-06-22SI0031105487KLAGKLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101064KLDGPoclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravličnih sestavin in sistemov, d.o.o.0
2020-06-22SI0031104506KLIGKLI LOGATEC druzba za lesno in strojno proizvodnjo, trgovino in inzeniring, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031105156KLMGKOLONIALE Veletrgovina d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031103128KMAGVG STORITVE gradbenistvo, storitve, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031113028KMANVG STORITVE gradbenistvo, storitve, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031109299KMCGKLIMA CELJE Industrija aerotermičnih naprav d.d.438.944
2020-06-22SI0031111543KMLRIMP KLIMA MONTAZA, inzeniring, projektiranje, montaza, proizvodnja, trgovina, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031100884KMOGKOMUNALNA OPERATIVA d.d., Gradbeno in proizvodno podjetje, Povsetova 8, Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031113770KMSRKOMPAS Turistično podjetje d.d.1.942.369
2020-06-22SI0031105560KOAGK FIN, nalozbe in nepremičnine, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031116765KOCRKOMPAS CELJE turistično podjetje d.d., Glavni trg 1, Celje5.996
2020-06-22SI0031117680KOGRKOVANÄ?EK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d.25.000
2020-06-22SI0031109059KOMGKOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika280.818
2020-06-22SI0031102955KPEGKRUHPECIVO PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2020-06-22SI0031108069KPLGKAPELA Vinogradnistvo in vinarstvo d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031100181KPSGLOSKA KOMUNALA, oskrba z vodo in plinom, d.d., Skofja Loka74.787
2020-06-22SI0021105893KR0NKRONA HOLDING, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0021111248KRHRKRONA HOLDING, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0031103003KRLGKROJ Izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031107921KRMGKRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanje druzb, trgovino in posrednistvo, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031117011KRNRKR, nepremičnine, projektiranje, hidroenergija, d.o.o.0
2020-06-22SI0031103722KRSGKORS KONFEKCIJA OBLAÄ?IL D.D. ROGASKA SLATINA V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031115338KRTGKOROSKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114935KRTRKOROSKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021106206KS1NKS1 NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMIÄ?NINE, D.D.0
2020-06-22SI0031114653KSDNKSDN, druzba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.o.o.0
2020-06-22SI0022103210KSF1KS NALOZBE finančne nalozbe d.d.100.396
2020-06-22SI0021113855KSFRKS NALOZBE finančne nalozbe d.d.3.909.878
2020-06-22SI0031102195KSGGKOPA računalniski inzeniring d.d.22.511
2020-06-22SI0031107764KSHGKSP HRASTNIK Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.104.340
2020-06-22SI0021110893KSNRKS1 NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMIÄ?NINE, D.D.0
2020-06-22SI0031105263KTMGBELMOS, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.0
2020-06-22SI0031103391KTPGATOTECH SLOVENIJA, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d.1.213.013
2020-06-22SI0031112145KTRRKOTO REAL, druzba za upravljanje z nepremičninami, d.d.0
2020-06-22SI0031110420KVKGKOVINAR KOÄ?EVJE instalacije in inzeniring, d.o.o., Kočevje0
2020-06-22SI0031106808KVLGKOVINOPLASTIKA LOZ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.o.o.0
2020-06-22SI0031114794KVPRKOVINOPLASTIKA LOZ druzba pooblasčenka, d.d.168.588
2020-06-22SI0021111693KZA1RKZFIN finančna druzba d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031109729LAJGLIPA AJDOVSÄ?INA Tovarna pohistva d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031117557LAMGLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031117649LAMNLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji546
2020-06-22SI0031115437LAMRLAMETA, delniska druzba pooblasčenka d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031100280LBRGLESOKOV trgovina na veliko in malo in odkup Brezice d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0021111826LBVRVita, zivljenjska zavarovalnica, d.d.1.688
2020-06-22SI0031116088LDURNEAL REAL, nepremičninska druzba, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031112574LESC1Lesna industrija Litija d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031112582LESH1Lesna industrija Litija d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101924LESRLesna industrija Litija d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103169LHLGLITOSTROJ HOLDING d.o.o.0
2020-06-22SI0031105388LIBLESONIT, lesno kemična industrija d.o.o.0
2020-06-22SI0031115205LIBRLESONIT, lesno kemična industrija d.o.o.0
2020-06-22SI0031102575LICGLJUBEÄ?NA INDUSTRIJA KERAMIÄ?NIH IZDELKOV CELJE, D.D.0
2020-06-22SI0031109679LIKGNOLIK tovarna za trzenje, razvoj in proizvodnjo pohistva d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031113432LINRLESNINA INZENIRING podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031103698LIOGLIO, LESNA INDUSTRIJA IN OBJEKTI SKOFJA LOKA, D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0021113525LIPRLIV NEPREMIÄ?NINE nepremičnine in finančne nalozbe d.d.0
2020-06-22SI0031100926LISGLISCA d.d. modna oblačila Sevnica901.000
2020-06-22SI0031103714LIZGLIZ INZENIRING podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031107509LJLGP&F LJUTOMERÄ?AN, kmetijstvo in predelava, d.o.o.0
2020-06-22SI0031200593LJSPLJUBLJANSKI SEJEM podjetje za organizacijo sejmov, razstav in prireditev d.d. Ljubljana v likvidaciji0
2020-06-22SI0031101346LKPGLUKA KOPER, pristaniski in logistični sistem, delniska druzba14.000.000
2020-06-22SI0031113937LNERLIN NEPREMIÄ?NINE druzba za nepremičnine d.o.o.0
2020-06-22SI0031113986LNFRLIV NALOZBE finančne nalozbe d.d.0
2020-06-22SI0031114976LNIRLINIJA trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.4.956
2020-06-22SI0031109661LNMGLABOD konfekcija d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031117243LOBRLOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d.25.478
2020-06-22SI0031101403LOPGLESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE POLJÄ?ANE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110495LPTRLEPENKA, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirja Trzič, d.d.233.970
2020-06-22SI0031110156LRAGLESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE RADOMLJE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110115LRTRLERA TRADE, DRUZBA ZA GOJENJE IN PRODAJO RIB IN DRUGIH MORSKIH PLODOV D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031112624LSGFLESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101874LSPGSP POLSKAVA stavbno pohistvo d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108812LTHGLOSKE TOVARNE HLADILNIKOV SKOFJA LOKA, D.D. v stečaju0
2020-06-22SI0031109265LTMGLITIJSKA MESARIJA druzba za proizvodnjo in konzerviranje mesa, d.d., Smartno pri Litiji v stečaju0
2020-06-22SI0031102518LTSGLGMETAL trgovina in storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107939LUZGLJUBLJANSKI URBANISTIÄ?NI ZAVOD d.d.33.134
2020-06-22SI0021111511MAHRMAKSIMA HOLDING d.d., finančna druzba v stečaju0
2020-06-22SI0031100587MAPGMARINA PORTOROZ, turistično podjetje, d.d.313.932
2020-06-22SI0031107194MARGMANHOLD, poslovne in finančne storitve ter inzeniring d.o.o.0
2020-06-22SI0031102104MCLGMC ii informacijski inzeniring d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0021108731MDLRMOJA DELNICA borzno posredniska hisa, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0022102170MDU1MEDVESEK PUSNIK, finančno poslovanje, d.d.v likvidaciji0
2020-06-22SI0021111602MDURMEDVESEK PUSNIK, finančno poslovanje, d.d.v likvidaciji0
2020-06-22SI0031100330MEBGMERCATOREMBA proizvodnja hrane, d.d.55.136
2020-06-22SI0031106915MEDRMEDALJON upravljanje drugih druzb d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103185MEMGMERINKA MARIBOR tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104639MERMERKUR trgovina in storitve, d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031114026METRMetalka Commerce skladisčenje, inzeniring, storitve, proizvodnja, d.d.492.847
2020-06-22SI0031111162MILGLESMMS trgovska druzba d.o.o.0
2020-06-22SI0031109695MIPGMESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031102138MIVGMIZAR Industrija stavbnega pohistva Volčja Draga d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031107004MIZGMINERVA ZALEC predelava plastike in kovin, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021113194MKIRMAKSIMA INVEST, finančna druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101304MKOGMELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje449.872
2020-06-22SI0031100942MKTGMKT PRINT proizvodnja knjig d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021105976ML2NMODRA LINIJA 2, POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D. KOPER0
2020-06-22SI0031114455MLARMLADINA časopisno podjetje d.d., Ljubljana3.000
2020-06-22SI0021110588MLHRMODRA LINIJA HOLDING, finančna druzba d.o.o.0
2020-06-22SI0031116781MLNRMLINOPEK SKUPNOST, druzba pooblasčenka d.d.165.368
2020-06-22SI0031115734MLRRML PROJEKTI, nalozbe, storitve in projekti, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107111MMBGMAXINA trgovina d.d. "v stečaju"0
2020-06-22SI0031103862MMSGMURA, European Fashion Design, Proizvodnja oblačil d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031200411MNPPPOMIN, druzba pooblasčenka d.d. Ljubljana42.691
2020-06-22SI0031109810MNPRPOMIN, druzba pooblasčenka d.d. Ljubljana168.779
2020-06-22SI0031115007MNTRMONETA IT, informacijska tehnologija, medijska oprema ter poslovne in finančne storitve, d.d.0
2020-06-22SI0021113954MONRMONETA NALOZBE, finančna in poslovna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0031116286MOPRMESTNA OPTIKA, Prodaja optičnih pripomočkov, d.d.3.456
2020-06-22SI0031115254MOTRTEKSTILNA TOVARNA MOTVOZ IN PLATNO d.d. Grosuplje v stečaju0
2020-06-22SI0031100348MPKGPEKARNA GROSUPLJE proizvodnja kruha, svezega peciva in slasčic, d.d.0
2020-06-22SI0031114166MPNRMEDVESEK PUSNIK Nepremičnine d.o.o.0
2020-06-22SI0031114224MPZRALTA FIN, finančno svetovanje, d.o.o.0
2020-06-22SI0021105984MR0NMERCATA, finančna druzba, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0021111990MR0RMERCATA, finančna druzba, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0021105992MR1NM1, finančna druzba, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0021113111MR1RM1, finančna druzba, d.d., Ljubljana3.932.515
2020-06-22SI0031114984MRLRMARLES, NAÄ?RTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIS IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV d.d.3.507.940
2020-06-22SI0031116906MRNRMERKUR nepremičnine, d.d.25.609
2020-06-22SI0031105123MSTGMOSTOVNA Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in dvigal Ljubljana, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031100322MTAGTRGOAVTO KOPER, trgovina d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031116021MTERM TEHNIKA, trgovina in storitve, d.d.0
2020-06-22SI0031105669MTGGMETALKA TRGOVINA d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031104555MTTGMTT Tovarna tkanin Melje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110479MTZGMLAJ, mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0021105935MX1NMAKSIMA 1 D.D. POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2020-06-22SI0031117722NEXRNEXT mind, nalozbe d.d.25.000
2020-06-22SI0021104466NF0SNFD INVESTICIJSKI SKLAD POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2020-06-22SI0021106016NF2NNFD HOLDING, finančna druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021112006NF2RNFD HOLDING, finančna druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110529NGDGNOVOGRAD GRADBENISTVO, INZENIRING IN TRGOVINA D.D. V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031112665NGPDNGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031112673NGPENGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0022100968NI01NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0021116304NIDRNIKA DUS poslovno svetovanje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021116270NIRRNIKA RIS rizični investitor sistema d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101684NNVGNOVOLIT, Podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031103102NOSGNOVA OPREMA tovarna oblazinjenega pohistva d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103664NTNRNOVOTEKS TKANINA izdelovanje preje in tkanin, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031105693NVSGNOVOLES lesna industrija Straza, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108937OGBGGRAD, obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled v stečaju0
2020-06-22SI0031106923ONJGHIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.0
2020-06-22SI0031114422ONJRHIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.105.314
2020-06-22SI0031101502ONMGONM ENERGIJA, ravnanje z obnovljivimi viri, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031114141ORBRORBINET Elektroprojektiranje, inzeniring, svetovanje, trgovina d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115452OSVRBOOKINGPOINT.NET turistične resitve d.o.o.0
2020-06-22SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA609.500
2020-06-22SI0031114000PAHRPARKIRNA HISA druzba za nepremičnine d.d.0
2020-06-22SI0031108390PAPGPAP TELEMATIKA TELEKOMUNIKACIJEAVTOMATIKASATELITSKI SISTEMI, D.D., LJUBLJANA0
2020-06-22SI0031107434PARGRADEÄ?E PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. " v stečaju"0
2020-06-22SI0031107269PASGPAPIR SERVIS d.o.o., Druzba za ravnanje z odpadki v stečaju0
2020-06-22SI0022101248PBD1PROBANKA finančna druzba d.o.o.0
2020-06-22SI0021110976PBRPOMURSKA BANKA D.D. MURSKA SOBOTA BANÄ?NA SKUPINA NLB0
2020-06-22SI0022100604PBS1POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-06-22SI0022102279PBS6POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-06-22SI0022102360PBS7POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-06-22SI0021105778PBSRPOSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-06-22SI0031105149PCEGPOHISTVO, storitveno podjetje d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031104795PDLGSOLSKI RAZGLEDI, d.o.o., časopisnozalozniska druzba0
2020-06-22SI0031200775PECPPECIVO Pekarstvo in slasčičarstvo d.d. Nova Gorica3.175
2020-06-22SI0031115387PECRPECIVO Pekarstvo in slasčičarstvo d.d. Nova Gorica8.775
2020-06-22SI0031115973PEIRPETROLIJA inzeniring d.d V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031114299PEKRPEKO, tovarna obutve, d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031102625PEPGPETOVIA AVTO trgovina in storitve, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0022501405PFA01PRVA FINANÄ?NA AGENCIJA, druzba za unovčevanje in odkup terjatev d.o.o.0
2020-06-22SI0031110107PGVGULTRAPAC Predelava plastičnih mas d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031112699PHCCTOVARNA POHISTVA Ä?EPOVAN d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031102294PHMGKOLONIALEPREHRANA DRUZBA ZA TRGOVINO IN STORITVE D.D.0
2020-06-22SI0021113608PIFRPINUS FIN DRUZBA ZA FINANÄ?NE NALOZBE IN STORITVE D.D.0
2020-06-22SI0031100371PIRGAlbaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o.0
2020-06-22SI0031108614PLAGPLASTIK PROIZVODNJA PLASTIÄ?NIH IZDELKOV D.D. KANAL OB SOÄ?I0
2020-06-22SI0032103879PLC1VZAJEMCI NEPREMIÄ?NINE, druzba za nepremičnine, d.o.o.623
2020-06-22SI0032103937PLC2VZAJEMCI NEPREMIÄ?NINE, druzba za nepremičnine, d.o.o.1.111
2020-06-22SI0031109513PLKGPLANIKA KRANJ, podjetje za trzenje in proizvodnjo obutve, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110826PLKRPLANIKA KRANJ, podjetje za trzenje in proizvodnjo obutve, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103227PLPGPLESKAR podjetje za zasčito in izolacijo povrsin d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108911PLTGFINESTOARHIV, ARHIVIRANJE IN NAJEM D.O.O.0
2020-06-22SI0021105414PMARPM & A FA finančno svetovanje d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031115759PMHRPRIMORJE HOLDING d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108804PMIGPOMURKA mesna industrija d.d., Murska Sobota V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031114869PMKRPOMURSKE MLEKARNE SKUPNOST, druzba pooblasčenka d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031109356PMSGPODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, časopisno zalozniska druzba, d.o.o.0
2020-06-22SI0022102121PNO1POTEZA NALOZBE podjetje za nalozbe in financiranje, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031115270PODRPOLZELADELNICA druzba pooblasčenka d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021113574POIGPOMINVEST, druzba za investiranje, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021114531POINPOMINVEST, druzba za investiranje, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021110984POIRPOMINVEST, druzba za investiranje, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108226POPGPLAMAPUR, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.o.o.0
2020-06-22SI0021113038PPIGPOMNALOZBE, FINANÄ?NA DRUZBA D.D.0
2020-06-22SI0021113582PPIRPOMNALOZBE, FINANÄ?NA DRUZBA D.D.0
2020-06-22SI0031200429PPOPPIVKA, DRUZBA POOBLASÄ?ENKA, d.d.211.740
2020-06-22SI0031109927PPORPIVKA, DRUZBA POOBLASÄ?ENKA, d.d.215.989
2020-06-22SI0031111337PPSGPPS PTUJSKE PEKARNE IN SLASÄ?IÄ?ARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.0
2020-06-22SI0031117292PPSRPPS PTUJSKE PEKARNE IN SLASÄ?IÄ?ARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.0
2020-06-22SI0031113713PRARPRIMORJE d.d. druzba za gradbenistvo, inzeniring in druge poslovne storitve v stečaju0
2020-06-22SI0031110396PRHRPROPHETES partnerska druzba za financiranje in razvoj, d.d. Firma v angleskem jeziku: PROPHETES, Parnerised Company for Financing and Development Inc. v stečaju0
2020-06-22SI0022101263PRL1VERECUNDUS, finančno poslovanje d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031100959PRMGPROJEKT MR INZENIRING ekonomsko svetovanje, trgovina d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031115676PRONPROJEKTIVA INZENIRING CELJE, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115684PRORPROJEKTIVA INZENIRING CELJE, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031109323PSDGDOLENJSKE PEKARNE PROIZVODNJA KRUHA, PECIVA, TESTENIN IN SLASÄ?IC, D.O.O.0
2020-06-22SI0031102252PSGGPREVENT GLOBAL druzba za upravljanje, investicije in razvoj d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031100306PSLGMLINOTEST PEKARNA IN SLASÄ?IÄ?ARNA SKOFJA LOKA D.O.O.0
2020-06-22SI0032102897PSN1POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031113903PSNRPOTEZA SKUPINA, holding podjetje, d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031102807PSRGPRASIÄ?EREJA PODGRAD d.o.o. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031102401PTIGTIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica v stečaju0
2020-06-22SI0031111865PTLGPALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108879PTNGPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v stečaju0
2020-06-22SI0031117219PTNNPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. v stečaju0
2020-06-22SI0031109869PUHGPODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031111592PUNRP33, upravljanje z nepremičninami d.o.o.0
2020-06-22SI0031108010PUVGNIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje v stečaju0
2020-06-22SI0031108234PVVGPAPIRNICA VEVÄ?E d.o.o.0
2020-06-22SI0031104969PZMGPOMURSKA ZALOZBA d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031108408RALGRHOLDING, druzba za investiranje in nepremičnine, d.d.0
2020-06-22SI0031102302RARGRADENSKA, druzba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.0
2020-06-22SI0031112772RDR1RAZVOJNA DRUZBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomsičeva 341.326
2020-06-22SI0031115924REMRREMIUS, poslovno svetovanje, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031200288RGPZDRAVILISÄ?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031200106RGPOROGASKA ZDRAVSTVO, HOTELI, TURIZEM D.D.0
2020-06-22SI0031200791RGZPZDRAVILISÄ?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115767RGZRZDRAVILISÄ?E ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTIÄ?NI CENTER ZIÄ?NICE, Kranjska gora, d.d.115.338
2020-06-22SI0031103284RKRGRekreacijsko turistični center Krvavec, d.o.o.0
2020-06-22SI0031800038RLED1Realloop, spletna platforma za nepremičninske investicije, d.o.o.21.000.000
2020-06-22SI0031104886RRCGRRC RAÄ?UNALNISKE STORITVE, d.o.o.0
2020-06-22SI0031200668RRCPRRC RAÄ?UNALNISKE STORITVE, d.o.o.0
2020-06-22SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.350.000
2020-06-22SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA2.180.000
2020-06-22SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.200.000
2020-06-22SI0031110677RVNGRESEVNA Trgovina in storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031101429SARGSAMPIONKA PROIZVODNJA PRALNIH IN Ä?ISTILNIH SREDSTEV TER PREHRAMBENIH PROIZVODOV, D.O.O.0
2020-06-22SI0031106873SCTGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE Tehnika Obnova, d.d., v stečaju0
2020-06-22SI0031116898SESRSESIR, tovarna klobukov, d.d., Skofja Loka V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031108648SETGSET Podjetje za usposabljanje invalidov d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031114323SFARSFACTORING, faktoring druzba d.d.7.000
2020-06-22SI0021116833SGDRSGG druzba pooblasčenka d.d.131.531
2020-06-22SI0031115791SGMRS&G MEDIA, TV produkcija, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107095SGNGGORICA Splosno gradbeno podjetje d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031116484SGPRSPLOSNO GRADBENO PODJETJE TEHNIK, d.d., druzba za gradbenistvo, inzeniring, trgovino v stečaju0
2020-06-22SI0021105406SHMRS HRAM, FINANÄ?NA DRUZBA D.D., LJUBLJANA V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031116864SHPRDPS Hrastnik, druzba za storitve in trgovino d.o.o.0
2020-06-22SI0022102907SI01SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0031109612SIAGSOLKANSKA INDUSTRIJA APNA, d.o.o. v likvidaciji0
2020-06-22SI0022101222SIB2SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0021108707SIBRSLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0029901327SID01SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0029901608SID02SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0029901707SID03SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0029901897SID04SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0029902101SID05SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0029902283SID06SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-06-22SI0021102932SIDRSID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana3.121.741
2020-06-22SI0031113762SIFRSINFONIKA, druzba za elektronske komunikacije d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107426SIHGSIJAJ HRASTNIK proizvodnja svetil in galvanizacija d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0032102889SIJ1SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032103465SIJ2SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032103531SIJ3SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032103580SIJ4SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032103598SIJ5SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.51.218
2020-06-22SI0032103945SIJ6SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.400
2020-06-22SI0031113721SIJRSIJ Slovenska industrija jekla, d.d.994.616
2020-06-22SI0032501197SIK01SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032501395SIK02SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032501700SIK03SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032501965SIK04SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032502229SIK05SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-06-22SI0032502492SIK06SIJ Slovenska industrija jekla, d.d.281
2020-06-22SI0032103135SKD1KD, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0032103754SKD2KD, finančna druzba, d.d.80
2020-06-22SI0031110164SKDRKD, finančna druzba, d.d.186.436
2020-06-22SI0031101395SKGGSTANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.d. Kamnik v stečaju0
2020-06-22SI0031108895SKPGSLIKOPLAST druzba za izvajanje zaključnih gradbenih del d.o.o.0
2020-06-22SI0031109521SKSGKRASKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbenistvo, inzeniring in proizvodnjo v stečaju0
2020-06-22SI0031115312SLARSALNAL, upravljanje z nepremičninami, kapitalske nalozbe d.o.o.0
2020-06-22SI0031113218SLIGSportna loterija in igre na srečo d.d.17.839
2020-06-22SI0031101205SMAGSM INVEST, druzba za investicije, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031105727SMMGSEMESADIKE MENGES d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103656SMRGSTROJNA tovarna strojev, kmetijstvo, poslovanje z nepremičninami, najemi in svetovanje d.o.o. Maribor0
2020-06-22SI0031114364SOCGSOCIUS Druzba za svetovanje, inzeniring in zaloznistvo d.d. Ljubljana0
2020-06-22SI0021115819SOFRSOFT ING, podjetje za opravljanje softverskega inzeniringa, notranjo in zunanjo trgovino ter zastopanje tujih firm d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031101353SOKGTRGOVSKO PODJETJE SOÄ?A D.D. KOPER0
2020-06-22SI0031110008SOLGSOLIDARNOST, podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov d.o.o. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031114091SOPRSOLARVALUE PROIZVODNJA, druzba za raziskovanje, proizvodnjo, svetovanje in druge storitve d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031109984SORRSATURNUS ORODJARNA IN STROJEGRADNJA PROIZVODNJA ORODIJ, D.D., LJUBLJANA V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031115825SPKRSKUPINA KOVINAR, holdinska druzba, d.d., Kočevje9.984
2020-06-22SI0031101981SPLGSPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremičninami in inzeniring71.540
2020-06-22SI0031100389SPPGSZ PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.14.138
2020-06-22SI0031108002SPSGCGP GRADNJE, gradbenistvo, d.o.o.0
2020-06-22SI0031111907SPSRCGP GRADNJE, gradbenistvo, d.o.o.0
