Stevilo imetnikov vrednostnih papirjev (VP) v Sloveniji, delez tujih imetnikov v odstotkih, KDD obvestila in tecajnice

Spremembe za zadnji dan      v2
Zadnji objavljeni podatki za vse VP
Skupaj vseh VP po dnevih
Novi VP
Seznam obvestil

Tecajnica Ljubljanske borze po VP
Tecajnica Ljubljanske borze po dnevih
Tecajnica EUR/SIT - srednji tecaj Banke Slovenije

Postne stevilke v Sloveniji

Kontakt: info@podatkar.si