2020-06-22SI0031104480SRDRSLOVENSKA RAZVOJNA DRUZBA D.D. V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031102948SSBGSTEKLARNA LUMINOS proizvodnja, gardbenistvo, trgovina, posrednistvo in druge storitve d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031112228SSDGSTOLARNA DOBREPOLJE d.o.o., Druzba za proizvodnjo pohistva, Videm Dobrepolje v stečaju0
2020-06-22SI0031109737SSLGSAP SERVO mehanični obrati d.d.72.923
2020-06-22SI0021106099ST1NHRAM HOLDING, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0021112105ST1RHRAM HOLDING, finančna druzba, d.d.4.282.596
2020-06-22SI0031107822STCGSTC SKLADISÄ?NO TRANSPORTNI CENTER CELJE STORITVE, PEDICIJA IN TRGOVINA D.D.0
2020-06-22SI0031105578STDGSTAVBAR INVEST, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031113499STNGDruzba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. v likvidaciji v stečaju0
2020-06-22SI0031101601STRGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE D.D. TRZIÄ?0
2020-06-22SI0031114612STSRSOLARNI TERMO SISTEMI STS, razvoj, proizvodnja in prodaja solarnih termo sistemov, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031110834STTRSTT STROJEGRADNJA TOVARNA GRADBENIH IN TRANSPORTNIH STROJEV IN NAPRAV, D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031110503SUHAEKOSUR SL, ekologija, raziskave in razvoj d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031103516SVLGAVTOTEST, TEHNIÄ?NO PREIZKUSANJE VOZIL, D.O.O.0
2020-06-22SI0031113804SVSRMERCATOR SVS TRGOVINA, STORITVE D.D.0
2020-06-22SI0031109315SVZGSVEA Lesna industrija, d.d., Zagorje ob Savi v stečaju0
2020-06-22SI0002502662SZ115REPUBLIKA SLOVENIJA21.000
2020-06-22SI0031105495SZLGSZ ZELEZNISKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.755.444
2020-06-22SI0031102369SZTGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE ZASAVJE TRBOVLJE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031109570TABGTABOR LJUBLJANA, gostinstvo, turizem in opravljanje storitev poslovnim zgradbam, d.o.o.v likvidaciji0
2020-06-22SI0031109554TAKGTRANSPORT KRSKO D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031104704TAPGTRANSAVTO POSTOJNA, Podjetje za prevoz blaga v javnem cestnem prometu, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0032102806TAS1TABSYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d.0
2020-06-22SI0031114307TASRTABSYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d.1.516.666
2020-06-22SI0031109042TBJGTBJ, tehnični biro Jesenice, d.d.60.669
2020-06-22SI0031100637TCRGTERME Ä?ATEZ d.d. Ä?atez ob Savi497.022
2020-06-22SI0031117136TDJRTOPDEEJAYS.COM, spletni portal, d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031114034TDRRTDRMETALURGIJA druzba za proizvodnjo ferolegur d.d.v stečaju0
2020-06-22SI0032502419TDV01T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.0
2020-06-22SI0032502682TDV02T 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.917
2020-06-22SI0031112889TECCTECTUM D.D., IZDELAVA STREH IN IZOLACIJ LJUBLJANA V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031107335TEGGSITEEP TEGRAD & PAP, Slovenski Inzeniring za Telekomunikacije, Energetiko, Elektroniko in Prometno tehniko d.d., Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031100025TEHGTEHNOUNION zastopstvo tujih firm, izvozuvoz, d.o.o.0
2020-06-22SI0031101882TEMGTOVARNA ELEKTROMATERIALA Ä?ATEZ, d.o.o.0
2020-06-22SI0031102674TEORTEOL KEMIÄ?NA INDUSTRIJA, D.D., LJUBLJANA0
2020-06-22SI0031109760TERGTERMOPOL, predelava plastičnih mas d.o.o., Sovodenj0
2020-06-22SI0031116567TESRTEHNIKASET inzeniring, proizvodnja in storitve d.d.9.475
2020-06-22SI0021111206TFDRTRIGLAV, FINANÄ?NA DRUZBA, D.D.0
2020-06-22SI0031111378TGKGTRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031111048TIKGDOMTITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d.778.058
2020-06-22SI0031111568TIPGLESNA TIP tovarna ivernih plosč Otiski vrh d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031107913TITGTRIO, trziska industrija obutve in konfekcije Trzič,d.d.201.400
2020-06-22SI0031108077TJMGTISKARNA JOZE MOSKRIÄ? D.D., LJUBLJANA V LIKVIDACIJI0
2020-06-22SI0031109646TKHGTOVARNA KEMIÄ?NIH IZDELKOV d.d.1.051.593
2020-06-22SI0031101890TKKGTKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.0
2020-06-22SI0031105610TKTGTISKARNA KOÄ?EVSKI TISK d.d., Kočevje115.073
2020-06-22SI0031107855TLDGTOKOLINE tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov, d.o.o.0
2020-06-22SI0031105453TLJGIMPRESS, Druzba za grafične storitve, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104829TLMGTALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo5.509.405
2020-06-22SI0031100108TMCGTOVARNA MOÄ?NIH KRMIL Ä?rnci d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031106766TMDGTEKSTILNA MEDVODE, industrija tehničnega tekstila, d.o.o.0
2020-06-22SI0031115585TNURTriglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d.0
2020-06-22SI0031102336TOLGTOBAÄ?NA druzba za upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 50
2020-06-22SI0031103458TOPGTOTRA PLASTIKA podjetje izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o., Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana v stečaju0
2020-06-22SI0031102898TOTGTOTRA TEKSTIL podjetje pozamenterijskih izdelkov, d.d., Trpinčeva 39, Ljubljana105.869
2020-06-22SI0031100488TOVGTIO DRUZBA ZA ENERGETSKI INZENIRING D.O.O.PREOBLIKOVANJE0
2020-06-22SI0031108101TPBGPOHISTVO BREZICE proizvodnja in prodaja pohistva d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031103540TPPGTEKSTIL PLETILSTVO D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031101643TPRGCENTER RADEÄ?E trgovska druzba d.o.o.0
2020-06-22SI0031103136TPTGTPT, tovarna pohistva d.o.o. " v stečaju"0
2020-06-22SI0031107566TPVGTPV AUTOMOTIVE, Tovarna avtomobilskih komponent d.o.o.0
2020-06-22SI0021106123TR0NTRDNJAVA HOLDING, finančna druzba d.d.0
2020-06-22SI0021112196TR0RTRDNJAVA HOLDING, finančna druzba d.d.0
2020-06-22SI0021106131TR1NPSZ, poslovni sistem d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021112204TR1RPSZ, poslovni sistem d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031116450TRARTRAIG Transportno podjetje Ivančna Gorica d.d.8.000
2020-06-22SI0031109232TRKGTRIKON Proizvodnja oblačil d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031115569TRNRTRZNICA podjetje za upravljanje s trznimi povrsinami in trgovino d.d., v stečaju0
2020-06-22SI0031100967TROGTRO TOVARNA REZALNEGA ORODJA D.D. V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031102906TRPGTERMOPLASTIPLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad0
2020-06-22SI0021112238TRSGTRIGLAV NALOZBE, finančna druzba, d.d.0
2020-06-22SI0031113283TSLRKNAUF INSULATION, d.o.o., industrija termičnih izolacij, Skofja Loka0
2020-06-22SI0031116252TSRGTERME SPROSTITVENI PROGRAM AKTIVNOSTI ROGASKA, hoteli in turizem d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031115551TSRRTERME SPROSTITVENI PROGRAM AKTIVNOSTI ROGASKA, hoteli in turizem d.d. v likvidaciji0
2020-06-22SI0031111055TTBGGRAFIÄ?NO EMBALAZNO PODJETJE TIKA TRBOVLJE D.D.0
2020-06-22SI0031112947TTGCSLOVENIJATURIST GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. LJUBLJANA V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031104449TTOGNARAVNO ZDRAVILISÄ?E TOPOLSICA d.d.58.650
2020-06-22SI0031109406TTPGTEKSTILNA TOVARNA PREBOLD " V STEÄ?AJU " druzba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Prebold0
2020-06-22SI0031103730TTZGTEKOL podjetje za tehnično zasčitna dela d.d.13.760
2020-06-22SI0031114802TUFRTU FIN, finančne nalozbe, d.d.0
2020-06-22SI0031109240TUKGKOSI podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin d.o.o.0
2020-06-22SI0031107707TUPGTURISTIÄ?NO PODJETJE PORTOROZ, d.d.0
2020-06-22SI0031108697TVEGTISKARNA VELENJE DRUZBA ZA GRAFIÄ?NO DEJAVNOST, D.O.O.0
2020-06-22SI0031104431TVTRTOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031106816TXTGTRIFIX, tovarna pritrjevalne tehnike d.o.o., Trzič v stečaju0
2020-06-22SI0002502589TZ178REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-06-22SI0002502670TZ181REPUBLIKA SLOVENIJA15.000
2020-06-22SI0031112962UDOCUNIVERZALE industrija oblačil Domzale, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031114703UNIRUNIJA računovodska hisa d.o.o.0
2020-06-22SI0031111477USARUNITAS Nepremičnine, d.o.o.0
2020-06-22SI0031108283VAVGVARNOST VIÄ? varovanje premozenja d.d.17.480
2020-06-22SI0031103326VBBGVINO BREZICE d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104365VEIGVINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031102435VEMGVEÄ?ER časopisno zaloznisko podjetje d.o.o.0
2020-06-22SI0021115470VFPRVIPA druzba za finančno poslovanje in razvoj d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021111214VI0NVIPA INVEST POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-06-22SI0021111255VIHRVIZIJA HOLDING, finančna druzba, d.o.o.0
2020-06-22SI0031101015VILGSKUPINA VIATOR & VEKTOR, druzba za upravljanje podjetij, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031108663VIMGVITAL MESTINJE, proizvodnja brezalkoholnih pijač, d.o.o.0
2020-06-22SI0031117334VIORVIVODA OKTOBRSKA gradbenistvo d.o.o.0
2020-06-22SI0031115098VIZRVIZIJA RAÄ?UNOVODSTVO, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.100.000
2020-06-22SI0031101411VKRGVARNOST RIVAL SISTEMI varnostna druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031117508VLMRVLM Airlines, letalski prevozi, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021113335VLNRVELO NEPREMIÄ?NINE, upravljanje nalozb, d.d.366.661
2020-06-22SI0031107657VMAGVELETRGOVINA VEMA exportimport d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031100652VMBGVESNA podjetje za akumulatorsko dejavnost d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107103VMMGPOMGRAD VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.27.355
2020-06-22SI0031109083VNMGG 7 POSAVJE druzba za varovanje d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031110255VSNGSOÄ?A Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031111832VSNRSOÄ?A Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica V STEÄ?AJU0
2020-06-22SI0031110693VTKGVELETEKSTIL Trgovina na debelo in drobno d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031107202VVEGVEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje v stečaju0
2020-06-22SI0021112113VZPGVIZIJA HOLDING ENA, finančna druzba, d.o.o.0
2020-06-22SI0031105396ZDDGTERME DOBRNA, termalno zdravilisče d.d.692.542
2020-06-22SI0031117078ZDLNTHERMANA D.D., DRUZBA DOBREGA POÄ?UTJA12.000.225
2020-06-22SI0031110644ZDLRTHERMANA D.D., DRUZBA DOBREGA POÄ?UTJA0
2020-06-22SI0021106180ZM2NZLATA MONETA II finančna druzba, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0021111982ZM2RZLATA MONETA II finančna druzba, d.o.o. v stečaju0
2020-06-22SI0031100470ZMBGZMAJÄ?KOV BUTIK PROIZVODNJA PECIVA IN SLASÄ?IC D.O.O.0
2020-06-22SI0031101676ZMLRZIMA tovarna sčetk, d.d.14.061
2020-06-22SI0031111451ZMNRZIMA Nepremičnine d.o.o.0
2020-06-22SI0031110354ZNPRZANA PLUS druzba pooblasčenka, d.d.0
2020-06-22SI0031108564ZRCGZASAVSKI RAÄ?UNSKI CENTER d.d., Trbovlje53.660
2020-06-22SI0031111485ZRHGZR INVEST nepremičninska druzba d.d.112.405
2020-06-22SI0031114901ZSPRZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblasčenka d.d.969.400
2020-06-22SI0031116682ZTLRSZ ZELEZNISKA TISKARNA LJUBLJANA d.d.62.299
2020-06-22SI0021105919ZV1NPID ZVON ENA KREKOVA POOBLASÄ?ENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-06-22SI0021105927ZV2NZVON DVA HOLDING, finančna druzba, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0021112154ZV2RZVON DVA HOLDING, finančna druzba, d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031104944ZVBGZIÄ?NICE VOGEL BOHINJ, d.o.o.0
2020-06-22SI0021111776ZVHRZVON ENA HOLDING, finančna druzba d.d. v stečaju0
2020-06-22SI0031109422ZVKGZVEZDA HOLDING nepremičninska druzba d.d. v stečaju0
2020-05-26SI0031117193ADVRADVENTURA Investments, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-05-24SI0032103911ADV01ADVENTURA Investments, druzba za upravljanje, d.o.o.100
2020-05-24SI0031117193ADVRADVENTURA Investments, druzba za upravljanje, d.o.o.7.107.500
2020-05-24SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.025.000
2020-05-24SI0031116864SHPRDPS Hrastnik, druzba za storitve in trgovino d.o.o.209.076
2020-05-20SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.509.000
2020-05-20SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.250.000
2020-05-17SI0031117615RSCRRED STONE CAPITAL, druzba za svetovanje, d.o.o.25.000
2020-05-17SI0031117334VIORVIVODA OKTOBRSKA - gradbenistvo d.o.o.25.000
2020-05-14SI0002502357DZ89REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-05-14SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA437.500
2020-05-14SI0002502647SZ114REPUBLIKA SLOVENIJA28.300
2020-05-14SI0002502563TZ177REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-05-14SI0002502639TZ180REPUBLIKA SLOVENIJA25.000
2020-05-14SI0031800061YGED1YGM poslovno svetovanje d.o.o.100.000.000
2020-05-13SI0031115262IZIRE & MOBIL, informatika d.d.0
2020-05-12SI0031117136TDJRTOPDEEJAYS.COM, spletni portal, d.d. - v likvidaciji0
2020-05-10SI0031800046ATED1ANTEAM TECHNOLOGY poslovno svetovanje d.o.o.21.000.000
2020-05-10SI0031800053TKED1TOKUEI poslovno svetovanje d.o.o.100.000.000
2020-05-07SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.440.000
2020-05-04SI0031800038RLED1Realloop, spletna platforma za nepremicninske investicije, d.o.o.21.000.000
2020-04-28SI0032502328RES02RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.0
2020-04-26SI0032103507ADM2ADRIA MOBIL Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto0
2020-04-26SI0032502328RES02RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.1.080.000
2020-04-20SI0031800020EHED1EChem poslovno svetovanje d.o.o.2.000.000
2020-04-16SI0002103982OZ14REPUBLIKA SLOVENIJA131.500
2020-04-16SI0002103990RS84REPUBLIKA SLOVENIJA1.000.000
2020-04-16SI0002502613SZ113REPUBLIKA SLOVENIJA28.000
2020-04-16SI0002502514TZ176REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-04-16SI0002502605TZ179REPUBLIKA SLOVENIJA15.000
2020-04-15SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.350.000
2020-04-15SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA2.000.000
2020-04-09SI0031115080HBPNHoteli Bernardin d.d. Portoroz0
2020-04-09SI0002103834OZ11REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-04-09SI0031114604SHBRSava Turizem d.d.56.461.187
2020-04-06SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.1.865.699
2020-04-02SI0002103164RS70REPUBLIKA SLOVENIJA1.750.000
2020-04-02SI0002103453RS73REPUBLIKA SLOVENIJA1.250.000
2020-04-01SI0002103974RS83REPUBLIKA SLOVENIJA850.000
2020-03-31SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA2.100.000
2020-03-30SI0031115593CARRCASINO RIVIERA, igralni salon, d.o.o.0
2020-03-29SI0031117706PNGGPROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INZENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE244.970
2020-03-26SI0031114174PNGRPROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INZENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE0
2020-03-25SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.250.000
2020-03-23SI0022103038ZT02ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.0
2020-03-22SI0031115593CARRCASINO RIVIERA, igralni salon, d.o.o.100.000
2020-03-18SI0031800012DCED1DecaCare, poslovno svetovanje, d.o.o.200.000.000
2020-03-18SI0031115288KSTGTelemach Tabor, sirokopasovne komunikacije, d.d.0
2020-03-15SI0031117524COBRCOB CORPORATION, Management d.d.25.000
2020-03-15SI0031109604CTCGLARIX INVEST, upravljanje in investiranje d.o.o.0
2020-03-15SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.200.000
2020-03-12SI0002502290DZ88REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-03-12SI0002502597SZ112REPUBLIKA SLOVENIJA151.500
2020-03-12SI0002502589TZ178REPUBLIKA SLOVENIJA100.000
2020-03-04SI0031110743AGOGAG, druzba za investicije d.d.1.429.407
2020-03-01SI0031109604CTCGLARIX INVEST, upravljanje in investiranje d.o.o.2.262.010
2020-03-01SI0031116088LDURNEAL REAL, nepremicninska druzba, d.o.o. - v stecaju0
2020-03-01SI0021116270NIRRNIKA RIS rizicni investitor sistema d.d. - v stecaju0
2020-02-23SI0031109216TRDGTERMIT, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d.d.276.322
2020-02-17SI0032502559VAL13VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.5
2020-02-13SI0002502258DZ87REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-02-13SI0002502571SZ111REPUBLIKA SLOVENIJA62.000
2020-02-13SI0002502563TZ177REPUBLIKA SLOVENIJA48.000
2020-02-10SI0032502542VAL12VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.10
2020-02-09SI0031117680KOGRKOVANCEK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d.25.000
2020-02-06SI0032502260VAL10VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-02-05SI0031116716RZVRRAZVOJNI ZAVOD podjetje za poslovne storitve d.d.10.258
2020-02-03SI0021117690AVRRAVRIO zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov d.d.1.000.000
2020-02-02SI0031113374DRKRAtlantic Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.o.o.0
2020-01-30SI0031117672ELNGPODJETNISKI CENTER CVETLICARNA, upravljanje nepremicnin d.d.1.415
2020-01-29SI0031116443ELNRPODJETNISKI CENTER CVETLICARNA, upravljanje nepremicnin d.d.0
2020-01-29SI0021116304NIDRNIKA DUS poslovno svetovanje d.d. - v stecaju0
2020-01-29SI0021111255VIHRVIZIJA HOLDING, financna druzba, d.o.o.0
2020-01-28SI0031116146KMVRKMETIJSTVO VIPAVA d.o.o.0
2020-01-28SI0021112113VZPGVIZIJA HOLDING ENA, financna druzba, d.o.o.0
2020-01-27SI0032102756DRK1Atlantic Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.o.o.0
2020-01-27SI0031113374DRKRAtlantic Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.o.o.14.708.939
2020-01-27SI0002103057RS67REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-26SI0021111255VIHRVIZIJA HOLDING, financna druzba, d.o.o.2.277.503
2020-01-26SI0021112113VZPGVIZIJA HOLDING ENA, financna druzba, d.o.o.2.129.960
2020-01-22SI0031117409ONIGONIKS INVEST d.d., druzba za investicijski inzeniring0
2020-01-16SI0002502530DZ92REPUBLIKA SLOVENIJA42.000
2020-01-16SI0002502522SZ110REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2020-01-16SI0002502514TZ176REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-01-15SI0021101801ADZRADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna druzba d.d.0
2020-01-15SI0021115363ALSRALTA Skladi, druzba za upravljanje, d.d.0
2020-01-15SI0031104183GGSGLESOTEKA,lesno predelovalno podjetje d.o.o.0
2020-01-15SI0002103966RS82REPUBLIKA SLOVENIJA1.500.000
2020-01-15SI0032100958SM01A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.0
2020-01-13SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.d.500
2020-01-12SI0031101882TEMGTOVARNA ELEKTROMATERIALA CATEZ, d.o.o.0
2020-01-09SI0031109604CTCGLARIX INVEST, druzba za upravljanje in investiranje d.d.2.262.010
2020-01-09SI0031116708FITRFIT fizicno in tehnicno varovanje, d.d.28.886
2020-01-09SI0031112756PUPCPUP Podjetje za urejanje prostora, d.d.0
2020-01-09SI0031114786SLYRSLOSYS, druzba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.o.o.0
2020-01-09SI0002500450SZ58REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-08SI0031117359ACDRAxor holding, upravljanje druzb, d.d.10.000
2020-01-08SI0031115965ELIRELEKTROTEHNA INTERSET Mednarodna trgovina, d.d.4.167
2020-01-08SI0022103277FB24FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-08SI0032103952IN01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina158
2020-01-08SI0032500322MEL03POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-08SI0031115684PRORPROJEKTIVA - INZENIRING CELJE, d.d. - v stecaju0
2020-01-08SI0002501490SZ87REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-08SI0002500021TZ119REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-08SI0002500732TZ148REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-05SI0021109259GEZRGENERALI zavarovalnica d.d.2.364.563
2020-01-01SI0021105786AA1NAKTIVA AVANT I POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0021110620AAFRAKTIVA AVANT, FINANCNA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0021111917AAPGAKTIVA AVANT, FINANCNA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031102831AARGADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031200825AATNADRIA TEHNIKA, vzdrzevanje letal, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200783AATPADRIA TEHNIKA, vzdrzevanje letal, d.o.o.0
2020-01-01SI0031115650AATRADRIA TEHNIKA, vzdrzevanje letal, d.o.o.0
2020-01-01SI0022100208AB01EABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022101800AB06ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102048AB07ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102188AB08ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102303AB10ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102527AB11ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102535AB12ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102634AB13ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022103178AB14ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0031115486ABCRABC GROUP, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031107731ABGGAlpetour - Bandag d.o.o., podjetje za obnavljanje avtoplascev0
2020-01-01SI0021108608ABKNABANKA d.d.0
2020-01-01SI0021116510ABKSABANKA d.d.15.100.000
2020-01-01SI0021109945ACBRAC - SVETOVANJE IN NALOZBE, d.o.o., Ljubljana0
2020-01-01SI0031108622ACHGALCHROM THIES, proizvodnja procesne opreme d.o.o.0
2020-01-01SI0031114836ACKRADRIA CAPITAL KOPER, financni inzeniring, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032100719ACL1EAMH, holdinska druzba, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101528ACLGAMH, holdinska druzba, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200809ACTPACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.355.555
2020-01-01SI0031115106ACTRACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.1.000.000
2020-01-01SI0031103896ADCGADRIACOMMERCE, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032103374ADM1ADRIA MOBIL Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto0
2020-01-01SI0032103507ADM2ADRIA MOBIL Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto17.451
2020-01-01SI0032103911ADV01ADVENTURA holding, upravljanje druzb, d.d.100
2020-01-01SI0031117193ADVRADVENTURA holding, upravljanje druzb, d.d.7.107.500
2020-01-01SI0021101801ADZRADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna druzba d.d.10.304.407
2020-01-01SI0031107442AECGAERO, kemicna, graficna in papirna industrija, d.d. Celje - v stecaju0
2020-01-01SI0031103276AELGFraport Slovenija, upravljanje letalisc, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200213AELPFraport Slovenija, upravljanje letalisc, d.o.o.0
2020-01-01SI0031100041AEMGAUTOEMONA zastopstva in servisi, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116724AGARAGIA druzba za investicije d.d.56.896
2020-01-01SI0031111188AGCGCVETJE CATEZ proizvodnja in trgovina d.d.0
2020-01-01SI0031109414AGIGAGROIND VIPAVA 1894 Vipava d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032501551AGK01AG, druzba za investicije d.d.0
2020-01-01SI0032103150AGO1AG, druzba za investicije d.d.643
2020-01-01SI0031110743AGOGAG, druzba za investicije d.d.1.574.407
2020-01-01SI0031108887AGPRAGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.1.251.032
2020-01-01SI0031103870AGRGARAVTO, trgovina, transport, vzdrzevanje in popravila motornih vozil d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031110859AJCADELNISKA DRUZBA AJDACOM, druzba pooblascenka d.d.145.344
2020-01-01SI0021113665AKHRAKTIVA INVEST, HOLDINSKA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0021111354AKIRAKTIVA INVEST D.D., DRUZBA ZA INVESTIRANJE, LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031104332AKMGPP - AGRO, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o.0
2020-01-01SI0031115395AKRRAKRAPOVIC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.d.1.000.000
2020-01-01SI0031102856AKTGAKRIPOL proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108184ALBGALPINUM, turisticno podjetje, d.d.77.685
2020-01-01SI0031109380ALDGALPDOM, inzeniring, d.d. Radovljica - V STECAJU0
2020-01-01SI0031109000ALFGREGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d.22.563
2020-01-01SI0031114265ALHRALPINA HOLDING financna druzba, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021115355ALIRALTA Invest, investicijske storitve, d.d.2.031.803
2020-01-01SI0031107038ALMGALUKOMEN Holding, podjetje Al stavbnih in drugih konstrukcij d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021116916ALNRElements Skladi, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.252.087
2020-01-01SI0031100496ALPGALPETOUR, spedicija in transport, d.d.0
2020-01-01SI0021115363ALSRALTA Skladi, druzba za upravljanje, d.d.721.889
2020-01-01SI0031115320ALTRALTERNA INTERTRADE d.d., druzba za racunalniski inzeniring, Ljubljana504.435
2020-01-01SI0031117391ALVRALIVSAS PHP, energetske resitve, d. d.25.000
2020-01-01SI0031103672ALZGALPLES, industrija pohistva, d.d, Zelezniki70.704
2020-01-01SI0031200221ALZPALPLES, industrija pohistva, d.d, Zelezniki0
2020-01-01SI0031115130AMAGAMANITA, storitve in trgovina, d.d.0
2020-01-01SI0031106998AMBGAVTOMERKUR prodajno servisna organizacija, d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031115528AMIRSIMATA 2, financiranje d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031109307AMKGAGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d.87.858
2020-01-01SI0031110347AMRGALMIRA, ALPSKA MODNA INDUSTRIJA, D.D., - V STECAJU0
2020-01-01SI0031101080AMSGAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031115304AMSMAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031113564AMSNAGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101320AMTGPROJEKTUS, poslovno svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0031114463AMZRAMZS druzba za opravljanje storitev clanom AMD in drugim udelezencem v cestnem prometu d.d.1.122.940
2020-01-01SI0031102377ANLGAVTONABAVA TRGOVINA,ZASTOPANJE IN STORITVE D.D.,LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031107053AOKGALUKOMEN, podjetje kovinskih in drugih konstrukcij d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031109893APAGArriva Alpetour, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101163APIGALPINA, tovarna obutve, d.o.o.0
2020-01-01SI0032103887APK1AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.2.485.937
2020-01-01SI0031100660APLGAVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.38.207
2020-01-01SI0031200734APMPAVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.45.598
2020-01-01SI0031115031APMRAVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.50.792
2020-01-01SI0031101213APNGNOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.0
2020-01-01SI0031113424APOGALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031115981APORALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021105794AR1NARKADA HOLDING, INVESTIRANJE IN UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.,0
2020-01-01SI0021112071AR1RARKADA HOLDING, INVESTIRANJE IN UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.,0
2020-01-01SI0021113996ARARARAG zavarovanje pravne zascite d.d.0
2020-01-01SI0031108424ARGGARCONT, proizvodnja bivalnih enot d.d.595.478
2020-01-01SI0031102864ARKGA1-REMONT KRANJ investicijsko upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101072ASGGAVTOSERVIS tehnicni pregledi in prodaja vozil d.o.o.0
2020-01-01SI0031101767ASNGAVTOSERVIS GORICA storitve, trgovina d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031105354ASTGSAVA TRADE, TRGOVINA IN STORITVE, D.D.0
2020-01-01SI0031103151ASVGAPS, Avtoprevoznistvo in servisi d.d.154.853
2020-01-01SI0021105828AT1NATENA 1. SKLAD, POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0031106840ATOGALPKOMERC TOLMIN, TRGOVINA IN GOSTINSTVO D.D.0
2020-01-01SI0021112162ATPGCG INVEST, investiranje in upravljanje nalozb, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107137ATRGABC TRGOVINA d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104399ATZGAZ atelje za zlatarstvo, d.d. Ljubljana56.360
2020-01-01SI0031102112AVCGAVTO CELJE Trgovsko in servisno remontno podjetje d.d., Celje, Ipavceva ul. 21 - v stecaju0
2020-01-01SI0031109489AVHRAVANT HOLDING FINANCNA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031115296AVKRAVTO - KOCEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d.o.o.0
2020-01-01SI0031103771AVLGVESNA Trgovsko podjetje d.d.0
2020-01-01SI0031117052AVONAVTOTEHNA, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200510AVOPAVTOTEHNA, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031110966AVORAVTOTEHNA, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107277AVSGAVTOMEHANIKA SKOFJA LOKA, AVTOREMONT, TEHNICNI PREGLEDI, TRGOVINA, D.D.0
2020-01-01SI0031104589AZLGAVTOMONTAZA, druzba za poslovno strategijo in nadzor sistema, d.o.o.0
2020-01-01SI0031100116AZTGABC POMURKA INTERNATIONAL - Mednarodna trgovina d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0021108749BAS1RUNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.2.210.693
2020-01-01SI0021114069BAS6RUNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.1.200.280
2020-01-01SI0021114077BAS7RUNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.1.300.000
2020-01-01SI0021113640BASRUNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.177.220
2020-01-01SI0021113459BAWRBAWAG banka d.d.0
2020-01-01SI0021110125BAZRNLB BANKA ZASAVJE D.D.0
2020-01-01SI0022102709BCE10BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022102782BCE11BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022102998BCE12BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022103095BCE13BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022103129BCE14ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022103186BCE15ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022103285BCE16BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022100638BCE2BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022101214BCE4BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022101974BCE7BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0022102220BCE8BANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0021200322BCEPBANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0021107634BCERBANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI9921107750BCEXBANKA CELJE d.d. Bancna skupina Banke Celje0
2020-01-01SI0021110489BDMNLB BANKA DOMZALE D.D.0
2020-01-01SI0022102592BDM1NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0021111842BDMGNLB BANKA DOMZALE D.D.0
2020-01-01SI0021113103BDMNNLB BANKA DOMZALE D.D.0
2020-01-01SI0022100240BDP1Poteza, druzba za investicije, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0021115017BDPGPoteza, druzba za investicije, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031107541BDPRPoteza, druzba za investicije, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031100918BDTGBOR TOVARNA CEVLJEV, DOLENJSKE TOPLICE, D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031101130BEGGBEGRAD D.D. gradbenistvo, trgovina, inzeniring - v stecaju0
2020-01-01SI0031110438BEGRBEGRAD D.D. gradbenistvo, trgovina, inzeniring - v stecaju0
2020-01-01SI0031102161BELGBELINKA HOLDING, D.D.0
2020-01-01SI0031113820BEMGBETI Tekstilna industrija d.d.0
2020-01-01SI0031200890BERPBERNARDIN ARKADE, prirejanje iger na sreco d.d.50.000
2020-01-01SI0031102757BFUGBOHOR Zaga in furnirnica d.o.o. Sentjur - v stecaju0
2020-01-01SI0021109937BKPBanka Intesa Sanpaolo d.d.531.359
2020-01-01SI0022100646BKP1Banka Intesa Sanpaolo d.d.0
2020-01-01SI0022100828BKP2Banka Intesa Sanpaolo d.d.0
2020-01-01SI0031111360BMOGBLISK MONTAZA, instalacije, krovsko kleparska in zakljucna dela v gradbenistvu d.d. Murska Sobota6.800
2020-01-01SI0031102203BOLGBONBONIERA,TRGOVINA IN GOSTINSTVO D.D.0
2020-01-01SI0031116658BONRBONUS PLUS neakutna obravnava bolnikov in starostnikov d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117128BPGRBPG hramba plemenitih kovin d.d.24.350
2020-01-01SI0031105198BPLGBUTAN PLIN druzba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana2.000
2020-01-01SI0031111154BPTGBPT nalozbe, energetika, nepremicnine d.o.o.0
2020-01-01SI0021109226BSGRBANKA SOCIETE GENERALE LJUBLJANA D.D.0
2020-01-01SI0031103623BSMGBIROSTROJ COMPUTERS podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo in trzenje racunalniske opreme d.d.0
2020-01-01SI0021114507BSPRBrokerjet financne storitve d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031101965BTCBLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.222.484
2020-01-01SI0032100578BTC1EBLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.0
2020-01-01SI0032101527BTC2BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.0
2020-01-01SI0031101098BTSGBLAGOVNO TRANSPORTNI CENTER TERMINAL SEZANA d.d.0
2020-01-01SI0022100661BV01NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0021107972BVRBANKA VELENJE D.D., VELENJE BANCNA SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE0
2020-01-01SI0022100596BZ02ENLB BANKA ZASAVJE D.D.0
2020-01-01SI0022102154BZ03NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0019900172BZ10BANKA SLOVENIJE0
2020-01-01SI0031200353CABPCASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na sreco41.143
2020-01-01SI0032103713CAC1CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.12.000
2020-01-01SI0021200587CAKPCASINO KOBARID, igre na sreco in gostinstvo d.d.0
2020-01-01SI0032102830CAL1CASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na sreco - stecaju0
2020-01-01SI0031200254CALPCASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na sreco - stecaju0
2020-01-01SI0031101387CAMGARRIVA STAJERSKA, druzba za prevoz potnikov, d.d.491.685
2020-01-01SI0031200676CANPCASINO MARIBOR igre na sreco d.d.-v stecaju0
2020-01-01SI0021100035CAP1CAPITA, Investicije, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0021112022CAPGC2 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2020-01-01SI0031200262CAPPCASINO PORTOROZ, d.d., prirejanje posebnih iger na sreco746.277
2020-01-01SI0031115593CARRCASINO RIVIERA - igralni salon d.d.100.000
2020-01-01SI0032501577CAS01CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.0
2020-01-01SI0032501858CAS02CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.0
2020-01-01SI0032502096CAS03CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.0
2020-01-01SI0031107012CASGCALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.0
2020-01-01SI0031114331CATRTelemach Murska Sobota, sirokopasovne komunikacije, d.d.0
2020-01-01SI0031116419CCPRCER Cargo podjetje za transport, delniska druzba0
2020-01-01SI0021116981CDARCDA 40 zavarovalnica d.d.5.250
2020-01-01SI0031113705CDERCDE NOVE TEHNOLOGIJE D.D.0
2020-01-01SI0021105851CE1NCERTIUS HOLDING D.D., DRUZBA ZA INVESTIRANJE, LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031100975CECGTRGOVSKO PODJETJE CENTER D.D., CELJE0
2020-01-01SI0031116039CEHRLARIX upravljanje d.d.2.458.404
2020-01-01SI0031105313CELGCESALNICE LJUBLJANA d.d. Ljubljana28.509
2020-01-01SI0031109885CEMGCM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, druzba za nizke in visoke gradnje - v stecaju0
2020-01-01SI0031110446CERRCERTIUS HOLDING D.D., DRUZBA ZA INVESTIRANJE, LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031103342CESGCELJSKI SEJEM druzba za organiziranje in prirejanje sejmov, sportnih in kulturno zabavnih prireditev d.d.614.019
2020-01-01SI0031100843CETGCETIS, graficne in dokumentacijske storitve, d.d.200.000
2020-01-01SI0031104407CHZGCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o.0
2020-01-01SI0031103805CICGCINKARNA Metalursko-kemicna industrija Celje, d.d.807.977
2020-01-01SI0032102293CIM1CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA0
2020-01-01SI0032103234CIM2CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA0
2020-01-01SI0031117029CIMNCIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA63.493.154
2020-01-01SI0031111626CIMRCIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA0
2020-01-01SI0031115544CJIRC.J.I., trgovina in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031107988CKCGCESTE - KANALIZACIJA CELJE PROIZVODNJA IN STORITVE, D.D.0
2020-01-01SI0031109463CKPGCPK, d.d., druzba za vzdrzevanje cest, gradbenistvo in druge poslovne storitve435.858
2020-01-01SI0031108259CKRGGORENJSKA GRADBENA DRUZBA, projektiranje, inzeniring, gradnja in vzdrzevanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.215.587
2020-01-01SI0031113069CLAGSKUPINA CLAAS, trzenje in investicije d.d. Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031108820CLJGTOPDOM, trgovsko podjetje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200536CLPCCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblascenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. - v stecaju0
2020-01-01SI0031200544CLPGCESTNO PODJETJE LJUBLJANA druzba pooblascenka, d.d. Anglesko: ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding company inc. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117599CLVRClavis Prosperitatis, poslovno svetovanje, SE2.000.000
2020-01-01SI0031106899CMAGCESTNO PODJETJE MARIBOR druzba za gradnjo in vzdrzevanje cest d.d., v stecaju0
2020-01-01SI0031101932CMCGCELJSKE MESNINE d.o.o. Celje0
2020-01-01SI0031115536CMKRCOMITA razvoj, projektiranje, proizvodnja in inzeniring d.d.2.000
2020-01-01SI0031107947CMLGCOMMERCE, Trgovina, zastopstva, posrednistvo, proizvodnja, storitve d.d.12.302
2020-01-01SI0031105073CMSGPOMGRAD - CESTNO PODJETJE, druzba za vzdrzevanje in gradnjo cest d.d.200.504
2020-01-01SI0031107640CNGGKOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Druzba za vzdrzevanje in gradnjo cest, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108465CNMGCGP, druzba za gradbenistvo, inzeniring, proizvodnjo in vzdrzevanje cest, d.d.1.073.447
2020-01-01SI0031117524COBRCENTER OF BUSINESS, management d.d.25.000
2020-01-01SI0031114158CODRCONDOR podjetje za zunanjo trgovino, zastopanje ter storitve marketinga in inzeniringa, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103607COMGCOLOR industrija sinteticnih smol, barv in lakov d.d.0
2020-01-01SI0031113390CONRATLAS COPCO, prodaja in servis, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107152CORGCORONA, proizvodnja in trzenje elektricnih in plinskih aparatov, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031200965COSPCOSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.240
2020-01-01SI0031114950COSRCOSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.24.000
2020-01-01SI0031115874CPKRCPK INVEST druzba pooblascenka d.o.o.0
2020-01-01SI0031105008CPLGCESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021113269CPNRCAP NALOZBE UPRAVLJANJE NALOZB D.D.0
2020-01-01SI0031112293CPPCCESTNO PODJETJE PTUJ D.D.2.155
2020-01-01SI0031109836CPPGCESTNO PODJETJE PTUJ D.D.115.333
2020-01-01SI0021111925CRIRCERTIUS INVEST, FINANCNA DRUZBA, D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031109158CRKGCREINA, proizvodnja in trgovina kmetijskih in industrijskih strojev in naprav, d.d., Kranj31.112
2020-01-01SI0031117581CSEGGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sreco d.d.100.000
2020-01-01SI0031200742CSEPGRAND CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na sreco d.d.100.000
2020-01-01SI0031113812CSGRCETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Celje0
2020-01-01SI0031103789CSLGA-COSMOS trgovina in proizvodnja, d.d.69.755
2020-01-01SI0031109604CTCGCERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.2.262.010
2020-01-01SI0031109653CTJGCTJ IZOBRAZEVALNI CENTER ZA TUJE JEZIKE D.O.O.0
2020-01-01SI0031108473CTMGCENTROMERKUR Trgovsko podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031109620CTRGLAFARGE CEMENT D.D., TRBOVLJE, KOLODVORSKA CESTA 50
2020-01-01SI0031116138CTTNTelemach Tezno, sirokopasovne komunikacije, d.d.18.864
2020-01-01SI0031114562CTTRTelemach Tezno, sirokopasovne komunikacije, d.d.0
2020-01-01SI0032501684CVK01CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0032501957CVK02CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0032502195CVK03CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0032502484CVK04CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.1.000
2020-01-01SI0032102673CVS1CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0032102749CVS2CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0032103226CVS3CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0032103408CVS4CVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0031113549CVSGCVS MOBILE, informacijske resitve, d.d.200.000
2020-01-01SI0031107301CZLGCANKARJEVA ZALOZBA D.D., ZALOZNISKO IN TRGOVINSKO PODJETJE, LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031100769DADDADAS poslovni sistem d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117441DAHRDATALAB AH, Upravljanje druzb, d.d.49.882
2020-01-01SI0031117433DATGDATALAB Tehnologije d.d.2.189.884
2020-01-01SI0031114513DATRDATALAB Tehnologije d.d.0
2020-01-01SI0031109752DBTRDEBITEL telekomunikacije d.d. Ljubljana0
2020-01-01SI0031103086DCLGTRI INVEST, SVETOVANJE IN PRODAJA D.O.O.0
2020-01-01SI0021112212DEHGDELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA485.981
2020-01-01SI0031107699DEIGDELMAR, promet z ribo, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104456DELRDELO Casopisno zaloznisko podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031115171DEMRDEMIFIN nalozbe, d.d.167.850
2020-01-01SI0032102350DEO1DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031115403DEORDEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.0
2020-01-01SI0002500765DEZ01REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0031113945DFNRD NALOZBE financne nalozbe d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021113251DHLRSPIRA PET, druzba za trgovanje z lastnimi nepremicninami d.o.o.0
2020-01-01SI0031103573DILGDINOS, druzba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102443DIZGMORER - proizvodnja pisarniskih potrebscin d.o.o.0
2020-01-01SI0031100702DJEDELIKA, trgovsko podjetje d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117177DJMRD.P. DAJ - DAM druzba pooblascenka d.d.0
2020-01-01SI0031106741DKRGDOMPLAN, druzba za inzeniring, nepremicnine, urbanizem in energetiko, d.d.152.681
2020-01-01SI0031100421DKTGDELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116237DMHNDOMEL Holding, d.d.476.823
2020-01-01SI0031116245DMHRDOMEL Holding, d.d.34.870
2020-01-01SI0031105206DMRGDana, proizvodnja in prodaja pijac, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117631DMSRDAMPES, poslovanje z nepremicninami in svetovanje, d.d.25
2020-01-01SI0031110735DNGGDAIMOND trgovina in zastopanje d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101494DNLGDNEVNIK, druzba medijskih vsebin, d.d.332.514
2020-01-01SI0031105628DNMGDOLENJKA TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO NOVO MESTO D.D.0
2020-01-01SI0021100241DOBRDOLENJSKA BANKA D.D.0
2020-01-01SI0031114216DOKRDOKSA, druzba za organizacijo nepremicninskih poslov, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103490DOTRDONIT TESNIT DRUZBA ZA PROIZVODNJO TESNILNIH MATERIALOV, D.D.0
2020-01-01SI0031114927DPCRCALCIT Druzba pooblascenka, d.d.0
2020-01-01SI0021111115DPDRDRUGA, druzba za poslovno svetovanje in storitve, d.o.o. FIRMA v angleskem jeziku: SECOND, company for business consulting and services, l.l.c.0
2020-01-01SI0021117203DPJRDP JUB delniska druzba pooblascenka d.d.30.504
2020-01-01SI0021115413DPLRINVESTA, druzba za finance in nepremicnine d.d.54.044
2020-01-01SI0032102863DPR1DELO PRODAJA druzba za razsirjanje in prodajo casopisov, d.d.4.662.470
2020-01-01SI0031107079DPRGDELO PRODAJA druzba za razsirjanje in prodajo casopisov, d.d.491.393
2020-01-01SI0031115122DPSRPDP, Posebna druzba za podjetnisko svetovanje, d.d.0
2020-01-01SI0031115619DPVRD.P.R. druzba pooblascenka Ravne d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031101593DREGDELO REPROSTUDIO GRAFICNA DEJAVNOST D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0032102756DRK1DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.0
2020-01-01SI0031113374DRKRDROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.14.708.939
2020-01-01SI0031107590DRLGDELO REVIJE, Druzba za casopisno-zaloznisko dejavnost ter intelektualne in poslovne storitve, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116617DRMRDORSSEN HRM, industrijska montaza, d. o. o.0
2020-01-01SI0031101171DROGDROGERIJA, trgovina, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032102244DRS1DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.134.300
2020-01-01SI0032102418DRS2DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.148.000
2020-01-01SI0032102509DRS3DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.102.000
2020-01-01SI0031113234DRSRDRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.55.650.231
2020-01-01SI0031102765DSHGSTEKLARNA HRASTNIK, druzba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109588DSKGDRAVINJSKI DOM TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0031107251DSMGDOM-SMREKA, trgovska druzba, d.o.o.- v stecaju0
2020-01-01SI0031108929DTIGDELO-TISKARNA graficna dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031107582DTLGDELO - TISK CASOPISOV IN REVIJ d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031111238DTPRD.P. TABOR, druzba pooblascenka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0031116955DUDRNPL PORT, profesionalne storitve upravljanja portfeljev, d.o.o.0
2020-01-01SI0032101071DUK2KRONA druzba za upravljanje investicijskih skladov in druzb d.o.o., Ljubljana0
2020-01-01SI0031114018DUNRDELFI, upravljanje nalozb, d.d.0
2020-01-01SI0031116948DUPRDUP1, druzba za upravljanje premozenja 1, d.o.o.0
2020-01-01SI0032103333DUT01Druzba za upravljanje terjatev bank, d.d.0
2020-01-01SI0032103366DUT02Druzba za upravljanje terjatev bank, d.d.0
2020-01-01SI0032103440DUT03Druzba za upravljanje terjatev bank, d.d.0
2020-01-01SI0032103473DUT04Druzba za upravljanje terjatev bank, d.d.0
2020-01-01SI0031116344DUTRDruzba za upravljanje terjatev bank, d.d.104.117.500
2020-01-01SI0031104373DVEGDOLINA TRGOVINA D.D.0
2020-01-01SI0002500062DZ41REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500088DZ42REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500278DZ43REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500369DZ44REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500500DZ45REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500567DZ46REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500625DZ47REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500666DZ48REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500708DZ49REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500724DZ50REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500815DZ51REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500856DZ52REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500906DZ53REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500930DZ54REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500963DZ55REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501003DZ56REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501037DZ57REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501078DZ58REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501110DZ59REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501169DZ60REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501219DZ61REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501227DZ62REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501268DZ63REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501300DZ64REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501334DZ65REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501375DZ66REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501441DZ67REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501474DZ68REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501508DZ69REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501540DZ70REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501599DZ71REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501649DZ72REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501664DZ73REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501755DZ74REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501789DZ75REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501813DZ76REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501847DZ77REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501912DZ78REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501938DZ79REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502001DZ80REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502035DZ81REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502050DZ82REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502084DZ83REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502126DZ84REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502175DZ85REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502217DZ86REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502258DZ87REPUBLIKA SLOVENIJA41.000
2020-01-01SI0002502290DZ88REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-01-01SI0002502357DZ89REPUBLIKA SLOVENIJA50.000
2020-01-01SI0002502399DZ90REPUBLIKA SLOVENIJA36.000
2020-01-01SI0002502464DZ91REPUBLIKA SLOVENIJA68.500
2020-01-01SI0031100231DZAGDELOZA Druzba za proizvodnjo delovne, zascitne in ostale konfekcije, d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7 - v stecaju0
2020-01-01SI0031108481DZEGDOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0031105271DZSDZS, zaloznistvo in trgovina, d.d.2.259.540
2020-01-01SI0032101337DZS1DZS, zaloznistvo in trgovina, d.d.0
2020-01-01SI0032103200DZS2DZS, zaloznistvo in trgovina, d.d.200.000
2020-01-01SI0031114646EAGREUROAGRAS trgovsko in proizvodno podjetje d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108333EBBGEB trgovina in zastopanje d.d.0
2020-01-01SI0031105222EBCGEMONA BLAGOVNI CENTER proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Ljubljana - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031108978EBHRMOVENS druzba za investicije d.o.o.0
2020-01-01SI0031102740EBMGEMBALAZA, podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino, d.o.o.0
2020-01-01SI0031105529ECEGELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.24.192.425
2020-01-01SI0031107673EGKGELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.17.273.475
2020-01-01SI0031101858EGLGGLOBTOUR, turisticno podjetje, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107798EGPGEGP Embalazno graficno podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031110131EGPREGP Embalazno graficno podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031100892EIDGELEKTRON proizvodno kooperacijsko in trgovsko podjetje invalidska delavnica d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031102088EIHGBR89, projektna druzba, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117375EIHNBR89, projektna druzba, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117383EIHRBR89, projektna druzba, d.o.o.0
2020-01-01SI0031110560EIPAEMONA - FARMA IHAN druzba pooblascenka, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031200494EIPBEMONA - FARMA IHAN druzba pooblascenka, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104142EKOGE K O ELEKTROKOVINARSKA OPREMA D.D. "V STECAJU"0
2020-01-01SI0031116377EKPREKOPAK, predelava in pakiranje zivil, d.o.o.0
2020-01-01SI0031110537EKRGELITA, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031111436ELARELAN, proizvodnja izdelkov za sport in prosti cas, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102724ELBGELMONT BLED, proizvodnja, inzeniring in storitve, d.d.27.500
2020-01-01SI0031113622ELERINTERBLOCK igralniske tehnologije d.d.1.000.000
2020-01-01SI0031112178ELGRELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - razvoj in inzeniring d.o.o.0
2020-01-01SI0031102146ELJGCOMING druzba za trgovino d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031113689ELKRELKROJ - Modna oblacila, d.d. - "v stecaju"0
2020-01-01SI0031115932ELLRELEKTROMONTAZA elektromontazno in projektivno podjetje, d.d.79.094
2020-01-01SI0031101056ELMGELEKTROMATERIAL Druzba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116443ELNRPODJETNISKI CENTER CVETLICARNA, upravljanje nepremicnin d.d.708.000
2020-01-01SI0031104597ELOGELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.39.160.286
2020-01-01SI0031100579ELRELEKTROTEHNA ELTRA NOTRANJA IN ZUNANJA TRGOVINA S TEHNICNIM BLAGOM, D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031108580EMAGELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.33.345.302
2020-01-01SI0031109174EMBGVTICNICA instaliranje elektricnih napeljav in naprav, montaza, proizvodnja, trgovina, d.o.o.-v stecaju0
2020-01-01SI0031116690EMGRELEKTROTEHNA MIKROPIS GROUP EMG Proizvodnja, trgovina in servis d.d. Zalec21.000
2020-01-01SI0031100397EMKGEMONA-KRMILA D.D.0
2020-01-01SI0031102963EMPGEMONA MERKUR PTUJ druzba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inzeniring in storitve d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104787EMRGEMONA - MERKUR TRGOVINA NA DROBNO, D.D.0
2020-01-01SI0031109141EMVGESOTECH, druzba za razvoj in izvajanje ekoloskih in energetskih projektov, d.d.13.075
2020-01-01SI0031110040EMXGEMONA MAXIMARKET D.D.0
2020-01-01SI0031105586ENAGELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehnicnimi materiali d.o.o.0
2020-01-01SI0031114372ENGRENGROTUS podjetje za trgovino, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114570ENLRENLUX, podjetje za proizvodnjo energije in razsvetljavo, d.d.0
2020-01-01SI0031115890ENMRENERGOMONT montazno podjetje d.o.o. Ljubljana0
2020-01-01SI0031117458ENPGENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana667
2020-01-01SI0031114760ENPRENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0031115148ENURJAVNA RAZSVETLJAVA d.d.2.700.000
2020-01-01SI0031102682EOKGEMONA OBALA trgovski sistem d.o.o.0
2020-01-01SI0031114281EOPRELEKTROOPTIKA, poslovne storitve, d.d.657.751
2020-01-01SI0031105677EPRGELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.18.826.797
2020-01-01SI0031107061ERAGERA TRGOVINA Z ZIVILSKIMI IN NEZIVILSKIMI IZDELKI, D.D., VELENJE0
2020-01-01SI0021115603ERGRAMSGOR, storitve, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031111105ERKRERA KOROSKA TRGOVSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031101692ESLRELEKTROSERVISI, energetika, merilni laboratorij in nepremicnine, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021105422ESTGEB NALOZBE, druzba za investicije d.o.o.0
2020-01-01SI0031100603ETAGETA zivilska industrija, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107830ETIGETI Elektroelement, d.o.o.0
2020-01-01SI0031100835ETKGETIKETA, tiskarna, d.d.252.503
2020-01-01SI0031103318ETMGELMA TOVARNA GOSPODINJSKIH APARATOV LJUBLJANA D.D.0
2020-01-01SI0031101338ETOGFrutarom Etol Tovarna arom in etericnih olj d.o.o.0
2020-01-01SI0031110362ETPRETP - Podjetje za izvajanje elektro in strojnih instalacij, trgovino ter inzeniring Kranj d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107129ETRGKOLEKTOR ETRA Energetski transformatorji d.o.o.0
2020-01-01SI0031103375ETTGELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d.260.247
2020-01-01SI0031116112EURREUROTAS, gostinstvo in storitve, d.d.2.438.502
2020-01-01SI0031115742EVARJANUS, druzba za financno in poslovno svetovanje d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031114588EVLREVOLUTION, proizvodnja in trgovina, d.d.0
2020-01-01SI0031107160EXKGEXOTERM Holding, d.d.67.297
2020-01-01SI0031200957EXOPEXOMIN, trajnostno upravljanje z razstrelivi, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117185EXOREXOMIN, trajnostno upravljanje z razstrelivi, d.o.o.0
2020-01-01SI0031105552FASGFARMA STICNA d.o.o.0
2020-01-01SI0022100315FB01EFACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022101768FB06FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102071FB08FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102352FB10FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102451FB11FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102485FB12FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102550FB13FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102600FB14FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102618FB15FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102683FB16FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102717FB17FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102733FB18FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102774FB19FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102816FB20FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102857FB21FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022102956FB22FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022201386FB23FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0022103319FB25FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0021107329FBNFACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0021116528FBNSFACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0031102526FELGFERSPED, mednarodna spedicija, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114877FENRFENOLIT d.d. sinteticne smole in mase336.777
2020-01-01SI0031102880FERGFERRALIT LIVARSTVO, MODELARSTVO, STROJNA OBDELAVA D.D., ZALEC0
2020-01-01SI0031102971FGOGFINO d.d. financne in poslovne storitve0
2020-01-01SI0021113962FINRFINETOL, financna druzba d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0022201352FIR1ENPET poslovne storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0021111388FIRRENPET poslovne storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0021117575FIXRFIXIPAY, investicije, razvoj in raziskave, d.d.3.500
2020-01-01SI0031116633FLARFlaska d.o.o. biotehnolosko podjetje0
2020-01-01SI0031107608FLMGFLORINA, vrtnarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.-v stecaju0
2020-01-01SI0031101106FMEGFILC tovarna filca d.o.o.0
2020-01-01SI0031110578FMERFILC tovarna filca d.o.o.0
2020-01-01SI0031114406FMHRFMR HOLDING Druzba pooblascenka d.d.440.594
2020-01-01SI0032102285FMR1FMR Financiranje in upravljanje nalozb d.o.o.0
2020-01-01SI0031106832FMRGFMR Financiranje in upravljanje nalozb d.o.o.0
2020-01-01SI0031200841FNDPKOLEKTOR HOLDING Financna druzba d.d.2.223
2020-01-01SI0031116187FNDRKOLEKTOR HOLDING Financna druzba d.d.12.827
2020-01-01SI0031108341FNGGFINAL Inzeniring in gradbenistvo d.d. Nova Gorica - v stecaju0
2020-01-01SI0031115213FNPRFNPV storitve in projekti d.d.0
2020-01-01SI0031103599FRAGFRUCTAL Zivilska industrija d.o.o.0
2020-01-01SI0031116070FRIRFRIZARTI druzba za upravljanje, d.d.28.104
2020-01-01SI0031113200GAARAgentura 123, turizem in upravljanje z nepremicninami d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031102054GALGGALEB D.D. TRGOVSKO PODJETJE0
2020-01-01SI0031116815GARRGARDENIA ARS FLORAE Cvetlicarstvo, Ljubljana, d.d.116.202
2020-01-01SI0022103012GB01GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ0
2020-01-01SI0022102659GBD1G Skupina, financna druzba, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021106867GBDRGBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA d.d.199.000
2020-01-01SI0021117419GBIGGBD Invest, investicije in upravljanje d.d.1.000
2020-01-01SI0021115918GBIRGBD Invest, investicije in upravljanje d.d.0
2020-01-01SI0021109630GBKRGORENJSKA BANKA D.D., KRANJ387.938
2020-01-01SI0032103267GBS3G Skupina, financna druzba, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103904GCEGGRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108986GDPRGRAD PRESTRANEK, turizem, kmetijstvo in storitve, d.d.,43.235
2020-01-01SI0032103655GE01GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032103812GE02GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.200
2020-01-01SI0031103417GEALGEA COLLEGE, d.d., poslovno izobrazevanje248.700
2020-01-01SI0032101170GED1GZL GEOPROJEKT podjetje za geotehnicna dela, d.d., Ljubljana - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031103839GEDGGZL GEOPROJEKT podjetje za geotehnicna dela, d.d., Ljubljana - v likvidaciji150.020
2020-01-01SI0032500512GEN01GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032500785GEN02GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501429GEN03GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501510GEN04GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501619GEN05GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501874GEN06GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032502138GEN07GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032502401GEN08GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.250
2020-01-01SI0031110149GEPGKARTONAZA Graficno in embalazno podjetje Murska Sobota d.d.- V STECAJU0
2020-01-01SI0032103697GES1GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o.140
2020-01-01SI0021109259GEZRGENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana2.364.563
2020-01-01SI0031107376GGBGGOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o.0
2020-01-01SI0031105107GGCGGOZDNO GOSPODARSTVO CELJE d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031110313GGIGTriglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremicninami, d.d.757.587
2020-01-01SI0031103532GGLGGRADIS TEO TEHNICNE, EKONOMSKE IN ORGANIZACIJSKE STORITVE, D.D.0
2020-01-01SI0031109273GGMGGOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.d. - v likvidaciji204.300
2020-01-01SI0031101940GGNGGOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.281.968
2020-01-01SI0031100991GGPGGRADIS GRADBENO PODJETJE GRADNJE PTUJ D.D. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104183GGSGLESOTEKA,lesno predelovalno podjetje d.o.o.239.343
2020-01-01SI0031107723GGTGSOSKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.0
2020-01-01SI0031114554GHHRGH HOLDING storitvena druzba d.o.o.0
2020-01-01SI0031108655GHUGUNION HOTELI d.d.1.793.869
2020-01-01SI0032500777GI01GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501130GI02GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102500GILGGRADIS INZENIRING D.D.0
2020-01-01SI0031105537GJEGGRADIS GP GRADBENO PODJETJE JESENICE, D.D.0
2020-01-01SI0031106733GKOGGRAMIZ Gradbeno podjetje, d.d. Kocevje - v stecaju0
2020-01-01SI0031107145GKRGEGOLES, d.o.o. Skofja Loka - gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo0
2020-01-01SI0031101999GKSGKONGRAD gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d.38.042
2020-01-01SI0031102872GKVGGOZDARSTVO GRCA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109091GLBGGOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA d.o.o.0
2020-01-01SI0031113135GLBRGOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA d.o.o.0
2020-01-01SI0031108150GLDGSGP GRADBENIK D.D.0
2020-01-01SI0031112392GLECGIDGRAD - druzba za gradbenistvo, instalacije, inzeniring in druge poslovne storitve d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031113275GLGGGOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o.0
2020-01-01SI0031101007GLIGGLINEK SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA GALVANIZACIJO D.D.0
2020-01-01SI0031103938GLJGGRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0021117062GLNRGloinvest, poslovno svetovanje, d.d.0
2020-01-01SI0031116385GLORGlobal Inzeniring podjetje za trgovino in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031115056GLSRGL, druzba za razvoj odnosov s strankami, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114919GLXRGALEX, proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi d.o.o.0
2020-01-01SI0031100413GMKGGORENJSKA MLEKARNA D.D.0
2020-01-01SI0031102633GNGGNIZKE IN RUDARSKE GRADNJE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.-v stecaju0
2020-01-01SI0031110305GNOGVario 2000, proizvodnja pohistva, d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031106725GNSGGRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031108051GOKGGORENJSKA OBLACILA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZENSKE KONFEKCIJE KRANJ, D.D. - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031113887GOKRGORENJSKA OBLACILA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZENSKE KONFEKCIJE KRANJ, D.D. - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031116575GOMRGOMAR podjetje za inzeniring, gospodarsko svetovanje in trgovino d.d.6.000
2020-01-01SI0031115510GOPRGOPEK Proizvodnja strojev za zivilsko industrijo Nova Gorica d.d.0
2020-01-01SI0032102137GOR1GORISKE OPEKARNE d.o.o.0
2020-01-01SI0031104993GORGGORISKE OPEKARNE d.o.o.0
2020-01-01SI0031108036GPBGGRADBENO PODJETJE BEZIGRAD d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031101783GPDGDAJ - DAM Gostinsko podjetje d.d.0
2020-01-01SI0031107293GPEGGORENJSKA PREDILNICA SKOFJA LOKA D.D.568.828
2020-01-01SI0031102732GPGGRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031114489GPHRGOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114414GPIRGPG INZENIRING d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031115429GPLRGPG HOLDING gradbeni projekti d.d. - v stecaj0
2020-01-01SI0031101114GPRGGRADBENO PODJETJE RADLJE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101460GPSGGOSTINSKO PODJETJE SEVNICA d.o.o.0
2020-01-01SI0031101825GPTGGOSTINSKO PODJETJE TROJANE, d.o.o.0
2020-01-01SI0031106774GRBGGRADBINEC, d.d., gradbenistvo, inzeniring in poslovne storitve - V STECAJU0
2020-01-01SI0031101247GRDOGRAD, racunalniski programi in inzeniring d.d.5.552
2020-01-01SI0031114521GRFRGRADIS FINANCE, DRUZBA ZA POSLOVNE STORITVE, D.D.0
2020-01-01SI0031117532GRIRGRADNJE INZENIRING, inzeniring in trgovina, d.d.250
2020-01-01SI0031110404GRKRSALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o.0
2020-01-01SI0031111279GRMGGORICANE tovarna papirja Medvode, d.d.449.375
2020-01-01SI0031102781GRPGGARANT pohistvena industrija, d.d., Polzela - v stecaju0
2020-01-01SI0031113226GRSHGRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inzeniring - v stecaju0
2020-01-01SI0031113150GRSRGRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inzeniring - v stecaju0
2020-01-01SI0031108838GRUGGRUDA EXPORT-IMPORT, MEDNARODNA DRUZBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, ZASTOPANJE IN SVETOVANJE, D.D.0
2020-01-01SI0032500579GRV01Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0032500876GRV02Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501171GRV03Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501411GRV04Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501726GRV05Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501973GRV06Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104076GRVGGorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101296GSBGTOVARNA OLJA GEA d.o.o.0
2020-01-01SI0031105115GSKGPPC GORENJSKI SEJEM POSLOVNO PRIREDITVENI CENTER KRANJ D.D.0
2020-01-01SI0031113655GSKRDONIT TESNIT, druzba za proizvodnjo tesnilnih materialov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104878GSLNFED, upravljanje nalozb in storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108796GSNGGrafika Soca, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104720GSTGGEOSTROJ, strojna proizvodnja in vzdrzevanje d.o.o.0
2020-01-01SI0021106198GT0NTRGATEV POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031101197GTKGGORENJSKI TISK, graficna dejavnost, d.d.0
2020-01-01SI0031116401GTLRGOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.211.339
2020-01-01SI0031100850GTSGMERCATOR-GORISKA TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0031115809GUNNUnion garaze, druzba za upravljanje z nepremicninami in gradbenistvo d.o.o.0
2020-01-01SI0032103424GV01Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.0
2020-01-01SI0032103739GV02Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.4.235
2020-01-01SI0031108960GVIGVRBA GH gostinstvo, d.o.o.0
2020-01-01SI0031105255GVLGGV SKUPINA, UPRAVLJANJE Z DRUZBAMI, D.D. - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031110032GVOGVODI GORICA, instalacije, storitve in trgovina d.d. KROMBERK - v stecaju0
2020-01-01SI0031114851GVRRG GRADNJE, druzba za inzeniring in vzdrzevanje, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031111717GZLRPRIMORJE GEOTEHNIKA, druzba za geotehnicne storitve d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107483GZNGGOZDNO GOSPODARSTVO NAZARJE d.d. " V STECAJU"0
2020-01-01SI0031105719GZPGVERDE PROIZVODNJA, proizvodnja gradbenih plosc d.o.o.0
2020-01-01SI0031110339GZRGGEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031114398HAFRHAFI INZENIRING trgovina, servis, d.d.200
2020-01-01SI0031117516HALGHALCOM sistemi za placilne storitve, elektronsko bancnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.20.000
2020-01-01SI0031116807HALNHALCOM sistemi za placilne storitve, elektronsko bancnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.0
2020-01-01SI0031116351HALRHALCOM sistemi za placilne storitve, elektronsko bancnistvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.0
2020-01-01SI0022100232HB01HIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE - V STECAJU0
2020-01-01SI0032101469HB02Hoteli Bernardin d.d. Portoroz0
2020-01-01SI0031102344HBIGBELVEDERE hoteli in turizem d.o.o.0
2020-01-01SI0021200074HBPHIPOTEKARNA BANKA D.D. BREZICE - V STECAJU0
2020-01-01SI0031114380HBPGHoteli Bernardin d.d. Portoroz0
2020-01-01SI0031115080HBPNHoteli Bernardin d.d. Portoroz16.046.700
2020-01-01SI0031111170HBPRHoteli Bernardin d.d. Portoroz0
2020-01-01SI0031116625HCCRHCC storitve in trgovina d.d.100
2020-01-01SI0031116732HDHRH12 dejavnost holdingov d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101148HDOGHELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske nalozbe in razvoj, d.o.o.0
2020-01-01SI0031113929HEMDHEMATIT, investicije in svetovanje, d.d.47.224
2020-01-01SI0031109034HEXGHMEZAD EXPORT-IMPORT d.d.379.178
2020-01-01SI0031108192HGKGHIT ALPINEA, Druzba za turizem, d.o.o.0
2020-01-01SI0031103557HGPGAHA HOJA, proizvodnja izdelkov iz lesa d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031115163HIDRHIDRIA HOLDING d.o.o., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje druzb0
2020-01-01SI0031114109HISRHIT SENTILJ, prirejanje iger na sreco in turizem d.d.0
2020-01-01SI0031103821HIT1HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica0
2020-01-01SI0031200239HIT2HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica2.715.454
2020-01-01SI0031113143HITRHIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica4.073.180
2020-01-01SI0031103565HKPGHOTELI KOPER TURISTICNO PODJETJE D.D.0
2020-01-01SI0031111634HLDRHELDOM, druzba za podjetnisko svetovanje, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031102534HMKGHMEZAD KMETIJSTVO ZALEC, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114125HONRHONESTA storitve in svetovanje d.d.3.125
2020-01-01SI0031102351HOTGTURISTICNA DRUZBA KRAS, turizem in svetovanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021109127HPKRHRANILNICA IN POSOJ.KMETIJSKO GOZDARSKE POKRAJINE KOCEVSKE D.D.0
2020-01-01SI0021116932HRDRH & R d.d. Druzba za upravljanje z nalozbami882.934
2020-01-01SI0031101270HRPGISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve908.413
2020-01-01SI0021113467HRVGPRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.886.219
2020-01-01SI0031109372HSBRHERMES SOFTLAB programska oprema d.d. Firma v angleskem jeziku: HERMES SoftLab Software Solutions Joint Stock Company0
2020-01-01SI0031100827HSLGHOTEL SLON d.d. Ljubljana164.698
2020-01-01SI0031101551HSMGHOTEL SLAVIJA D.D. - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031111410HSZGHOTELSKO TURISTICNO PODJETJE SIMONOV ZALIV, d.d. Izola0
2020-01-01SI0032100941HTB1EHoteli Bernardin d.d. Portoroz0
2020-01-01SI0031105297HTPGHOTELI PIRAN, turizem in storitve d.d., Piran0
2020-01-01SI0031111121HTRRSportina Turizem druzba za hotelirstvo, gastronomijo in zdravje d.o.o.0
2020-01-01SI0031109505HTSGHTG Hoteli, turizem in gostinstvo, d.d.0
2020-01-01SI0031101916HTUGElephant Group, druzba za investiranje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031105321HTZGTRGOVSKA DRUZBA ZANA D.D. ZALEC0
2020-01-01SI0031101973HYMGDORNINGER HYTRONICS center za hidravlicne cilindre d.o.o.0
2020-01-01SI0021111743HYPGAddiko Bank d.d.41.706.318
2020-01-01SI0031109794IAKGIAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107046IALGMAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Elektricna in elektronska oprema0
2020-01-01SI0031102179IBEGIBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inzeniring15.922
2020-01-01SI0021107881IBHRILIRIKA borzno posredniska hisa d.d., Ljubljana250.000
2020-01-01SI0031109901IBKGINVESTBIRO KOPER, podj.za inzenir.,projektir.,urbanizem in geodez., d.d. INVESTBIRO KOPER-CAPODISTRIA, impresa di engineer.,progettaz.,urbanist.e geodesia, s.p.a.900
2020-01-01SI0031102583IBLGISKRA TELA, Proizvodnja anten, baterij, industrijske elektronike in galvanotehnika, d.d.0
2020-01-01SI0031114711IBMRINTERNETNO BRATSTVO IN MREZA, svetovanje in oglasevanje, d.d.0
2020-01-01SI0031112442IBNCIBN-JT poslovna mreza in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031104340ICRGIMP CRPALKE Ljubljana d.d.0
2020-01-01SI0031114968IDERIDEALDOM, svetovanje, d.d.0
2020-01-01SI0031103912IDIGAL-TA 90, proizvodnja in storitve d.o.o. Koper0
2020-01-01SI0031112467IDLCINDOS INDUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLICNIH STROJEV, D.D., LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA C.3 - V STECAJU0
2020-01-01SI0031111642IDTGINDUPLATI TEKSTIL, INDUSTRIJA PLATNENIH IZDELKOV, D.D.0
2020-01-01SI0031100090IEKGINTEREUROPA, Globalni logisticni servis, delniska druzba16.830.838
2020-01-01SI0031110263IELGELMO Elektromontazno podjetje, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031111444IEMGISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, d.d.379.429
2020-01-01SI0031103433IEOGFOTONA, proizvodnja optoelektronskih naprav d.o.o.0
2020-01-01SI0031109497IEORFOTONA, proizvodnja optoelektronskih naprav d.o.o.0
2020-01-01SI0031105248IEVGINSTITUT ZA ELEKTRONIKO IN VAKUUMSKO TEHNIKO D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031103854IEZGISKRA TRANSMISSION, PROIZVODNJA IN TRZENJE NAPRAV, SISTEMOV IN ZVEZ, D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0021113079IFDRINFOND ID 1, delniska investicijska druzba, d.d.0
2020-01-01SI0021110760IFFRINFOND HOLDING, financna druzba, d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0021113087IFHRCENTER NALOZBE, financna druzba d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021110786IFIRINFOND ID, uravnotezena investicijska druzba, d.d.0
2020-01-01SI0031116211IFNRINTERFIN NALOZBE, financna druzba d.d. Koper0
2020-01-01SI0021110778IFPRINFOND PID, POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0031114778IGARIGMAT, Institut za gradbene materiale, d.d.30.673
2020-01-01SI0031103680IGCRGOSTINSTVO CELJE, gostinske storitve in storitve nastanitev, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103045IGHRSTAVBAR IGM proizvodnja gradbenega materiala, gradbenistvo trgovina, nepremicnine, projektiranje in tehnicno svetovanje ter storitve, d.o.o.-v stecaju0
2020-01-01SI0031110552IGRGINSTALACIJE GROSUPLJE Druzba za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Adamiceva 51, Grosuplje0
2020-01-01SI0031109778IGTGINGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna druzba d.d. " - v stecaju"0
2020-01-01SI0031100561IGZGIGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104043IHLGISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.0
2020-01-01SI0031110750IHORIBE HOLDING, d.d., partnerska druzba10.000
2020-01-01SI0031107459IHPGINLES Proizvodnja, trzenje in inzeniring, d.d. Kolodvorska 22, Ribnica712.410
2020-01-01SI0031111428IIBGILIRIJA trgovina, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031111683IIKRIMP ITAK, Industrija termicnih aparatov in konstrukcij, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101957IINGISKRA INVEST, podjetje za inzeniring, vzdrzevanje in storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031109844IIOGISKRA INSTRUMENTI, DRUZBA ZA RAZV., PROIZ.IN TRZEN. ELEKTR.IN ELEKTRON. MERIL. INSTR.IN NAPRAV, D.D.0
2020-01-01SI0031200569IIPP1ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031115072IJNRI.J. NASVETI, druzba za poslovno svetovanje, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103367IJRRINDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d.247.065
2020-01-01SI0031115064IJSRI.J. STORITVE, druzba za poslovne storitve, d.d.-v stecaju0
2020-01-01SI0031102039IKAGIKA Industrijska konfekcija Ajdovscina d.d. - stecaju0
2020-01-01SI0031105040IKCGINGRAD, gradbeno podjetje, d.d. "v stecaju"0
2020-01-01SI0031112061IKEGISKRA - STIKALNI ELEMENTI D.D., INDUSTRIJA STIKALNIH IN ZASCITNIH ELEMENTOV DOBREPOLJE0
2020-01-01SI0031104035IKMGIskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica199.513
2020-01-01SI0031113168IKRGNJT, nalozbe in nepremicnine, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101155IKSGISKRA KONDENZATORJI Industrija kondenzatorjev in opreme d.d.0
2020-01-01SI0031101239IKTGINTEGRAL KUM PROMET, DELAVNICE IN TURIZEM, D.D.0
2020-01-01SI0032201376ILA01ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.0
2020-01-01SI0031115999ILARILANA, svetovanje in investiranje, d.d.43.933
2020-01-01SI0031102005ILIGLIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.6.069.276
2020-01-01SI0031106709ILJGS-Real, nepremicnine d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031103508ILTGULTRAMARIN razvojno podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0032103572IM01IMPOL 2000 druzba za upravljanje d.d.50.000
2020-01-01SI0031116054IMDRIMP, d.d., druzba za svetovanje, projektiranje, inzeniring in gradnjo85.877
2020-01-01SI0031114828IMHRIMOS HOLDING upravljanje povezanih druzb, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031109919IMKGIMP MONTAZA KOPER d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032501122IML01IMPOL 2000 druzba za upravljanje d.d.0
2020-01-01SI0031116153IMLRIMPOL 2000 druzba za upravljanje d.d.1.066.767
2020-01-01SI0031103474IMMGIMP MONTAZA MARIBOR D.D.0
2020-01-01SI0031113796IMNRIMP INVESTICIJE d.o.o.0
2020-01-01SI0031115692IMPRIMP PROMONT d.o.o.0
2020-01-01SI0031114810IMSRIMOS, projektiranje, inzeniring, tehnicno svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031109208IMTGZITO INTES ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D.0
2020-01-01SI0031117227IMZRILIRIKA MODRA ZVEZDA, nalozbe v gospodarstvo, d.d.2.368.784
2020-01-01SI0031115460INBRINZENIRING, PROJEKTIRANJE, RAZVOJ IBT LJUBLJANA d.d.22.671
2020-01-01SI0032500975INC01INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina0
2020-01-01SI0032501312INC02INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina0
2020-01-01SI0032501601INC03INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina0
2020-01-01SI0032501866INC04INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina0
2020-01-01SI0032502104INC05INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina0
2020-01-01SI0032502369INC06INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovscina0
2020-01-01SI0021401136INDDYSAVA INFOND, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021401128INDGLSAVA INFOND, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114083INERInterenergo, energetski inzeniring, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109539INFGINFORMATIKA informacijske storitve in inzeniring d.d.16.333
2020-01-01SI0031113507INIRDetel Global, druzba za telekomunikacije d.o.o.0
2020-01-01SI0031107087INJGINTEGRAL, PREVOZI, TURIZEM, PRODAJA VOZIL IN SERVISI, D.D., JESENICE0
2020-01-01SI0031112517INLCMP INSTALACIJA LJUBLJANA d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031113382INMRINFONET MEDIA, radijska produkcija, d.d.11.111
2020-01-01SI0031103334INRGIntertrade ITA podjetje za zastopanje tujih firm d. o. o.0
2020-01-01SI0031116096INSRINVESTICA, druzba za investiranje in svetovanje, d.d. Ljubljana16.903
2020-01-01SI0021100134INTRINTARA financno svetovanje in posredovanje, d.d., Ljubljana101.000
2020-01-01SI0031108309IOIGIMP Tovarna instalacijske opreme d.d. Idrija - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031113291IPBGPROJEKTIVNI BIRO CELJE, druzba za projektiranje in inzeniring, d.d.0
2020-01-01SI0031102641IPKGIMPAKTA TRGOVINA IN INZENIRING D.D.0
2020-01-01SI0031102989IPLGIMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o.0
2020-01-01SI0031104068IPPGIZOTERM PLAMA D.O.O. PROIZVODNJA IZOLACIJSKIH IZDELKOV0
2020-01-01SI0031114273IPRRIMP PROMONT Druzba za poslovne storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031104233IPSGISKRA PRINS prodaja, inzeniring, servis, d.d.0
2020-01-01SI0031104100IPVGINLES S D R PROIZVODNJA VHODNIH VRAT, D.D. CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 45, 1317 SODRAZICA0
2020-01-01SI0031115627IRERIREL - Institut za regionalno ekonomiko in socialni razvoj d.d.0
2020-01-01SI0031111584IRIRIRI Inzeniring Razvoj Inovacije d.d. Ljubljana1.803
2020-01-01SI0031110370IRJGILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje kozmeticnih izdelkov d.o.o.0
2020-01-01SI0031107715IRKRREINA, Gostinske storitve in trgovina, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116047IRPRALPINUM, Investicijsko razvojno podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031104191ISBGIMPOL, industrija metalnih polizdelkov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107343ISDGSTRESNIK, holding, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101726ISEGINPLET pletiva d.o.o.0
2020-01-01SI0031116427ISKRISKRA, ENERGETIKA, STROJI IN VZDRZEVANJE, podjetje za energetiko, izdelavo in vzdrzevanje strojev, naprav in opreme d.d., Kranj116.691
2020-01-01SI0031108515ISLGISKRA, elektro in sistemske resitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031113481ISRGISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d.471.601
2020-01-01SI0031107228ISTGISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA, d.d., Kranj0
2020-01-01SI0031110206ISZAISKRADEPO DRUZBA POOBLASCENKA D.D.0
2020-01-01SI0031101841ITAGIMP ARMATURE, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102070ITBGISTRABENZ, holdinska druzba, d.d.5.180.000
2020-01-01SI0031114844ITCRInstrumentation Technologies, elektronska instrumentacija in produkti za procesiranje signalov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200148ITHPISKRA TELEKOM, korporacijski center za telekomunikacije in racunalnistvo, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101189ITHRISKRA TELEKOM, korporacijski center za telekomunikacije in racunalnistvo, d.o.o.0
2020-01-01SI0031100686ITLGINTEGRAL, Promet in delavnice d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031104662ITMGDELITEV tovarna telekomunikacijskih naprav, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108143ITOGITEO svetovalni institut d.o.o.0
2020-01-01SI0031110289ITPGITPP INDUSTRIJA TERMICNIH APARATOV, ZICNIH TKANIN IN PLASTIKE, D.D.0
2020-01-01SI0031107020ITRGSCHENKER mednarodna spedicija d.d.388.342
2020-01-01SI0031103946ITSGINTERTRADE ITS d.d., informacijske in racunalniske storitve0
2020-01-01SI0031114729ITURISTRATURIST - TURISTICNE STORITVE d.o.o.0
2020-01-01SI0031114240ITVRINFO TV, radijska in televizijska dejavnost, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103177ITZGINTEGRAL, Avtobusni promet Trzic, d.o.o. - SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija0
2020-01-01SI0031103615IUVGIUV Industrija usnja Vrhnika, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117037IVERINVERSIO, podjetje za nalozbe in financiranje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031110297IVGGINGRAD VNG " V STECAJU " Druzba za visoke in nizke gradnje, d.d.0
2020-01-01SI0031101734IZCGIZLETNIK CELJE d.o.o. Prometno in turisticno podjetje0
2020-01-01SI0031115262IZIRE & MOBIL, informatika d.d.2.700
2020-01-01SI0031100454IZLGIZBIRA LASKO TRGOVSKA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0031114117JAERJAE TRGOVINA, podjetje za elektroniko, d.d.0
2020-01-01SI0031111097JAMRJATA EMONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.D.0
2020-01-01SI0031101544JASGJadran inzeniring, trgovina in storitve, d.o.o. Sezana0
2020-01-01SI0031115197JASRJadran inzeniring, trgovina in storitve, d.o.o. Sezana0
2020-01-01SI0031115189JEHRJERUZALEM HOLDING D.D.0
2020-01-01SI0031102260JELGSLOVENIJALES, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031115502JEMREKO JEM, podjetnisko in poslovno svetovanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104308JESGJELEN gostinsko podjetje, d.d., "v stecaju"0
2020-01-01SI0031100074JLJGAquafilSLO Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o.0
2020-01-01SI0031101536JMLGJATA PROIZVODNA IN TRGOVSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031108135JOGGJERUZALEM ORMOZ TRGOVINA, GOSTINSTVO, TURIZEM d.o.o.0
2020-01-01SI0031108168JOKGJERUZALEM ORMOZ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.o.o.0
2020-01-01SI0031108572JOVGPuklavec Family Wines, vinogradnistvo, vinarstvo, turizem, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109109JPIGJAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031102492JRDGJATA REJA D.D. LJULJANA0
2020-01-01SI0031101791JRLGJAVNA RAZSVETLJAVA d.d.0
2020-01-01SI0031115858JRSRJRS druzba za razsvetljavo, signalizacijo, inzeniring in proizvodnjo elektricne energije d.d., Ljubljana, Litijska 2638.000
2020-01-01SI0031103987JSEGTANIN SEVNICA Kemicna industrija d.d.83.494
2020-01-01SI0031103052JSKGJESTVINA KOPER TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0031107863JTKGJUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.o.o.0
2020-01-01SI0031103797JUBGJUB-H, druzba za upravljanje in financiranje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031110412JURRGRUDA - JURMES d.d., trzenje in inzeniring202.000
2020-01-01SI0021110943K4NRKS4 NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMICNINE, D.D.0
2020-01-01SI0021112014K4SGKS4 NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2020-01-01SI0031107186KASGKRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.0
2020-01-01SI0021108681KBARNLB KOROSKA BANKA D.D.0
2020-01-01SI0042102697KBG1KB1909 - Societ?? per Azioni - Delniska druzba0
2020-01-01SI0042102978KBG2KB1909 - Societ?? per Azioni - Delniska druzba0
2020-01-01SI0042103190KBG3KB1909 - Societ?? per Azioni - Delniska druzba11
2020-01-01IT0004191182KBGNKB1909 - Societ?? per Azioni - Delniska druzba2.245.515
2020-01-01SI0041200682KBGPKB1909 - Societ?? per Azioni - Delniska druzba0
2020-01-01SI0031105438KBKGArriva Kam-Bus, druzba za prevoz potnikov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031115833KBLRKOMPAS BLED, turisticno podjetje d.d., Bled22.791
2020-01-01SI0022103301KBM10NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0022103897KBM11NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.904
2020-01-01SI0022100851KBM1ENOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0022102212KBM5NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0022102238KBM6NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0022102378KBM7NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0022102386KBM8NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0022103046KBM9NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0021104052KBMRNOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0021116494KBMSNOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.10.000.000
2020-01-01SI0021200025KBPKOMERCIALNA BANKA TRIGLAV d.d. Ljubljana, Beethovnova 14 - v stecaju0
2020-01-01SI0031103037KBRGKOP Brezice, gradbeno podjetje, d.d.81.715
2020-01-01SI0031100157KCEGKOVINOTEHNA, mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Celje0
2020-01-01SI0031107871KCMGKEMICNA CISTILNICA MARIBOR druzba za trgovino, proizvodnjo, posrednistvo in storitve d.o.o., v stecaju0
2020-01-01SI0022103079KDB1FACTOR BANKA d.d.0
2020-01-01SI0021115025KDBRKD Banka d.d.0
2020-01-01SI0021100019KDDKDD - CENTRALNA KLIRINSKO DEPOTNA DRUZBA delniska druzba347
2020-01-01SI0032102434KDH1KD Group, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0032102517KDH2KD Group, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0032103416KDH3KD Group, financna druzba, d.d.78.705
2020-01-01SI0032103515KDH4KD Group, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0031200502KDHPKD Group, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0031110461KDHRKD Group, financna druzba, d.d.2.470.662
2020-01-01SI0021110224KDINKD ID, delniska investicijska druzba, d.d.0
2020-01-01SI0021113418KDIRKD ID, delniska investicijska druzba, d.d.0
2020-01-01SI0022100539KDO1EGenerali Investments, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031110875KDPAKONDITOR, DRUZBA POOBLASCENKA, D.D. - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0021110232KDPNKD NALOZBE, FINANCNA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0031117540KDTRKD IT, informacijske resitve, d.d.250
2020-01-01SI0021110174KDZGenerali Investments, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021103880KDZRGenerali Investments, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109331KELGKEF, kreativne ekonomsko financne storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031104209KEPGMurexin, gradbeni materiali, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107574KFLGKemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.881.240
2020-01-01SI0031116369KGLRKMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d.9.671
2020-01-01SI0031100447KGRGKOPS Tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov d.d. Industrijska 5, Grosuplje0
2020-01-01SI0031109992KHBGHOTEL KOMPAS BOHINJ, D.D.0
2020-01-01SI0031200528KHIPKOMPAS HOTELI BLED, D.D.0
2020-01-01SI0031111014KHIRKOMPAS HOTELI BLED, D.D.219.879
2020-01-01SI0031100520KHKGKOMPAS HOTELI, D.D., KRANJSKA GORA0
2020-01-01SI0031200304KHLLKOMPAS RENT A CAR, druzba za izposojo vozil d.d. Ljubljana - v likvidaciji14.964
2020-01-01SI0031106881KIDGSGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031117250KIDRSGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031100272KIGGKIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje druzb d.d.244.611
2020-01-01SI0031116062KINRKOMPAS INTERNATIONAL turisticna in trgovinska druzba d.d.180.048
2020-01-01SI0031113002KIVCKIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101254KJSGJUTRANJKA, trgovina in storitve, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032103622KKK1Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.0
2020-01-01SI0032103804KKK2Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.20
2020-01-01SI0031100124KKKGKostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.40.000
2020-01-01SI0031107400KKMGKOMET konfekcija Metlika, d.d.86.934
2020-01-01SI0031101312KKOGKONFEKCIJA MONT KOZJE d.o.o. "v stecaju"0
2020-01-01SI0031100140KKPGMLINOTEST KRUH KOPER, d.o.o. MLINOTEST KRUH KOPER, s.r.l.0
2020-01-01SI0031114232KKSRTelemach Pobrezje, sirokopasovne komunikacije, d.d.72.560
2020-01-01SI0031105487KLAGKLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101064KLDGPoclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravlicnih sestavin in sistemov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104506KLIGKLI LOGATEC druzba za lesno in strojno proizvodnjo, trgovino in inzeniring, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031103029KLJGKONIM PODJETJE ZA ZASTOPANJE,ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO D.D.,LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031111147KLLGHIDRIA IMP KLIMAT Industrija klimatske opreme in strojev, d.o.o.0
2020-01-01SI0031105156KLMGKOLONIALE Veletrgovina d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031114497KLNRKOLONEL poslovno svetovanje d.d.0
2020-01-01SI0031103128KMAGVG STORITVE gradbenistvo, storitve, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031113028KMANVG STORITVE gradbenistvo, storitve, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031109299KMCGKLIMA CELJE Industrija aerotermicnih naprav d.d.438.944
2020-01-01SI0031115635KMGRKMAG Kia Motors Adria Group, zastopstvo d.o.o.0
2020-01-01SI0031102062KMKGKOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o.0
2020-01-01SI0031111543KMLRIMP KLIMA MONTAZA, inzeniring, projektiranje, montaza, proizvodnja, trgovina, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031100884KMOGKOMUNALNA OPERATIVA d.d., Gradbeno in proizvodno podjetje, Povsetova 8, Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031104563KMPGKMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D.0
2020-01-01SI0031113770KMSRKOMPAS Turisticno podjetje d.d.1.942.369
2020-01-01SI0031116146KMVRKMETIJSTVO VIPAVA d.o.o.138.248
2020-01-01SI0031101668KNGGKOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.169.229
2020-01-01SI0031105560KOAGK - FIN, nalozbe in nepremicnine, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116765KOCRKOMPAS CELJE turisticno podjetje d.d., Glavni trg 1, Celje5.996
2020-01-01SI0031100058KOLRKOLINSKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.0
2020-01-01SI0031109059KOMGKOLPA Proizvodnja in predelava plasticnih mas, d.d. Metlika280.818
2020-01-01SI0031113556KONRKONGO HOTEL & CASINO d.o.o.0
2020-01-01SI0031115700KORRKORONA inzeniring d.d.2.000
2020-01-01SI0031101635KOTGKOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana0
2020-01-01SI0031116641KOVRKOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve, d.d.55.586
2020-01-01SI0031101619KPDGKOROSKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d.11.483
2020-01-01SI0031102955KPEGKRUH-PECIVO PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0031108069KPLGKAPELA Vinogradnistvo in vinarstvo d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031109562KPMGKOMUNAPROJEKT druzba za projektiranje, urbanizem, inzeniring in posredovanje d.d.1.281
2020-01-01SI0031111956KPPGKOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.169.286
2020-01-01SI0031100181KPSGLOSKA KOMUNALA, oskrba z vodo in plinom, d.d., Skofja Loka82.332
2020-01-01SI0031102773KPTGKOPITARNA SEVNICA D.D.289.320
2020-01-01SI0031102997KPVGJavno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.0
2020-01-01SI0021105893KR0NKRONA HOLDING, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0022100588KRB1KBS BANKA D.D.0
2020-01-01SI0021200389KRBPKBS BANKA D.D.0
2020-01-01SI0021109341KRBRKBS BANKA D.D.0
2020-01-01SI0031109828KRDGKRASOPREMA Tovarna pohistva d.o.o.0
2020-01-01SI0031104001KREGKREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto49.717
2020-01-01SI0022201360KRH1PULSAR NALOZBE, financiranje in investiranje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021111248KRHRKRONA HOLDING, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0031102120KRKGKRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto32.793.448
2020-01-01SI0031103003KRLGKROJ Izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031107921KRMGKRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanje druzb, trgovino in posrednistvo, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117011KRNRKR, nepremicnine, projektiranje, hidroenergija, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101833KRPGKORATUR avtobusni promet in turizem d.d.0
2020-01-01SI0031103722KRSGKORS KONFEKCIJA OBLACIL D.D. ROGASKA SLATINA - V STECAJU0
2020-01-01SI0031115338KRTGKOROSKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031114935KRTRKOROSKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031114430KRVRTelemach Velenje, sirokopasovne komunikacije, d.d.0
2020-01-01SI0021106206KS1NKS1 - NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMICNINE, D.D.0
2020-01-01SI0021113699KS2DMNP2, investicije in upravljanje nalozb, d.o.o.0
2020-01-01SI0021112030KS2GMNP2, investicije in upravljanje nalozb, d.o.o.0
2020-01-01SI0021106214KS2NMNP2, investicije in upravljanje nalozb, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114653KSDNKSDN, druzba za investiranje in upravljanje z nepremicninami, d.o.o.0
2020-01-01SI0001114477KSDRKAPITALSKA DRUZBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.D.874.235
2020-01-01SI0022103210KSF1KS NALOZBE financne nalozbe d.d.100.396
2020-01-01SI0021113855KSFRKS NALOZBE financne nalozbe d.d.3.909.878
2020-01-01SI0031102195KSGGKOPA racunalniski inzeniring d.d.22.511
2020-01-01SI0031107764KSHGKSP HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko podjetje, d.d.104.340
2020-01-01SI0021110893KSNRKS1 - NALOZBE, DRUZBA ZA INVESTIRANJE IN NEPREMICNINE, D.D.0
2020-01-01SI0031102245KSPGKOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d.159.171
2020-01-01SI0031116120KSRNTelemach UG, upravljanje in gradnja omrezij, d.o.o.0
2020-01-01SI0031111881KSRRTelemach UG, upravljanje in gradnja omrezij, d.o.o.0
2020-01-01SI0031115288KSTGTelemach Tabor, sirokopasovne komunikacije, d.d.41.827
2020-01-01SI0031113846KSTRTelemach Tabor, sirokopasovne komunikacije, d.d.0
2020-01-01SI0031105263KTMGBELMOS, poslovanje z nepremicninami, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108432KTOGKomunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031103391KTPGATOTECH SLOVENIJA, proizvodnja kemicnih izdelkov, d.d.1.213.013
2020-01-01SI0031112145KTRRKOTO REAL, druzba za upravljanje z nepremicninami, d.d.0
2020-01-01SI0031115239KUGRKURIVO GORICA Trgovina d.d. Nova Gorica44.744
2020-01-01SI0031108176KULGKPL, druzba za gradnjo in vzdrzevanje cest, zelenih povrsin ter inzeniring d.o.o.0
2020-01-01SI0031103268KVAGHerz, Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031102047KVGGKOVINASTROJ GASTRONOM Tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje151.956
2020-01-01SI0031110420KVKGKOVINAR KOCEVJE instalacije in inzeniring, d.o.o., Kocevje0
2020-01-01SI0031106808KVLGKOVINOPLASTIKA LOZ industrija kovinskih in plasticnih izdelkov d.o.o.0
2020-01-01SI0031109026KVNGKOVINAR, Novo mesto, inzeniring in strojegradnja d.o.o.0
2020-01-01SI0031114794KVPRKOVINOPLASTIKA LOZ druzba pooblascenka, d.d.168.588
2020-01-01SI0021111693KZA1RKZ-FIN financna druzba d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031101650KZTGKOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje0
2020-01-01SI0031108549KZTRKOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje135.610
2020-01-01SI0031104738LADTitus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvenega okovja, d.o.o.0
2020-01-01SI0032103788LAD1Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvenega okovja, d.o.o.120
2020-01-01SI0031200932LADPTitus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvenega okovja, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109729LAJGLIPA AJDOVSCINA Tovarna pohistva d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0032501718LAK01Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvenega okovja, d.o.o.0
2020-01-01SI0032501882LAK02Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvenega okovja, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117557LAMGLAMETA, delniska druzba pooblascenka d.d.0
2020-01-01SI0031115437LAMRLAMETA, delniska druzba pooblascenka d.d.0
2020-01-01SI0031114315LASRLASSANA, frizerstvo in kozmetika, d.o.o.0
2020-01-01SI0031100280LBRGLESOKOV trgovina na veliko in malo in odkup Brezice d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0021111826LBVRNLB VITA, zivljenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana1.688
2020-01-01SI0031111220LDIRLADJEDELNICA IZOLA d.d., ladjedelnistvo289.117
2020-01-01SI0031113242LEGGGozdarstvo Gorenjske, podjetje za gozdarstvo in promet z lesom d.o.o.0
2020-01-01SI0031100645LEKALEK FARMACEVTSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031112574LESC1Lesna industrija Litija d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031112582LESH1Lesna industrija Litija d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101924LESRLesna industrija Litija d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032101873LEV1HOTEL LEV, Druzba za hotelirstvo, gostinstvo in turizem, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109133LEVGHOTEL LEV, Druzba za hotelirstvo, gostinstvo in turizem, d.o.o.0
2020-01-01SI0031103169LHLGLITOSTROJ - HOLDING d.o.o.0
2020-01-01SI0031105388LIBLESONIT, lesno kemicna industrija d.o.o.0
2020-01-01SI0031115205LIBRLESONIT, lesno kemicna industrija d.o.o.0
2020-01-01SI0031102575LICGLJUBECNA INDUSTRIJA KERAMICNIH IZDELKOV CELJE, D.D.0
2020-01-01SI0031109679LIKGNOLIK tovarna za trzenje, razvoj in proizvodnjo pohistva d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117490LILGLIKO INDUSTRIJA KOVINSKE OPREME, D.D. LIBOJE55.740
2020-01-01SI0031116393LILRLIKO INDUSTRIJA KOVINSKE OPREME, D.D. LIBOJE0
2020-01-01SI0031113432LINRLESNINA INZENIRING podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031103698LIOGLIO, LESNA INDUSTRIJA IN OBJEKTI SKOFJA LOKA, D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0021113525LIPRLIV NEPREMICNINE nepremicnine in financne nalozbe d.d.0
2020-01-01SI0031100926LISGLISCA d.d. modna oblacila Sevnica901.000
2020-01-01SI0031107962LIVGFLUIDMASTER Predelava plastike d.o.o.0
2020-01-01SI0031113531LIVRFLUIDMASTER Predelava plastike d.o.o.0
2020-01-01SI0031103714LIZGLIZ - INZENIRING podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031114059LJKRUPC Ljubljanski kabel, sirokopasovne komunikacije, d.d.0
2020-01-01SI0031107509LJLGP&F LJUTOMERCAN, kmetijstvo in predelava, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200593LJSPLJUBLJANSKI SEJEM podjetje za organizacijo sejmov, razstav in prireditev d.d. Ljubljana - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031103094LKIGLJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI d.d.385.743
2020-01-01SI0031101346LKPGLUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem, delniska druzba14.000.000
2020-01-01SI0031108713LLBGLIP, LESNA INDUSTRIJA BLED, D.D.0
2020-01-01SI0021110059LLTRLLT HRANILNICA IN POSOJILNICA M. SOBOTA D.D.0
2020-01-01SI0031102237LMGGJOST HOTEL INTERIER Izdelava notranje opreme d.o.o.0
2020-01-01SI0031104381LMLGLJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116674LMORLESNINA MG OPREMA podjetje za inzeniring, d.d., Ljubljana500
2020-01-01SI0031113937LNERLIN NEPREMICNINE druzba za nepremicnine d.o.o.0
2020-01-01SI0031113986LNFRLIV NALOZBE financne nalozbe d.d.0
2020-01-01SI0031114976LNIRLINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.4.956
2020-01-01SI0031109661LNMGLABOD konfekcija d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117243LOBRLOBIUM, poslovanje z nepremicninami, d.d.25.478
2020-01-01SI0031100629LOKGMERCATOR GORENJSKA, TRGOVSKO PODJETJE, D.D.0
2020-01-01SI0021200454LONPHranilnica LON d.d., Kranj0
2020-01-01SI0021110323LONRHranilnica LON d.d., Kranj115.757
2020-01-01SI0031101403LOPGLESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE POLJCANE d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031112608LOSALOTERIJA SLOVENIJE, delniska druzba7.428
2020-01-01SI0031105024LOSGLOTERIJA SLOVENIJE, delniska druzba29.712
2020-01-01SI0031112616LOSG1LOTERIJA SLOVENIJE, delniska druzba37.140
2020-01-01SI0031101742LPSGLIP POHISTVO, PREDELAVA LESA IN TRGOVINA D.D.0
2020-01-01SI0031110495LPTRLEPENKA, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirja Trzic, d.d.233.970
2020-01-01SI0031110156LRAGLESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE RADOMLJE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031110115LRTRLERA TRADE, DRUZBA ZA GOJENJE IN PRODAJO RIB IN DRUGIH MORSKIH PLODOV D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031100355LSBGLESNINA EMMI PREDELAVA ALUMINIJA IN LESA D.D.0
2020-01-01SI0021100431LSERLjubljanska borza vrednostnih papirjev, delniska druzba, Ljubljana33.571
2020-01-01SI0031112624LSGFLESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101874LSPGSP POLSKAVA stavbno pohistvo d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031108812LTHGLOSKE TOVARNE HLADILNIKOV SKOFJA LOKA, D.D. - v stecaju0
2020-01-01SI0031109265LTMGLITIJSKA MESARIJA druzba za proizvodnjo in konzerviranje mesa, d.d., Smartno pri Litiji - v stecaju0
2020-01-01SI0031102518LTSGLG-METAL trgovina in storitve d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031107939LUZGLJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD d.d.33.134
2020-01-01SI0031115726LVNRLIVANA poslovno svetovanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101445LVRGOPN, oddaja, prodaja, najem, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116476MAGRMAGNETI LJUBLJANA Podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.16.820
2020-01-01SI0021111511MAHRMAKSIMA HOLDING d.d., financna druzba - v stecaju0
2020-01-01SI0021111529MAIRMAKSIMA, delniska investicijska druzba, d.d.0
2020-01-01SI0032501080MAJ01MLINOTEST Zivilska industrija d.d.0
2020-01-01SI0032501353MAJ02MLINOTEST Zivilska industrija d.d.0
2020-01-01SI0032501676MAJ03MLINOTEST Zivilska industrija d.d.0
2020-01-01SI0031108200MAJGMLINOTEST Zivilska industrija d.d.3.447.901
2020-01-01SI0031116104MALRMAIS Informacijski sistemi, d.d. Ljubljana120.239
2020-01-01SI0031100587MAPGMARINA PORTOROZ, turisticno podjetje, d.d.313.932
2020-01-01SI0031107194MARGMANHOLD, poslovne in financne storitve ter inzeniring d.o.o.0
2020-01-01SI0031104423MAVGHGtrade, trzenje barv, d.o.o.0
2020-01-01SI0031103060MBLGMARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0031117466MBLNMARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d.3.035.740
2020-01-01SI0031116542MBLRMARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d.0
2020-01-01SI0031102229MBVGMARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d.285.489
2020-01-01SI0031102104MCLGMC ii informacijski inzeniring d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117300MCMRMC MEDICOR, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.d.18.000
2020-01-01SI0031110651MDKRMESNINE DEZELE KRANJSKE, proizvodnja mesnih izdelkov ter mesa in kmetijstvo d.o.o.0
2020-01-01SI0021108731MDLRMOJA DELNICA borzno posredniska hisa, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101866MDSGMDS IT inovativne tehnologije d.d.6.600
2020-01-01SI0022102170MDU1MEDVESEK PUSNIK, financno poslovanje, d.d.-v likvidaciji0
2020-01-01SI0021111602MDURMEDVESEK PUSNIK, financno poslovanje, d.d.-v likvidaciji0
2020-01-01SI0021116007MDZRModra zavarovalnica, d.d.152.200.000
2020-01-01SI0031100330MEBGMERCATOR-EMBA proizvodnja hrane, d.d.55.136
2020-01-01SI0031101049MECGMETRO trgovska druzba d.d.68.628
2020-01-01SI0031106915MEDRMEDALJON upravljanje drugih druzb d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031110065MEHRMERCATA HOLDING, USTANAVLJANJE FINANCIRA NJE IN UPRAVLJANJE DRUZBE D.D.0
2020-01-01SI0032500223MEL01POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032500280MEL02POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032500389MEL04POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032500447MEL05POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032500470MEL06POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032500637MEL07POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032501288MEL08POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032501387MEL09POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032501569MEL10POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0032501692MEL11POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0031100082MELRPOSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.6.090.943
2020-01-01SI0031103185MEMGMERINKA MARIBOR tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031106758MENGMENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.45.906
2020-01-01SI0032102319MEO1POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.0
2020-01-01SI0031104639MERMERKUR - trgovina in storitve, d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031103110MESGMEJA kmetijsko podjetje Sentjur, d.d.0
2020-01-01SI0031117102MESRMEJA kmetijsko podjetje Sentjur, d.d.0
2020-01-01SI0031117169MESSMEJA kmetijsko podjetje Sentjur, d.d.464.525
2020-01-01SI0031114026METRMetalka Commerce skladiscenje, inzeniring, storitve, proizvodnja, d.d.492.847
2020-01-01SI0031102799MGTGMERX GOSTINSTVO IN TURIZEM d.d.135.909
2020-01-01SI0031110073MHLGFOND INVEST, druzba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje druzb, d.d.0
2020-01-01SI0031102484MHOGMARMOR HOTAVLJE, druzba za obdelavo kamna, d.d., Hotavlje0
2020-01-01SI0031105081MHPGMETROPOL GROUP d.d., hoteli in turizem0
2020-01-01SI0031108382MIKGMIF INVEST, poslovne storitve in upravljanje investicij d.o.o.0
2020-01-01SI0031111162MILGLES-MMS trgovska druzba d.o.o.0
2020-01-01SI0031110099MINGMINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109695MIPGMESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031113184MIRGPANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d.704.365
2020-01-01SI0031102716MISGMITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sezana0
2020-01-01SI0031102138MIVGMIZAR Industrija stavbnega pohistva Volcja Draga d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031107004MIZGMINERVA ZALEC predelava plastike in kovin, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031100868MKAGMESO KAMNIK Mesna industrija d.d.21.025
2020-01-01SI0031105172MKBGMLADINSKA KNJIGA BIROOPREMA D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0021113194MKIRMAKSIMA INVEST, financna druzba d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101304MKOGMELAMIN kemicna tovarna d.d. Kocevje449.872
2020-01-01SI0031116195MKPRM KAPITAL, upravljanje nalozb, d.d.0
2020-01-01SI0031100462MKRGMERX KOZJAK gostinsko podjetje d.d.0
2020-01-01SI0031100942MKTGMKT PRINT proizvodnja knjig d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031111790MKZBMLADINSKA KNJIGA ZALOZBA d.d.0
2020-01-01SI0031111816MKZGMLADINSKA KNJIGA ZALOZBA d.d.1.232.025
2020-01-01SI0021105968ML0GMODRA LINIJA, DELNISKA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D. KOPER0
2020-01-01SI0021105976ML2NMODRA LINIJA 2, POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D. KOPER0
2020-01-01SI0031114455MLARMLADINA casopisno podjetje d.d., Ljubljana3.000
2020-01-01SI0031110883MLDGMLINOSTROJ d.d., podjetje za izgradnjo tehnoloskih objektov in naprav83.326
2020-01-01SI0021110588MLHRMODRA LINIJA HOLDING, financna druzba d.o.o.0
2020-01-01SI0031101262MLLGMLEKOPROMET, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO D.D.0
2020-01-01SI0031116781MLNRMLINOPEK - SKUPNOST, druzba pooblascenka d.d.165.368
2020-01-01SI0031115734MLRRML PROJEKTI, nalozbe, storitve in projekti, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031106824MLSGMURKA, trgovina in storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031107111MMBGMAXINA trgovina d.d.- "v stecaju"0
2020-01-01SI0031103862MMSGMURA, European Fashion Design, Proizvodnja oblacil d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031116203MNARM NALOZBE, upravljanje nalozb, d.d.0
2020-01-01SI0031109471MNGGMANUFAKTURA Trgovsko podjetje d.d.117.773
2020-01-01SI0031115494MNLRM NALOZBE, holdinska druzba, d.d.0
2020-01-01SI0031200411MNPPPOMIN, druzba pooblascenka d.d. Ljubljana42.691
2020-01-01SI0031109810MNPRPOMIN, druzba pooblascenka d.d. Ljubljana168.779
2020-01-01SI0031115007MNTRMONETA IT, informacijska tehnologija, medijska oprema ter poslovne in financne storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031114943MOBRMOBITEL, telekomunikacijske storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031103235MOCGMODA Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0021113954MONRMONETA NALOZBE, financna in poslovna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0031116286MOPRMESTNA OPTIKA, Prodaja opticnih pripomockov, d.d.3.456
2020-01-01SI0031115254MOTRTEKSTILNA TOVARNA MOTVOZ IN PLATNO d.d. Grosuplje - v stecaju0
2020-01-01SI0021400021MPBLALTA Skladi, druzba za upravljanje, d.d.0
2020-01-01SI0021110687MPDRSava pokojninska druzba, d.d.15.100
2020-01-01SI0021400013MPEUALTA Skladi, druzba za upravljanje, d.d.0
2020-01-01SI0031100348MPKGPEKARNA GROSUPLJE proizvodnja kruha, svezega peciva in slascic, d.d.0
2020-01-01SI0021103245MPLMP Nalozbe, druzba za nalozbe d.o.o.0
2020-01-01SI0022101453MPL1MP Nalozbe, druzba za nalozbe d.o.o.0
2020-01-01SI0022102162MPL2MP Nalozbe, druzba za nalozbe d.o.o.0
2020-01-01SI0022102923MPL3MP Nalozbe, druzba za nalozbe d.o.o.20
2020-01-01SI0021110844MPLRMP Nalozbe, druzba za nalozbe d.o.o.0
2020-01-01SI0031114166MPNRMEDVESEK PUSNIK Nepremicnine d.o.o.0
2020-01-01SI0031114224MPZRALTA FIN, financno svetovanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021105984MR0NMERCATA, financna druzba, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0021111990MR0RMERCATA, financna druzba, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0021105992MR1NM1, financna druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0021113111MR1RM1, financna druzba, d.d., Ljubljana3.932.515
2020-01-01SI0031107681MRHGMETREL merilna in regulacijska oprema d.d.247.613
2020-01-01SI0031114984MRLRMARLES, NACRTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIS IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV d.d.3.507.940
2020-01-01SI0031116906MRNRMERKUR nepremicnine, d.d.25.609
2020-01-01SI0031116880MRTRMERKUR trgovina, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101288MSEGMARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sezana, d.d.148.102
2020-01-01SI0031117367MSOGM SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.5.610
2020-01-01SI0031114042MSORM SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.0
2020-01-01SI0031108556MSSRMESARSTVO SENTJUR d.d., proizvodnja in predelava mesa437.936
2020-01-01SI0031105123MSTGMOSTOVNA Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in dvigal Ljubljana, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031100322MTAGTRGOAVTO KOPER, trgovina d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116021MTERM - TEHNIKA, trgovina in storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031105669MTGGMETALKA TRGOVINA d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031116823MTLRMETREL DUS druzba za upravljanje in svetovanje, d.d.128.541
2020-01-01SI0031104928MTRGMLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.0
2020-01-01SI0031103706MTSGKOMPAS SHOP, trgovina, d.d.594.601
2020-01-01SI0031104555MTTGMTT Tovarna tkanin Melje d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031110479MTZGMLAJ, mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107780MULGMURALES, Tovarna masivnega pohistva d.d. Ljutomer186.451
2020-01-01SI0021105935MX1NMAKSIMA 1 D.D. POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031101759MXIGMEDEX, zivilska industrija, d.o.o.0
2020-01-01SI0031100173MZHGMETALKA ZASTOPSTVA HOLDING Podjetje za upravljanje, zastopanje in storitve, d.d.79.680
2020-01-01SI0031105768NADGVELE TRGOVSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0032101683NAL1NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana0
2020-01-01SI0031102690NALNNAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana953.795
2020-01-01SI0019900107NBS9BANKA SLOVENIJE0
2020-01-01SI0031117284NEONNOVDOM upravljanje d.o.o.0
2020-01-01SI0031117110NEORNOVDOM upravljanje d.o.o.0
2020-01-01SI0021104466NF0SNFD INVESTICIJSKI SKLAD POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0021106008NF1NNFD 1 DELNISKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska druzba d.d.0
2020-01-01SI0021106016NF2NNFD HOLDING, financna druzba d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021112006NF2RNFD HOLDING, financna druzba d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031110529NGDGNOVOGRAD GRADBENISTVO, INZENIRING IN TRGOVINA D.D. - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031112665NGPDNGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031112673NGPENGP NIZKE GRADNJE, gradbeno storitvena druzba d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0022100968NI01NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0021116304NIDRNIKA DUS poslovno svetovanje d.d. - v stecaju81.458
2020-01-01SI0032100883NIK1NIKA investiranje in razvoj d.d. Brezice0
2020-01-01SI0031100793NIKNNIKA investiranje in razvoj d.d. Brezice189.876
2020-01-01SI0031108218NIMRNIGRAD, komunalno podjetje, d.d.440.846
2020-01-01SI0021116270NIRRNIKA RIS rizicni investitor sistema d.d. - v stecaju24.000
2020-01-01SI0031114596NIVGNIVO INVESTICIJE, druzba za investicije in upravljanje, d.d.100.090
2020-01-01SI0031113754NIVRNIVO INVESTICIJE, druzba za investicije in upravljanje, d.d.0
2020-01-01SI0021106024NK0NNK NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2020-01-01SI0021112121NK0RNK NALOZBE, UPRAVLJANJE NALOZB, D.D.0
2020-01-01SI0031107178NKPGNIKO, kovinarsko podjetje, d.o.o., Zelezniki0
2020-01-01SI0021103526NLBNOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022100752NLB1NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022101925NLB10NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022101933NLB11NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102006NLB13NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102089NLB14NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102253NLB15NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102329NLB16NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102402NLB17NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102444NLB18NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102493NLB19NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102584NLB20NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102642NLB21NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102667NLB22NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102725NLB23NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022102824NLB24NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022103004NLB25NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022103111NLB26NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0022103855NLB27NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana450
2020-01-01SI0021117344NLBRNOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana20.000.000
2020-01-01SI0021116502NLBSNOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0031101684NNVGNOVOLIT, Podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103102NOSGNOVA OPREMA tovarna oblazinjenega pohistva d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031115783NOVRNova Vizija, informacijski inzeniring in svetovanje d.d.6.000
2020-01-01SI0031103664NTNRNOVOTEKS TKANINA izdelovanje preje in tkanin, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031103581NTUGNTU upravljanje z nalozbami, d.d.0
2020-01-01SI0031113309NTUNNTU upravljanje z nalozbami, d.d.120.668
2020-01-01SI0031117144NTVNNovaTV24.si, informativna televizija, d.d.8.505
2020-01-01SI0031116997NTVRNovaTV24.si, informativna televizija, d.d.9.102
2020-01-01SI0031113176NVRRLek farmacevtska druzba d.d.1.933.176
2020-01-01SI0031105693NVSGNOVOLES lesna industrija Straza, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101510ODEGODEJA, tovarna presitih odej, d.d. Skofja Loka0
2020-01-01SI0031108937OGBGGRAD, obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled - v stecaju0
2020-01-01SI0031103078OGCGREMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d.162.075
2020-01-01SI0031109851OJDGOJSTRICA DRAVOGRAD TRGOVINSKA D.D.0
2020-01-01SI0031105701OLLGOlma, proizvodnja maziv, d.o.o.0
2020-01-01SI0031111949OMVROMV ADRIATIK, HOLDINSKA DRUZBA, D.O.O.0
2020-01-01SI0031117409ONIGONIKS INVEST d.d., druzba za investicijski inzeniring117.850
2020-01-01SI0031114349ONIRONIKS INVEST d.d., druzba za investicijski inzeniring0
2020-01-01SI0031106923ONJGHIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d.0
2020-01-01SI0031114422ONJRHIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d.105.314
2020-01-01SI0031101502ONMGONM - ENERGIJA, ravnanje z obnovljivimi viri, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104134OOCGCREATINA, mednarodna trgovska druzba d.d., Ljubljana43.538
2020-01-01SI0031116849OPLNOPALIT poslovne storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031114620OPLROPALIT poslovne storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031108267OPRGOPEKARNA PRAGERSKO proizvodnja opeke in stresnikov d.o.o.0
2020-01-01SI0031114141ORBRORBINET Elektroprojektiranje, inzeniring, svetovanje, trgovina d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031115452OSVRBOOKINGPOINT.NET turisticne resitve d.o.o.0
2020-01-01SI0002103248OZ1REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103792OZ10REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103834OZ11REPUBLIKA SLOVENIJA40.000
2020-01-01SI0002103867OZ12REPUBLIKA SLOVENIJA63.000
2020-01-01SI0002103909OZ13REPUBLIKA SLOVENIJA60.000
2020-01-01SI0002103321OZ2REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103438OZ3REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103495OZ4REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103560OZ5REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103610OZ6REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103669OZ7REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103727OZ8REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103768OZ9REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0031108721PACGPALOMA TOVARNA LEPENKE CERSAK D.D.0
2020-01-01SI0031114000PAHRPARKIRNA HISA druzba za nepremicnine d.d.0
2020-01-01SI0031103300PALGHOTELI PALACE, DELNISKA DRUZBA, PORTOROZ0
2020-01-01SI0031108390PAPGPAP - TELEMATIKA TELEKOMUNIKACIJE-AVTOMATIKA-SATELITSKI SISTEMI, D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031107434PARGRADECE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. " - v stecaju"0
2020-01-01SI0031107269PASGPAPIR SERVIS d.o.o., Druzba za ravnanje z odpadki - v stecaju0
2020-01-01SI0021117237PAYRPAYSERA SI, denarno posrednistvo, d.d.0
2020-01-01SI0022101248PBD1PROBANKA financna druzba d.o.o.0
2020-01-01SI0021401219PBDAISAVA INFOND, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021400922PBDBISAVA INFOND, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021400039PBGSSAVA INFOND, druzba za upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0022102469PBH1PUBLIKUM HOLDING, upravljanje druzb d.o.o.0
2020-01-01SI0022101255PBL1PROBANKA LEASING druzba za zakup opreme d.o.o.0
2020-01-01SI0029900329PBONKAPITALSKA DRUZBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.D.0
2020-01-01SI0021110976PBRPOMURSKA BANKA D.D. MURSKA SOBOTA BANCNA SKUPINA NLB0
2020-01-01SI0022100604PBS1POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bancna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-01-01SI0022102279PBS6POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bancna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-01-01SI0022102360PBS7POSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bancna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-01-01SI0021105778PBSRPOSTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bancna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.0
2020-01-01SI0031112053PBVGPROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d.46.949
2020-01-01SI0031105149PCEGPOHISTVO, storitveno podjetje d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0021111032PDARPOKOJNINSKA DRUZBA A, d.d.89.487
2020-01-01SI0031104795PDLGSOLSKI RAZGLEDI, d.o.o., casopisno-zalozniska druzba0
2020-01-01SI0031114893PDPRPOMORSKA DRUZBA, upravljanje holding druzb d.d., Portoroz54.325
2020-01-01SI0031115155PDURPDU, Posebna druzba za upravljanje, d.d.0
2020-01-01SI0031104910PDVGHOTEL GRAD PODVIN d.o.o.0
2020-01-01SI0031111733PDVRHOTEL GRAD PODVIN d.o.o.0
2020-01-01SI0021110190PDZPublikum PDU, druzba za nalozbe, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200775PECPPECIVO Pekarstvo in slascicarstvo d.d. Nova Gorica3.175
2020-01-01SI0031115387PECRPECIVO Pekarstvo in slascicarstvo d.d. Nova Gorica8.775
2020-01-01SI0031115973PEIRPETROLIJA inzeniring d.d - V STECAJU0
2020-01-01SI0032500314PEK01PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0032500439PEK02PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0032500546PEK03PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0032500678PEK04PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0032500868PEK05PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0031114299PEKRPEKO, tovarna obutve, d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031102625PEPGPETOVIA AVTO trgovina in storitve, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0032102947PET1PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0032103259PET2PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0032103291PET3PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0032103705PET4PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana11
2020-01-01SI0032103747PET5PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana32.828
2020-01-01SI0031102153PETGPETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana2.086.301
2020-01-01SI0022501405PFA01PRVA FINANCNA AGENCIJA, druzba za unovcevanje in odkup terjatev d.o.o.0
2020-01-01SI0031100223PGGGGROSIST GORICA, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.D., SEMPETER PRI GORICI0
2020-01-01SI0031110388PGLGEUROPAPIER trgovina s papirjem d.o.o. Slovenija0
2020-01-01SI0031110107PGVGULTRAPAC Predelava plasticnih mas d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031112699PHCCTOVARNA POHISTVA CEPOVAN d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031102294PHMGKOLONIALE-PREHRANA DRUZBA ZA TRGOVINO IN STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0021113608PIFRPINUS FIN DRUZBA ZA FINANCNE NALOZBE IN STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0031115577PIGRPAPIGOR, holding, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108861PIJGENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d.65.529
2020-01-01SI0031112715PILHPivovarna Lasko Union d.o.o.0
2020-01-01SI0031107418PILRPivovarna Lasko Union d.o.o.0
2020-01-01SI0031100371PIRGAlbaugh tovarna kemicnih izdelkov d.o.o.0
2020-01-01SI0031106956PJPGPOSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.334.451
2020-01-01SI0021113319PKZRCoface PKZ zavarovalnica d.d.2.016
2020-01-01SI0021106081PL0NPULSAR HOLDING, ustanavljanje, financiranje in upravljanje druzb, d.o.o. Ljubljana0
2020-01-01SI0031108614PLAGPLASTIK PROIZVODNJA PLASTICNIH IZDELKOV D.D. KANAL OB SOCI0
2020-01-01SI0032103879PLC1VZAJEMCI NEPREMICNINE, druzba za nepremicnine, d.o.o.623
2020-01-01SI0032103937PLC2VZAJEMCI NEPREMICNINE, druzba za nepremicnine, d.o.o.1.111
2020-01-01SI0022201345PLH1PULSAR NALOZBE, financiranje in investiranje, d.o.o.0
2020-01-01SI0021110901PLHRPULSAR HOLDING, ustanavljanje, financiranje in upravljanje druzb, d.o.o. Ljubljana0
2020-01-01SI0031109745PLIGPREDILNICA LITIJA d.o.o.0
2020-01-01SI0031109513PLKGPLANIKA KRANJ, podjetje za trzenje in proizvodnjo obutve, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031110826PLKRPLANIKA KRANJ, podjetje za trzenje in proizvodnjo obutve, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031102476PLMGPLINARNA MARIBOR druzba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031103227PLPGPLESKAR podjetje za zascito in izolacijo povrsin d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108911PLTGFINESTO-ARHIV, ARHIVIRANJE IN NAJEM D.O.O.0
2020-01-01SI0021106065PM1NPOMURSKA INVESTICIJSKA DRUZBA 1 D.D.0
2020-01-01SI0021106073PM2NPOMURSKA INVESTICIJSKA DRUZBA 2 D.D.0
2020-01-01SI0021105414PMARPM & A FA financno svetovanje d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031109448PMBGPOVRTNINA TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0031114547PMDRPROMART DESIGN, druzba za trgovino in poslovne storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031115759PMHRPRIMORJE HOLDING d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108804PMIGPOMURKA mesna industrija d.d., Murska Sobota - V STECAJU0
2020-01-01SI0031114869PMKRPOMURSKE MLEKARNE - SKUPNOST, druzba pooblascenka d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031107558PMLGPOMURSKE MLEKARNE d.d.0
2020-01-01SI0031117276PMLRPOMURSKE MLEKARNE d.d.1.392.282
2020-01-01SI0031105461PMMGMLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota424.198
2020-01-01SI0031116328PMPGHOLDING PMP, nalozbena dejavnost, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114448PMPRHOLDING PMP, nalozbena dejavnost, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109356PMSGPODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, casopisno zalozniska druzba, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114174PNGRPROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INZENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE244.970
2020-01-01SI0022102121PNO1POTEZA NALOZBE podjetje za nalozbe in financiranje, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116591PNVRPanvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d.229.261
2020-01-01SI0031103425POCGPoslovni sistem Zupanc d.d.0
2020-01-01SI0031115270PODRPOLZELA-DELNICA druzba pooblascenka d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021113574POIGPOM-INVEST, druzba za investiranje, d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0021114531POINPOM-INVEST, druzba za investiranje, d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0021110984POIRPOM-INVEST, druzba za investiranje, d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031104860POMGVELETRGOVINA POTROSNIK D.D.0
2020-01-01SI0031108226POPGPLAMA-PUR, proizvodnja in predelava plasticnih mas, d.o.o.0
2020-01-01SI0021107741POSPozavarovalnica Sava, d.d.0
2020-01-01SI0021110513POSRPozavarovalnica Sava, d.d.17.219.662
2020-01-01SI0021114135POZRPRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. Firma v angleskem jeziku: PRVA, personal insurance company Plc13.100
2020-01-01SI0021200645PPDGSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.0
2020-01-01SI0021200835PPDLSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.0
2020-01-01SI0021116437PPDMSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.291.484
2020-01-01SI0021115959PPDNSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.0
2020-01-01SI0021110703PPDRSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.0
2020-01-01SI0021200884PPDTSKUPINA PRVA, zavarovalniski holding, d.d. Angleski prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.202.437
2020-01-01SI0021113038PPIGPOM-NALOZBE, FINANCNA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0021113582PPIRPOM-NALOZBE, FINANCNA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031102468PPMGPOGREBNO PODJETJE podjetje za opravljanje pogrebne, pokopaliske dejavnosti in trgovino Maribor d.d.102.329
2020-01-01SI0031104514PPNGPIVKA perutninarstvo d.d.1.086.399
2020-01-01SI0031200429PPOPPIVKA, DRUZBA POOBLASCENKA, d.d.211.740
2020-01-01SI0031109927PPORPIVKA, DRUZBA POOBLASCENKA, d.d.215.989
2020-01-01SI0031111337PPSGPPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLASCICARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117292PPSRPPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLASCICARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107350PPTGPERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031113713PRARPRIMORJE d.d. druzba za gradbenistvo, inzeniring in druge poslovne storitve - v stecaju0
2020-01-01SI0021100712PRBPROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022100257PRB1PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022102840PRB10PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022102964PRB11PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022103103PRB12PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022101941PRB6PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022102097PRB7PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022102543PRB8PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0022102766PRB9PROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0021106982PRBIPROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0021200405PRBPPROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0021109598PRBRPROBANKA, d.d.0
2020-01-01SI0031114885PRERPREDILNICA LITIJA HOLDING d.d.50.911
2020-01-01SI0031110396PRHRPROPHETES partnerska druzba za financiranje in razvoj, d.d. Firma v angleskem jeziku: PROPHETES, Parnerised Company for Financing and Development Inc. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108275PRIGPRIMAT tovarna kovinske opreme d.d.96.237
2020-01-01SI0021115843PRJRPROJEKT HOTEL, investiranje in upravljanje nalozb, d.o.o.0
2020-01-01SI0022101263PRL1VERECUNDUS, financno poslovanje d.o.o.- v stecaju0
2020-01-01SI0031100959PRMGPROJEKT MR INZENIRING ekonomsko svetovanje, trgovina d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116260PRNRPRINCEPS, druzba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031115676PRONPROJEKTIVA - INZENIRING CELJE, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117623PRRRProjektor, druzba za kinematografske storitve, d.d.250
2020-01-01SI0031105594PRSGPERSPEKTIVA INVEST, investicijske storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102708PRTGAvtoprevoz Tolmin cestnoprometno podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031102609PSBGMERCATOR PLANIKA TRGOVINA D.D.0
2020-01-01SI0031109323PSDGDOLENJSKE PEKARNE PROIZVODNJA KRUHA, PECIVA, TESTENIN IN SLASCIC, D.O.O.0
2020-01-01SI0031117326PSERPOMURSKI SEJEM podjetje za organizacijo sejmov, razstav in prireditev d.o.o., Gornja Radgona0
2020-01-01SI0031102252PSGGPREVENT GLOBAL druzba za upravljanje, investicije in razvoj d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021110612PSKRPRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper0
2020-01-01SI0031100306PSLGMLINOTEST PEKARNA IN SLASCICARNA SKOFJA LOKA D.O.O.0
2020-01-01SI0032102897PSN1POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031113903PSNRPOTEZA SKUPINA, holding podjetje, d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031102807PSRGPRASICEREJA PODGRAD d.o.o. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031110727PSTGPaloma, higienski papirji, d.d.7.941.290
2020-01-01SI0031117656PSURPDA SKUPINA druzba za logistiko d.d.250
2020-01-01SI0031102401PTIGTIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica - v stecaju0
2020-01-01SI0031111865PTLGPALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108879PTNGPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117219PTNNPOLZELA tovarna nogavic d. o. o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031109281PTSGPRESKRBA, trgovina na debelo in drobno d.d.0
2020-01-01SI0021108327PUBRPublikum, druzba za investicije, d.d.163.269
2020-01-01SI0031109869PUHGPODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031109075PULGPIVOVARNA UNION D.D.0
2020-01-01SI0031111592PUNRP33, upravljanje z nepremicninami d.o.o.0
2020-01-01SI0031104688PUPGPUP Podjetje za urejanje prostora, d.d.450.720
2020-01-01SI0031108010PUVGNIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje - v stecaju0
2020-01-01SI0031108531PVDGPOLIDENT d.o.o. Industrija dentalnih proizvodov, Dental Products Industry0
2020-01-01SI0031200700PVHPPUP VELENJE HOLDING, druzba za upravljanje, svetovanje in poslovne storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031102286PVMGMINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana495.700
2020-01-01SI0031108234PVVGPAPIRNICA VEVCE d.o.o.0
2020-01-01SI0021108244PZIINTER POZAVAROVALNA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031104969PZMGPOMURSKA ZALOZBA d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0021107535PZTPOZAVAROVALNICA TRIGLAV RE d.d.15.000
2020-01-01SI0031108408RALGR-HOLDING, druzba za investiranje in nepremicnine, d.d.0
2020-01-01SI0031102302RARGRADENSKA, druzba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijac, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108028RCJGTP ROZCA, TRGOVSKKO PODJETJE, D.D., JESENICE0
2020-01-01SI0031103763RDDGRADGONSKE GORICE Gornja Radgona d.o.o.0
2020-01-01SI0031111725RDLRRGS, poslovne dejavnosti, d.d.0
2020-01-01SI0031112772RDR1RAZVOJNA DRUZBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomsiceva 341.326
2020-01-01SI0031200924REDPRED PITAYA, storitveno podjetje, d.d.0
2020-01-01SI0031116971REDRRED PITAYA, storitveno podjetje, d.d.13.750
2020-01-01SI0031115924REMRREMIUS, poslovno svetovanje, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032502146RES01RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.0
2020-01-01SI0032502328RES02RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.2.300.000
2020-01-01SI0032502500RES03RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.750.000
2020-01-01SI0031116559REVRREVOZ podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov d.d.550.810
2020-01-01SI0031101452RGLRRADIO GLAS LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana0
2020-01-01SI0031200288RGPZDRAVILISCE ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031200106RGPOROGASKA - ZDRAVSTVO, HOTELI, TURIZEM D.D.0
2020-01-01SI0031200791RGZPZDRAVILISCE ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031115767RGZRZDRAVILISCE ROGASKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding druzb, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031117565RIVRPALACE SQUARE, management d.d.100.000
2020-01-01SI0031104316RKGGREKREACIJSKO TURISTICNI CENTER ZICNICE, Kranjska gora, d.d.115.338
2020-01-01SI0031103284RKRGRekreacijsko turisticni center Krvavec, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116336RLTRRELAX TURIZEM podjetje za turizem d.d.10.000
2020-01-01SI0031107806RLVGPREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107665RMEGENERGIJA RM druzba za gospodarjenje z nalozbami d.d.82.697
2020-01-01SI0031108358RMSGPanvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.229.261
2020-01-01SI0031103219RMTGTAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.259.208
2020-01-01SI0031104886RRCGRRC RACUNALNISKE STORITVE, d.o.o.0
2020-01-01SI0031200668RRCPRRC RACUNALNISKE STORITVE, d.o.o.0
2020-01-01SI0002100673RS06REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002100731RS10REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101168RS18REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101341RS21REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101382RS23REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101432RS26REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101572RS29REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101556RS30REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101648RS33REPUBLIKA SLOVENIJA162.100
2020-01-01SI0002101671RS38REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101655RS39REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101820RS44REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101812RS45REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101838RS46REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101846RS47REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101887RS49REPUBLIKA SLOVENIJA77.979
2020-01-01SI0002100657RS4EREPUBLIKA SLOVENIJA2.489
2020-01-01SI0002101895RS50REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101952RS52REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002101960RS53REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102117RS56REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102331RS58REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102349RS59REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102398RS60REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102562RS61REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102570RS62REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102794RS63REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102919RS64REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102935RS65REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002102984RS66REPUBLIKA SLOVENIJA1.500.000
2020-01-01SI0002103057RS67REPUBLIKA SLOVENIJA1.645.715
2020-01-01SI0002103065RS68REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103149RS69REPUBLIKA SLOVENIJA1.605.866
2020-01-01SI0002103164RS70REPUBLIKA SLOVENIJA1.500.000
2020-01-01SI0002103388RS71REPUBLIKA SLOVENIJA1.000.000
2020-01-01SI0002103396RS72REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002103453RS73REPUBLIKA SLOVENIJA1.000.000
2020-01-01SI0002103487RS74REPUBLIKA SLOVENIJA2.250.000
2020-01-01SI0002103545RS75REPUBLIKA SLOVENIJA2.000.000
2020-01-01SI0002103552RS76REPUBLIKA SLOVENIJA1.150.000
2020-01-01SI0002103602RS77REPUBLIKA SLOVENIJA2.000.000
2020-01-01SI0002103677RS78REPUBLIKA SLOVENIJA3.000.000
2020-01-01SI0002103685RS79REPUBLIKA SLOVENIJA3.000.000
2020-01-01SI0002103776RS80REPUBLIKA SLOVENIJA2.350.000
2020-01-01SI0002103842RS81REPUBLIKA SLOVENIJA1.850.000
2020-01-01SI0031117615RSCRRED STONE CAPITAL, druzba za svetovanje, d.d.25.000
2020-01-01SI0002100061RSFREPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002100079RSGREPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002100137RSMREPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002100160RSPREPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0031100900RUTGRUDIS poslovno zdruzenje za inzeniring in izgradnjo objektov d.o.o. Trbovlje0
2020-01-01SI0031110677RVNGRESEVNA Trgovina in storitve d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116716RZVRRAZVOJNI ZAVOD podjetje za poslovne storitve d.d.1.258
2020-01-01SI0032103028SA01SAVA, druzba za upravljanje in financiranje, d.d.0
2020-01-01SI0032103085SA02SAVA, druzba za upravljanje in financiranje, d.d.0
2020-01-01SI0032103358SA03SAVA, druzba za upravljanje in financiranje, d.d.0
2020-01-01SI0031102542SAAGHELLA SATURNUS SLOVENIJA, Proizvodnja svetlobne opreme za motorna in druga vozila, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117086SAFNSAFETECH, trgovina in storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031117094SAFRSAFETECH, trgovina in storitve, d.d.0
2020-01-01SI0032100875SAH1SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.0
2020-01-01SI0031104019SAHGSALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.882.313
2020-01-01SI0031110453SALRSALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana104.375
2020-01-01SI0031105685SALSSALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0031107467SAMGSADJARSTVO MIROSAN, d.o.o.0
2020-01-01SI0031113978SANRSANDOZ farmacevtska druzba d.d. v angl.j.: Sandoz Pharmaceuticals d.d.1
2020-01-01SI0021113673SAPGPUBLIKUM PLUS, zavarovalno zastopnistvo, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101429SARGSAMPIONKA PROIZVODNJA PRALNIH IN CISTILNIH SREDSTEV TER PREHRAMBENIH PROIZVODOV, D.O.O.0
2020-01-01SI0031117318SAVRSAVA, druzba za upravljanje in financiranje, d.d.29.082.968
2020-01-01SI0032501486SBG01SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaze, d.o.o. v angleskem jeziku: SIBO GROUP Packaging Development and Production LTD0
2020-01-01SI0032501791SBG02SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaze, d.o.o. v angleskem jeziku: SIBO GROUP Packaging Development and Production LTD0
2020-01-01SI0031100538SBKGSTEKLARNA ROGASKA d.o.o.0
2020-01-01SI0031113598SBKRSTEKLARNA ROGASKA d.o.o.0
2020-01-01SI0031106873SCTGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE Tehnika Obnova, d.d., - v stecaju0
2020-01-01SI0021105646SDPSKLAD DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA D.D.0
2020-01-01SI0031103383SELGSilgan Kovinska Embalaza Ljubljana d.o.o.0
2020-01-01SI0031111766SELH1Silgan Kovinska Embalaza Ljubljana d.o.o.0
2020-01-01SI0031111758SELRSilgan Kovinska Embalaza Ljubljana d.o.o.0
2020-01-01SI0031116898SESRSESIR, tovarna klobukov, d.d., Skofja Loka - V STECAJU0
2020-01-01SI0031108648SETGSET Podjetje za usposabljanje invalidov d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031114323SFARS-FACTORING, faktoring druzba d.d.7.000
2020-01-01SI0031116229SFIRNANOCELL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0021116833SGDRSGG - druzba pooblascenka d.d.131.531
2020-01-01SI0031115643SGGRSGP GRADITELJ Splosno gradbeno podjetje d.d.47.954
2020-01-01SI0031115791SGMRS&G MEDIA, TV produkcija, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107095SGNGGORICA Splosno gradbeno podjetje d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116740SGORGORENJC, druzba za inzenirske dejavnosti, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116484SGPRSPLOSNO GRADBENO PODJETJE TEHNIK, d.d., druzba za gradbenistvo, inzeniring, trgovino - v stecaju0
2020-01-01SI0031114604SHBRSava Turizem d.d.39.684.899
2020-01-01SI0021105406SHMRS HRAM, FINANCNA DRUZBA D.D., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031116864SHPRD.P. STEKLARNA HRASTNIK druzba pooblascenka, d.d.209.076
2020-01-01SI0022102907SI01SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0031109612SIAGSOLKANSKA INDUSTRIJA APNA, d.o.o. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0022101222SIB2SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0021108707SIBRSLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0029901327SID01SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0029901608SID02SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0029901707SID03SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0029901897SID04SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0029902101SID05SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0029902283SID06SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana0
2020-01-01SI0021102932SIDRSID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana3.121.741
2020-01-01SI0031113762SIFRSINFONIKA, druzba za elektronske komunikacije d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107426SIHGSIJAJ HRASTNIK proizvodnja svetil in galvanizacija d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0032102889SIJ1SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032103465SIJ2SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032103531SIJ3SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032103580SIJ4SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032103598SIJ5SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.51.218
2020-01-01SI0032103945SIJ6SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.400
2020-01-01SI0031113721SIJRSIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.994.616
2020-01-01SI0032501197SIK01SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032501395SIK02SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032501700SIK03SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032501965SIK04SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032502229SIK05SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.0
2020-01-01SI0032502492SIK06SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.281
2020-01-01SI0031115908SIMRSINTAL MARIBOR druzba za varovanje oseb in premozenja d.o.o.0
2020-01-01SI0021111396SINGSIVENT, poslovne storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0032101113SIPAESIP strojna industrija, d.d., Sempeter v Savinjski dolini0
2020-01-01SI0032101121SIPBESIP strojna industrija, d.d., Sempeter v Savinjski dolini0
2020-01-01SI0031109190SIPRSIP strojna industrija, d.d., Sempeter v Savinjski dolini413.596
2020-01-01SI0031115668SITRSINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102450SKAGSVILANIT Tekstilna tovarna d.o.o.0
2020-01-01SI0022101040SKB01SKB BANKA D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0021103013SKBBSKB BANKA D.D. LJUBLJANA12.649.200
2020-01-01SI0032103135SKD1KD, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0032103754SKD2KD, financna druzba, d.d.80
2020-01-01SI0031110164SKDRKD, financna druzba, d.d.186.436
2020-01-01SI0031101395SKGGSTANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.d. Kamnik - v stecaju0
2020-01-01SI0031108895SKPGSLIKOPLAST druzba za izvajanje zakljucnih gradbenih del d.o.o.0
2020-01-01SI0002100228SKR1ED.S.U., druzba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109521SKSGKRASKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbenistvo, inzeniring in proizvodnjo - v stecaju0
2020-01-01SI0031115312SLARSALNAL, upravljanje z nepremicninami, kapitalske nalozbe d.o.o.0
2020-01-01SI0031200940SLCPSolchem skupina, Druzba za upravljanje, zastopanje in storitve, d.d.51
2020-01-01SI0031116310SLCRSolchem skupina, Druzba za upravljanje, zastopanje in storitve, d.d.1.060
2020-01-01SI0031113218SLIGSportna loterija in igre na sreco d.d.17.839
2020-01-01SI0031102823SLJGSEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116294SLJRSEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.o.o.0
2020-01-01SI0031109166SLKGSTOL industrija pohistva, d.d., Kamnik0
2020-01-01SI0031113788SLKRSTOL industrija pohistva, d.d., Kamnik194.050
2020-01-01SI0031100405SLLGSLOVENIJALES druzba za trgovino in druge storitve, d.d.0
2020-01-01SI0031104985SLNGSLOVENIJAVINO, podjetje za trgovino in storitve d.d.0
2020-01-01SI0031113440SLNRSLOVENIJAVINO, podjetje za trgovino in storitve d.d.0
2020-01-01SI0031101122SLTGVEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA, druzba za prevoz potnikov, d.d.0
2020-01-01SI0031200759SLVPSOLVERA LYNX nove tehnologije za energetiko d.o.o.0
2020-01-01SI0031114638SLVRSOLVERA LYNX nove tehnologije za energetiko d.o.o.0
2020-01-01SI0031115882SLYGSLOSYS, druzba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.o.o.0
2020-01-01SI0022102022SLZ1ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna druzba d.d.0
2020-01-01SI0021113343SLZNSLOVENICA ZAVAROVALNISKA HISA D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031101205SMAGSM INVEST, druzba za investicije, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107996SMBGSLIKAR podjetje za slikarstvo, pleskarstvo, trgovino in inzeniring d.d., v likvidaciji78.565
2020-01-01SI0031117425SMFRSMF Media, poslovne storitve, d.d.25.000
2020-01-01SI0031105727SMMGSEMESADIKE MENGES d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021115223SMPRALTA SKUPINA, upravljanje druzb, d.d.3.018.076
2020-01-01SI0031103656SMRGSTROJNA tovarna strojev, kmetijstvo, poslovanje z nepremicninami, najemi in svetovanje d.o.o. Maribor0
2020-01-01SI0032501270SMS01POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.0
2020-01-01SI0031102187SMSGPOMGRAD, gradbeno podjetje d.d.817.679
2020-01-01SI0021105901SN0NKRONA SENIOR, investicijska druzba prilagodljive sestave nalozb, d.d.0
2020-01-01SI0031107624SNKGSNEZNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031114745SNLRSANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.25.326
2020-01-01SI0021113632SNOGKRONA SENIOR, investicijska druzba prilagodljive sestave nalozb, d.d.0
2020-01-01SI0021111495SNORGRADIS LJUBLJANA G1, GRADBENO PODJETJE, D.D.0
2020-01-01SI0031111618SNTRGVS d.d., globalno varnostni servis600
2020-01-01SI0031114364SOCGSOCIUS - Druzba za svetovanje, inzeniring in zaloznistvo d.d. Ljubljana0
2020-01-01SI0021115819SOFRSOFT - ING, podjetje za opravljanje softverskega inzeniringa, notranjo in zunanjo trgovino ter zastopanje tujih firm d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031101353SOKGTRGOVSKO PODJETJE SOCA D.D. KOPER0
2020-01-01SI0031110008SOLGSOLIDARNOST, podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov d.o.o. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031114091SOPRSOLARVALUE PROIZVODNJA, druzba za raziskovanje, proizvodnjo, svetovanje in druge storitve d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031109984SORRSATURNUS - ORODJARNA IN STROJEGRADNJA PROIZVODNJA ORODIJ, D.D., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0002100558SOS2ESlovenski drzavni holding, d.d.0
2020-01-01SI0002103529SOS3Slovenski drzavni holding, d.d.100.000
2020-01-01SI0001113917SOSRSlovenski drzavni holding, d.d.155.866
2020-01-01SI0031117474SOURSOL 8, upravljanje podjetij, d.d.500
2020-01-01SI0021113749SPARBANKA SPARKASSE d.d.240.000
2020-01-01SI0031105545SPBGSPECERIJA VELETRGOVINA BLED D.D.0
2020-01-01SI0021110711SPDRTriglav, pokojninska druzba, d.d.32.355
2020-01-01SI0031115825SPKRSKUPINA KOVINAR, holdinska druzba, d.d., Kocevje9.984
2020-01-01SI0031101981SPLGSPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremicninami in inzeniring71.540
2020-01-01SI0031100389SPPGSZ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.14.138
2020-01-01SI0031103359SPRRSLOVENIJA PROJEKT, podjetje za projektiranje d.o.o.0
2020-01-01SI0031108002SPSGCGP - GRADNJE, gradbenistvo, d.o.o.0
2020-01-01SI0031111907SPSRCGP - GRADNJE, gradbenistvo, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104480SRDRSLOVENSKA RAZVOJNA DRUZBA D.D. - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031112848SRMCSORA industrija pohistva Medvode d.o.o.0
2020-01-01SI0031112855SRMESORA industrija pohistva Medvode d.o.o.0
2020-01-01SI0031109182SRMGSORA industrija pohistva Medvode d.o.o.0
2020-01-01SI0031114687SRNRSARINI, svetovanje in investiranje, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102948SSBGSTEKLARNA LUMINOS proizvodnja, gardbenistvo, trgovina, posrednistvo in druge storitve d.o.o.- v stecaju0
2020-01-01SI0031112228SSDGSTOLARNA DOBREPOLJE d.o.o., Druzba za proizvodnjo pohistva, Videm Dobrepolje - v stecaju0
2020-01-01SI0031109737SSLGSAP SERVO mehanicni obrati d.d.72.923
2020-01-01SI0002100210SSR1ESTANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad0
2020-01-01SI0021106099ST1NHRAM HOLDING, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0021112105ST1RHRAM HOLDING, financna druzba, d.d.4.282.596
2020-01-01SI0031107822STCGSTC SKLADISCNO TRANSPORTNI CENTER CELJE STORITVE, PEDICIJA IN TRGOVINA D.D.0
2020-01-01SI0031105578STDGSTAVBAR INVEST, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031107491STGGStrenia, druzba za investicije d.o.o.0
2020-01-01SI0031117151STHRSTH MANAGEMENT, upravljanje nalozb, d.d.300
2020-01-01SI0031117607STIGEKVITI, druzba za investiranje, d.d.25.000
2020-01-01SI0031117045STIRIEKVITI, druzba za investiranje, d.d.0
2020-01-01SI0031103847STKGGRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE STAVBENIK D.D. KOPER0
2020-01-01SI0031108291STLGSTILLES d.o.o., Inzeniring in notranja oprema Sevnica0
2020-01-01SI0031113499STNGDruzba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. - v likvidaciji - v stecaju0
2020-01-01SI0031101601STRGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE D.D. TRZIC0
2020-01-01SI0031114612STSRSOLARNI TERMO SISTEMI - STS, razvoj, proizvodnja in prodaja solarnih termo sistemov, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031110834STTRSTT STROJEGRADNJA TOVARNA GRADBENIH IN TRANSPORTNIH STROJEV IN NAPRAV, D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031116963STURSTN satelitske komunikacije d.o.o.0
2020-01-01SI0031114737STVRS&T SLOVENIJA, informacijske resitve in storitve, d.d.31.410
2020-01-01SI0031110503SUHAEKOSUR - SL, ekologija, raziskave in razvoj d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104092SUMGSurovina, druzba za predelavo odpadkov d.o.o.0
2020-01-01SI0031115866SVKRSAVAPROJEKT druzba za razvoj, projektiranje, konzalting, inzeniring d.d. Krsko4.610
2020-01-01SI0031103516SVLGAVTOTEST, TEHNICNO PREIZKUSANJE VOZIL, D.O.O.0
2020-01-01SI0031102096SVMGSVILA tekstilna tovarna, trgovina in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031113804SVSRMERCATOR- SVS TRGOVINA, STORITVE D.D.0
2020-01-01SI0031109315SVZGSVEA Lesna industrija, d.d., Zagorje ob Savi - v stecaju0
2020-01-01SI0002502076SZ100REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502118SZ101REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502167SZ102REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502209SZ103REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502241SZ104REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502282SZ105REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502316SZ106REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502340SZ107REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502381SZ108REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502431SZ109REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604195SZ36REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604690SZ45REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604716SZ46REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604732SZ47REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500054SZ48REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500104SZ49REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500120SZ50REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500245SZ51REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500260SZ52REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500302SZ53REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500344SZ54REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500377SZ55REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500401SZ56REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500427SZ57REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500492SZ59REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500534SZ60REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500559SZ61REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500591SZ62REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500658SZ64REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500690SZ65REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500716SZ66REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500740SZ67REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500807SZ69REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500849SZ70REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500898SZ71REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500922SZ72REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500955SZ73REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500997SZ74REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501029SZ75REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501060SZ76REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501102SZ77REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501151SZ78REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501201SZ79REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501235SZ80REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501250SZ81REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501292SZ82REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501326SZ83REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501367SZ84REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501433SZ85REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501466SZ86REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501532SZ88REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501581SZ89REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501631SZ90REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501748SZ91REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501771SZ92REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501805SZ93REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501839SZ94REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501904SZ95REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501946SZ96REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501995SZ97REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502027SZ98REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502043SZ99REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0022100406SZB1DEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d.0
2020-01-01SI0022101024SZB3DEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d.0
2020-01-01SI0021110083SZBRDEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d.4.257.483
2020-01-01SI0031101023SZIGZIDGRAD Splosno gradbeno podjetje Idrija d.d.91.993
2020-01-01SI0031116799SZKRSKUPAJ ZA KNJIGO upravljanje z nalozbami d.d.0
2020-01-01SI0031105495SZLGSZ - ZELEZNISKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.755.444
2020-01-01SI0031102559SZPGAPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.0
2020-01-01SI0031108952SZSGXELLA POROBETON SI, d.o.o., tovarna gradbenega materiala0
2020-01-01SI0031102369SZTGSPLOSNO GRADBENO PODJETJE ZASAVJE TRBOVLJE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021113350SZZRKD IT, informacijske storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031109570TABGTABOR LJUBLJANA, gostinstvo, turizem in opravljanje storitev poslovnim zgradbam, d.o.o.-v likvidaciji0
2020-01-01SI0031109554TAKGTRANSPORT KRSKO D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031104704TAPGTRANSAVTO POSTOJNA, Podjetje za prevoz blaga v javnem cestnem prometu, d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0032102806TAS1TAB-SYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d.0
2020-01-01SI0031114307TASRTAB-SYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d.1.516.666
2020-01-01SI0031109042TBJGTBJ, tehnicni biro Jesenice, d.d.60.669
2020-01-01SI0031101585TBLGLAJOVIC TUBA embalaza, d.o.o.0
2020-01-01SI0031107392TBPGTBP tovarna bovdenov in plastike d.d.100.393
2020-01-01SI0031100637TCRGTERME CATEZ d.d. Catez ob Savi497.022
2020-01-01SI0031117136TDJRTOPDEEJAYS.COM, spletni portal, d.d. - v likvidaciji37.000
2020-01-01SI0031114034TDRRTDR-METALURGIJA druzba za proizvodnjo ferolegur d.d.-v stecaju0
2020-01-01SI0031115114TDSRTDS Skupina, posredovanje, d.o.o0
2020-01-01SI0032502419TDV01T - 2 druzba za ustvarjanje, razvoj in trzenje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.68
2020-01-01SI0031102211TEAGTEKSTINA tekstilna industrija d.o.o.0
2020-01-01SI0031112889TECCTECTUM D.D., IZDELAVA STREH IN IZOLACIJ LJUBLJANA - V STECAJU0
2020-01-01SI0031107335TEGGSITEEP TEGRAD & PAP, Slovenski Inzeniring za Telekomunikacije, Energetiko, Elektroniko in Prometno tehniko d.d., Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031100025TEHGTEHNOUNION zastopstvo tujih firm, izvoz-uvoz, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101882TEMGTOVARNA ELEKTROMATERIALA CATEZ, d.o.o.11.518
2020-01-01SI0031108374TENGIMP Tovarna elektroenergetskih naprav d.o.o.0
2020-01-01SI0031102674TEORTEOL KEMICNA INDUSTRIJA, D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031109760TERGTERMOPOL, predelava plasticnih mas d.o.o., Sovodenj0
2020-01-01SI0031116567TESRTEHNIKA-SET inzeniring, proizvodnja in storitve d.d.9.475
2020-01-01SI0021111206TFDRTRIGLAV, FINANCNA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0021106107TG1NTRIGLAV STEBER I, DELNISKA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0021113129TG1RTRIGLAV STEBER I, DELNISKA INVESTICIJSKA DRUZBA, D.D.0
2020-01-01SI0031111378TGKGTRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031111048TIKGDOM-TITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d.778.058
2020-01-01SI0031107525TIMGFRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o.0
2020-01-01SI0031115718TINRTriglav INT, holdinska druzba, d.d.77.180.734
2020-01-01SI0031111568TIPGLESNA TIP tovarna ivernih plosc Otiski vrh d.o.o.- v stecaju0
2020-01-01SI0031115940TISR3IN SKUPINA, podjetnisko in poslovno svetovanje, d.d.25.000
2020-01-01SI0031107913TITGTRIO, trziska industrija obutve in konfekcije Trzic,d.d.201.400
2020-01-01SI0031108077TJMGTISKARNA JOZE MOSKRIC D.D., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI0
2020-01-01SI0031113739TKARTKANINA, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana0
2020-01-01SI0031109646TKHGTOVARNA KEMICNIH IZDELKOV d.d.1.051.593
2020-01-01SI0031101890TKKGTKK Proizvodnja kemicnih izdelkov d.o.o.0
2020-01-01SI0031104241TKMGKOSAKI tovarna mesnih izdelkov d.o.o.0
2020-01-01SI0031117482TKMRKOSAKI tovarna mesnih izdelkov d.o.o.0
2020-01-01SI0031105610TKTGTISKARNA KOCEVSKI TISK d.d., Kocevje115.073
2020-01-01SI0031107772TLBRTALUM B druzba za upravljanje d.d.251.844
2020-01-01SI0031107855TLDGTOKO-LINE tovarna kovckov in usnjenih izdelkov, d.o.o.0
2020-01-01SI0031101478TLEGTERME LENDAVA, PODJETJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURIZMA IN GOSTINSTVA, d.o.o.0
2020-01-01SI0031105453TLJGIMPRESS, Druzba za graficne storitve, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031104829TLMGTALUM Tovarna aluminija d.d. Kidricevo5.509.405
2020-01-01SI0032103630TLS1TELEKOM SLOVENIJE, d.d.100.000
2020-01-01SI0031104290TLSGTELEKOM SLOVENIJE, d.d.6.535.478
2020-01-01SI0031100108TMCGTOVARNA MOCNIH KRMIL Crnci d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031106766TMDGTEKSTILNA MEDVODE, industrija tehnicnega tekstila, d.o.o.0
2020-01-01SI0031102427TMKGTOVARNA MERIL KOVINE proizvodnja kovinskih meril d.d.41.536
2020-01-01SI0031105651TMMTERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104084TNMGTISKARNA NOVO MESTO, d.d.68.575
2020-01-01SI0031115585TNURTriglav nepremicnine, upravljanje in svetovanje, d.d.0
2020-01-01SI0031112095TOBRTERME OLIMIA BAZENI d.d.0
2020-01-01SI0031101361TODGTOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.0
2020-01-01SI0031105230TOKGTEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d.164.078
2020-01-01SI0031102336TOLGTOBACNA druzba za upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana, Tobacna ulica 50
2020-01-01SI0031103458TOPGTOTRA PLASTIKA podjetje izdelkov iz plasticnih mas, d.o.o., Trpinceva 39, 1000 Ljubljana - v stecaju0
2020-01-01SI0031102898TOTGTOTRA TEKSTIL podjetje pozamenterijskih izdelkov, d.d., Trpinceva 39, Ljubljana105.869
2020-01-01SI0031100488TOVGTIO DRUZBA ZA ENERGETSKI INZENIRING D.O.O.-PREOBLIKOVANJE0
2020-01-01SI0031108101TPBGPOHISTVO BREZICE proizvodnja in prodaja pohistva d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107319TPDGDELIKATESA TRGOVSKO PODJETJE D.D.0
2020-01-01SI0031103540TPPGTEKSTIL - PLETILSTVO D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031101643TPRGCENTER RADECE trgovska druzba d.o.o.0
2020-01-01SI0031103136TPTGTPT, tovarna pohistva d.o.o. " v stecaju"0
2020-01-01SI0031107566TPVGTPV trzenje in proizvodnja opreme vozil d.o.o.0
2020-01-01SI0021106123TR0NTRDNJAVA HOLDING, financna druzba d.d.0
2020-01-01SI0021112196TR0RTRDNJAVA HOLDING, financna druzba d.d.0
2020-01-01SI0021106131TR1NPSZ, poslovni sistem d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021112204TR1RPSZ, poslovni sistem d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031116450TRARTRAIG Transportno podjetje Ivancna Gorica d.d.8.000
2020-01-01SI0031107897TRBGGOLF IN KAMP BLED, TURIZEM IN REKREACIJA, D.D.0
2020-01-01SI0031109216TRDGTERMIT, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d.d.208.740
2020-01-01SI0031113010TRIRTRIMO MSS, modularne prostorske resitve, d.d.25.000
2020-01-01SI0031109232TRKGTRIKON Proizvodnja oblacil d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031105339TRMGTRAK tovarna trakov in elastike d.o.o.0
2020-01-01SI0031115569TRNRTRZNICA podjetje za upravljanje s trznimi povrsinami in trgovino d.d., v stecaju0
2020-01-01SI0031100967TROGTRO TOVARNA REZALNEGA ORODJA D.D. - V STECAJU0
2020-01-01SI0031102906TRPGTERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plasticnih mas d.o.o., Podgrad0
2020-01-01SI0021112238TRSGTRIGLAV NALOZBE, financna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0031114257TRUGPRIMOZ TRUBAR, zaloznistvo, d.d. Kranj0
2020-01-01SI0031114208TRURPRIMOZ TRUBAR, zaloznistvo, d.d. Kranj0
2020-01-01SI0031116872TSIRTELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUS d.d.82.662
2020-01-01SI0032500827TSK01TELEKOM SLOVENIJE, d.d.0
2020-01-01SI0031113283TSLRKNAUF INSULATION, d.o.o., industrija termicnih izolacij, Skofja Loka0
2020-01-01SI0031103409TSMGAmerican & Efird (A&E Europe), sukanci d.o.o.0
2020-01-01SI0031114182TSOGTOVARNA SLADKORJA D.D. v likvidaciji497.163
2020-01-01SI0031100215TSPGTEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d.15.976
2020-01-01SI0031116252TSRGTERME SPROSTITVENI PROGRAM AKTIVNOSTI ROGASKA, hoteli in turizem d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031115551TSRRTERME SPROSTITVENI PROGRAM AKTIVNOSTI ROGASKA, hoteli in turizem d.d. - v likvidaciji0
2020-01-01SI0031111055TTBGGRAFICNO EMBALAZNO PODJETJE TIKA TRBOVLJE D.D.0
2020-01-01SI0031112947TTGCSLOVENIJATURIST GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. LJUBLJANA - V STECAJU0
2020-01-01SI0031111576TTNGTTN Tovarna transportnih naprav, d.d.92.848
2020-01-01SI0031104449TTOGNARAVNO ZDRAVILISCE TOPOLSICA d.d.58.650
2020-01-01SI0031109406TTPGTEKSTILNA TOVARNA PREBOLD " V STECAJU " druzba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Prebold0
2020-01-01SI0031107285TTRGTRIMO, arhitekturne resitve, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108945TTSGAQUASET Tekstilna tovarna d.d.0
2020-01-01SI0031103730TTZGTEKOL podjetje za tehnicno zascitna dela d.d.13.760
2020-01-01SI0031103441TUBGSWATY tovarna umetnih brusov d.d.0
2020-01-01SI0031114802TUFRTU FIN, financne nalozbe, d.d.0
2020-01-01SI0031109240TUKGKO-SI podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin d.o.o.0
2020-01-01SI0031107707TUPGTURISTICNO PODJETJE PORTOROZ, d.d.0
2020-01-01SI0031110180TURGKOLEKTOR TURBOINSTITUT Turbinski stroji d.o.o.0
2020-01-01SI0032103341TUS01Telemach, sirokopasovne komunikacije, d.o.o.0
2020-01-01SI0031108697TVEGTISKARNA VELENJE DRUZBA ZA GRAFICNO DEJAVNOST, D.O.O.0
2020-01-01SI0031104431TVTRTOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031106816TXTGTRIFIX, tovarna pritrjevalne tehnike d.o.o., Trzic - v stecaju0
2020-01-01SI0002604682TZ105REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604708TZ106REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604724TZ107REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604740TZ108REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604757TZ109REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604765TZ110REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604773TZ111REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604781TZ112REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604799TZ113REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604807TZ114REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604815TZ115REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604823TZ116REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002604831TZ117REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500013TZ118REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500039TZ120REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500047TZ121REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500070TZ122REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500096TZ123REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500112TZ124REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500138TZ125REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500146TZ126REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500153TZ127REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500161TZ128REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500179TZ129REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500187TZ130REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500195TZ131REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500203TZ132REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500211TZ133REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500237TZ134REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500252TZ135REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500294TZ136REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500336TZ137REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500351TZ138REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500393TZ139REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500419TZ140REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500468TZ141REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500484TZ142REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500526TZ143REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500583TZ144REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500609TZ145REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500641TZ146REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500682TZ147REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500799TZ149REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500831TZ150REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500880TZ151REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500914TZ152REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500948TZ153REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002500989TZ154REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501011TZ155REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501052TZ156REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501094TZ157REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501144TZ158REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501243TZ159REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501524TZ160REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501623TZ161REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501730TZ162REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501821TZ163REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501896TZ164REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002501987TZ165REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502068TZ166REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502159TZ167REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502233TZ168REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502274TZ169REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502308TZ170REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502332TZ171REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502373TZ172REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502423TZ173REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502456TZ174REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0002502472TZ175REPUBLIKA SLOVENIJA0
2020-01-01SI0031100199TZSGTEHNISKA ZALOZBA SLOVENIJE d. d., Ljubljana128.176
2020-01-01SI0022100513UBKKUBK BANKA D.D., LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031112962UDOCUNIVERZALE industrija oblacil Domzale, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108994UKIGUNIOR Kovaska industrija d.d.2.838.414
2020-01-01SI0031100983ULJGUNIVIT HOLDING d.d., uvoz, izvoz, promet blaga na veliko, inzeniring0
2020-01-01SI0031200908UMCPUMCO, podjetje za reklamo, trgovino, zaloznistvo, d.d.2.500
2020-01-01SI0031114703UNIRUNIJA racunovodska hisa d.o.o.0
2020-01-01SI0021102668UPGRUPIMO GROUP MENJALNICE, UPRAVLJANJE, FINANCIRANJE IN KAPITALSKE NALOZBE D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031107905UPMGELEKTRO UNIMONT proizvodnja, montaza d.d.54.721
2020-01-01SI0031111477USARUNIT-AS Nepremicnine, d.o.o.0
2020-01-01SI0031116013USKRCOSTELLA polnilnica mineralne vode in vod z okusi d.o.o.0
2020-01-01SI0031104670USLGUNITAS ARMATURE, D.D.0
2020-01-01SI0031103466UXLGUNITEX trgovina, d.d.52.542
2020-01-01SI0031100876VACGSINTAL CELJE druzba za varovanje premozenja, d.o.o., Celje0
2020-01-01SI0032501049VAL01VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032501189VAL02VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032501346VAL03VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032501452VAL04VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032501650VAL05VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032501767VAL06VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032501924VAL07VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032502013VAL08VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032502187VAL09VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.0
2020-01-01SI0032502260VAL10VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.1.000
2020-01-01SI0032502443VAL11VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.750
2020-01-01SI0031114992VARRVaris Proizvodnja gotovih kopalnic Lendava d.o.o.0
2020-01-01SI0032102624VAT1VATES, druzba za poslovne storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031108283VAVGVARNOST VIC varovanje premozenja d.d.17.480
2020-01-01SI0031103326VBBGVINO BREZICE d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031102658VBEGVARNOST LJUBLJANA, druzba za varovanje premozenja, storitve in trgovino, d.o.o.0
2020-01-01SI0031100611VBMGVODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.0
2020-01-01SI0031104498VDKRVIPAP VIDEM KRSKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.1.879.800
2020-01-01SI0031104324VDPGDRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.0
2020-01-01SI0031104365VEIGVINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031116773VEKRVEKTON okoljski inzeniring d.d.0
2020-01-01SI0031102435VEMGVECER casopisno zaloznisko podjetje d.o.o.0
2020-01-01SI0031115379VENRVENETICOM, druzba za telekomunikacijske storitve, trzenje,oblikovanje in raziskave d.d.1.000
2020-01-01SI0031108630VEOGVELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana93.419
2020-01-01SI0021115470VFPRVIPA druzba za financno poslovanje in razvoj d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021111313VHDRVIPA HOLDING d.d.7.347.565
2020-01-01SI0031105511VHLGHIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.384.472
2020-01-01SI0021111214VI0NVIPA INVEST POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0021111255VIHRVIZIJA HOLDING, financna druzba, k.d.d.2.277.503
2020-01-01SI0021111321VIINVIPA INVEST DELNISKA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0031101015VILGSKUPINA VIATOR & VEKTOR, druzba za upravljanje podjetij, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031108663VIMGVITAL MESTINJE, proizvodnja brezalkoholnih pijac, d.o.o.0
2020-01-01SI0031117334VIORVIVODA OKTOBRSKA - gradbenistvo d.d.25.000
2020-01-01SI0022100356VIP2BANKA VIPA D.D.0
2020-01-01SI0022100869VIP5ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022101131VIP6ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0022101420VIP7ABANKA d.d.0
2020-01-01SI0031115445VITRVITIVA proizvodnja in storitve d.d.1.375
2020-01-01SI0031115098VIZRVIZIJA RACUNOVODSTVO, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.100.000
2020-01-01SI0031101411VKRGVARNOST RIVAL SISTEMI varnostna druzba d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021111008VLBNSberbank banka d.d.31.928.152
2020-01-01SI0031109067VLEGDAIHEN VARSTROJ varjenje in rezanje ter robotizacija d.d.529.549
2020-01-01SI0031200916VLEPDAIHEN VARSTROJ varjenje in rezanje ter robotizacija d.d.188.959
2020-01-01SI0031100694VLJGVELANA prodaja in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031104951VLLGTRGOVSKO PODJETJE VOLNA d.o.o.0
2020-01-01SI0031117508VLMRVLM Airlines, letalski prevozi, d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0021113335VLNRVELO NEPREMICNINE, upravljanje nalozb, d.d.366.661
2020-01-01SI0031102310VLOGVALKARTON podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.o.o.0
2020-01-01SI0031107657VMAGVELETRGOVINA VEMA export-import d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031100652VMBGVESNA podjetje za akumulatorsko dejavnost d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107103VMMGPOMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.27.355
2020-01-01SI0031109083VNMGG 7 - POSAVJE druzba za varovanje d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031110024VOCGVOC CELJE, vzdrzevanje in obnova cest d.o.o.0
2020-01-01SI0031116609VOKRVODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.630.000
2020-01-01SI0031113895VOLRTUS TELEKOM podjetje za telekomunikacije d.d.0
2020-01-01SI0031110248VPKGVODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.231.912
2020-01-01SI0031108317VPNGVODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d.d.75.130
2020-01-01SI0021200314VPPPBANKA VIPA D.D.0
2020-01-01SI0031109711VPVGVEPLAS velenjska plastika, d.d.94.304
2020-01-01SI0031102021VSMGAKTIVA VAROVANJE, varovanje premozenja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.16.927
2020-01-01SI0031110255VSNGSOCA Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica - V STECAJU0
2020-01-01SI0031111832VSNRSOCA Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica - V STECAJU0
2020-01-01SI0031110693VTKGVELETEKSTIL Trgovina na debelo in drobno d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0031107202VVEGVEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje - v stecaju0
2020-01-01SI0021112113VZPGVIZIJA HOLDING ENA, financno posrednistvo, k.d.d.2.129.960
2020-01-01SI0031109877WOOGWienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.0
2020-01-01SI0021108368ZACRTRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.618.801
2020-01-01SI0031200718ZARPZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto0
2020-01-01SI0031107954ZATGTERME OLIMIA d.d.705.799
2020-01-01SI0031105396ZDDGTERME DOBRNA, termalno zdravilisce d.d.692.542
2020-01-01SI0031117078ZDLNTHERMANA D.D., DRUZBA DOBREGA POCUTJA12.000.225
2020-01-01SI0031110644ZDLRTHERMANA D.D., DRUZBA DOBREGA POCUTJA0
2020-01-01SI0031108499ZGLGZITO GORENJKA, PROIZVODNJA PEKARSKIH IN KONDITORSKIH IZDELKOV, D.D.0
2020-01-01SI0031110271ZILRZIL INZENIRING, druzba za razvoj, inzeniring in vodenje investicij, d.d.14.783
2020-01-01SI0031106717ZKLGKLS LJUBNO d.o.o., specialist za zobate vence0
2020-01-01SI0031106782ZKNGZIVILA KRANJ, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.D.0
2020-01-01SI0031101817ZLAGZLATOROG PODJETJE ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE D.D.0
2020-01-01SI0031110669ZLANZLATOROG PODJETJE ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE D.D.0
2020-01-01SI0031200874ZLCPZLATARNA CELJE druzba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.o.o.0
2020-01-01SI0031102328ZLCRZLATARNA CELJE druzba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.o.o.0
2020-01-01SI0031116161ZLPNZLATI PROCENT, druzba za financiranje projektov, d.d.750
2020-01-01SI0031115775ZLPRZLATI PROCENT, druzba za financiranje projektov, d.d.74.250
2020-01-01SI0021106172ZM1NZLATA MONETA I POSEBNA DELNISKA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0021106180ZM2NZLATA MONETA II financna druzba, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0021111982ZM2RZLATA MONETA II financna druzba, d.o.o. - v stecaju0
2020-01-01SI0031100470ZMBGZMAJCKOV BUTIK PROIZVODNJA PECIVA IN SLASCIC D.O.O.0
2020-01-01SI0031106964ZMDGMONTER DRAVOGRAD proizvodnja in storitve d.o.o.0
2020-01-01SI0031101676ZMLRZIMA tovarna scetk, d.d.14.061
2020-01-01SI0031111451ZMNRZIMA Nepremicnine d.o.o.0
2020-01-01SI0021110547ZMRMERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana67
2020-01-01SI0021112998ZMR1MERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana102.668
2020-01-01SI0031111469ZMSRZIMA STORITVE D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031103250ZMTGNARAVNI PARK TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE d.o.o.0
2020-01-01SI0031110354ZNPRZANA - PLUS druzba pooblascenka, d.d.0
2020-01-01SI0031101577ZOMR1ZALOZBA OBZORJA druzba za zaloznistvo, trgovino in storitve d.d.188.305
2020-01-01SI0021108590ZPRRGRAWE zavarovalnica d.d.1.440.000
2020-01-01SI0031105180ZPTGZITO PT, PEKARSTVO IN TESTENINARSTVO D.D. LJUBLJANA0
2020-01-01SI0031107475ZPVGPEKARNA VRHNIKA d.d.0
2020-01-01SI0031108564ZRCGZASAVSKI RACUNSKI CENTER d.d., Trbovlje53.660
2020-01-01SI0031111485ZRHGZR INVEST nepremicninska druzba d.d.112.405
2020-01-01SI0031107814ZRMGGRADBENI INSTITUT ZRMK D.D.0
2020-01-01SI0031114901ZSPRZELEZAR STORE D.P. delniska druzba pooblascenka d.d.969.400
2020-01-01SI0022102063ZT01ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.0
2020-01-01SI0022103038ZT02ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.30.000
2020-01-01SI0022101750ZTI1ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Novo mesto, delniska zavarovalna druzba s popolno odgovornostjo0
2020-01-01SI0021105505ZTIRZAVAROVALNICA TILIA d.d., Novo mesto, delniska zavarovalna druzba s popolno odgovornostjo0
2020-01-01SI0031116682ZTLRSZ - ZELEZNISKA TISKARNA LJUBLJANA d.d.62.299
2020-01-01SI0031108440ZTOGZITO prehrambena industrija, d.o.o.0
2020-01-01SI0021105919ZV1NPID ZVON ENA KREKOVA POOBLASCENA INVESTICIJSKA DRUZBA D.D.0
2020-01-01SI0021105927ZV2NZVON DVA HOLDING, financna druzba, d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0021112154ZV2RZVON DVA HOLDING, financna druzba, d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0031104944ZVBGZICNICE VOGEL BOHINJ, d.o.o.0
2020-01-01SI0031104027ZVDGZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.0
2020-01-01SI0021111776ZVHRZVON ENA HOLDING, financna druzba d.d.- v stecaju0
2020-01-01SI0021111784ZVIRZVON ENA ID, DELNISKA INVESTICIJSKA DRUZBA, d.d.0
2020-01-01SI0031109422ZVKGZVEZDA HOLDING nepremicninska druzba d.d. - v stecaju0
2020-01-01SI0022101719ZVM1Zavarovalnica Sava, zavarovalna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0022102873ZVM2Zavarovalnica Sava, zavarovalna druzba, d.d.0
2020-01-01SI0021112089ZVMGZavarovalnica Sava, zavarovalna druzba, d.d.15.372.821
2020-01-01SI0021111651ZVTGZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.22.735.148
Stevilo zapisov: 4305
Vir: KDD